Vyhledávání


Informace sekce MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

J. Steidl: Nekovové materiály
Moderní materiálové inženýrství je založeno na hledání souvislostí mezi potřebami lidské společnosti a materiálovým a technologickým řešením výrobků. Nekovové materiály mění technické myšlení a přinášejí zásadní pokrok v inovacích.

„Materiálové inženýrství je nejenom technická věda,
ale i kus filozofie." (Prof. Ing. Josef Steidl, CSc.)
„Někde něco neuvěřitelného čeká, aby to bylo objeveno." (Carl Sagan)
„Nestačí vědět. Vědění se musí použít." (Johann Wolfgang Goethe)
(Citáty z článku: B.Tesařík, Netradiční úvod do materiálové vědy, Český dialog č. 10, 2016)

Inženýrská akademie ČR, sekce Materiálové inženýrství a technologie předkládá sérii článků o nekovových materiálech časopisecky publikovaných prof. J. Steidlem v češtině. Články a rozhovory jsou zaměřeny na materiálové trendy, praktické aplikace, vzdělávání i historická fakta. Jejich obsah kopíruje vývoj plastů a kompozitů za poslední čtvrtstoletí a zdůrazňuje rostoucí význam jejich použití ve strojírenských oborech. Texty jsou nabízeny jako specializovaná literatura pro studenty a absolventy strojního inženýrství, svým popularizačním charakterem jsou pak určeny i pro širší technickou veřejnost.

 

Články najdete zde

 

2. 6. 2018