Vyhledávání


Zpráva sekce stavebního inženýrství a architektury

26.11.2017

Základními cíli a posláním Sekce stavebního inženýrství a architektury v rámci IA ČR je poskytovat odborné znalosti svých členů formou expertních a poradenských služeb vládním i nevládním institucím, univerzitám, podnikové sféře a široké odborné veřejnosti a vyjadřovat se k závažným technickým problémům, problémům rozvoje infrastruktury a přispívat tak ke zvýšení konkurenční schopnosti české ekonomiky.
Naplnění poslání IAČR je dosahováno cílenými aktivitami a výzkumem a vývojem v oblasti techniky, technologií, inženýrských disciplín, inovací, v podpoře a uplatňování nových technických řešení a poznatků v inženýrské praxi, v přípravě, realizaci a hodnocení inženýrských projektů, v popularizaci úlohy techniky a technologických inovací jakož i zapojením do mezinárodních činností.
Z posledního období je možno z řady úspěšných aktivit Sekce stavebního inženýrství a architektury připomenout několik významých akcí o nichž si podrobněji můžete přečíst zde.

více zde

Informace o činnosti odborných sekcí IAČR na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum

12.4.2017

Na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum vycházejí od ledna 2016 na návrh šefredaktora Ing. Romana Dvořáka každý měsíc informace o aktivitách odborných sekcí IAČR.

 

V souboru, který nyní zveřejňujeme jsou informace o činnosti těchto odborných sekcí  v roce 2016:

 

Sekce Materiálové inženýrství a technologie

Sekce Strojírenství

Sekce Technologie dopravních a přepravních systémů

Sekce Stavebnictví a architektura

Sekce Informatika a kybernetika

Sekce Strategie výzkumu a vývoje

Sekce Elektrotechnika a energetika

CKTO - Czech Technology Transfer Office

 

Dále byly zveřejněny  články na téma:

Inženýrské termoplasty pro strojírenství (autor: Prof.Ing.Josef Steidl, CSc.,FEng.)

O materiálovém inženýrství pro strojírenství (autor: Prof.Ing.Josef Steidl, CSc.,FEng.)

 

 Klepnutím myší na název sekce případně název článku si otevřete příslušný článek v podobě, jaké byl zveřejněn v časopise MM Průmyslové spektrum.

více zde

Archiv aktivit