Vyhledávání


Významné informace

 

Výroční zpráva Euro-CASE 2016 - informace

19.5.2017

V listopadu proběhla výroční konference Euro-CASE na které bylo zvoleno nové vedení Euro-CASE.

Z výroční zpávy jsme pro vás vybrali 2 informace (v angličtině):

 

Celou výroční zprávu si můžete otevřít zde.

více zde

Přihlaste se na Symposium Frontiers of Engineering 2017

11.4.2017

Symposium Frontiers of Engineering 2017

Ve dnech 15.-18. listopadu 2017 se v Davisu v Kalifornii ve Spojených státech uskuteční Symposium Frontiers of Engineering pořádané společně Evropskou asociací inženýrských akademií (Euro-CASE, www.euro-case.org ) a National Academy of Engineering Spojených států (NAE, www.nae.edu). Je to již šestý ročník tohoto vysoce prestižního sympozia, na němž se setkávají mladí talentovaní inženýrští pracovníci z akademické sféry i z průmyslu z Evropy a USA, aby v přednáškách a diskusních fórech diskutovali nové vývojové trendy ve vybraných tématických oblastech technických věd a v inženýrských oborech na pomezí tradičních inženýrských disciplín a oborů.


Pro letošní ročník sympozia Frontiers of Engineering byla zvolena následující témata:

• Neuro-engineering
• Next-Generation Solar Cells
• Computational Imaging
• Technologies for Space Exploration

Počet účastníků těchto sympozií je omezen a procházejí náročným výběrem. Výběr probíhá na základě nominací předložených jednotlivými národními inženýrskými akademiemi (v České republice Inženýrská akademie ČR). Základními předpoklady jsou kvalifikace a věk kandidáta. Kandidát musí být vynikajícím odborníkem ve svém oboru s nejméně pětiletou praxí. Do výběru mohou být zařazeni pouze kandidáti ve věku do čtyřiceti let. Organizátoři hradí ubytování a další pobytové výlohy po dobu sympozia.

Inženýrská akademie vyzývá zájemce o účast na sympoziu Frontires of Engineerting 2017, aby se přihlásili na sekretariátu Inženýrské akademie ČR. V přihlášce uveďte programové téma, do kterého chcete být zařazeni. K přihlášce přiložte Vaše strukturované CV a doložte svou kvalifikaci (seznam publikací). Oba dokumenty musí být předloženy v AJ. Přiložte rovněž doporučení pracoviště a vyjádření, zda Vaši účast podpoří finančně (cestovní náklady). Přihlášky zašlete na e-mailovou adresu Inženýrské akademie hayer@kav.cas.cz do 24. dubna 2017.
 

více zde

Usnesení 22. plenárního zasedání IAČR z 8.11.2016

7.2.2017

Usnesení bylo přijato všemi členy přítomnými na plenárním zasedání Inýenýrské akademie české republiky dne 8. listopadu 2016.

Plné znění usnesení si můžete přečíst zde.

více zde

Fotonika na US-EU Frontiers of Engineering ve Finsku

3.11.2016

Doprava ve městě, problém CO2, fotonika a „smart“ zdravotní péče byla čtyři témata mezioborového sympózia US-EU Frontiers of Engineering, které se konalo 17.-19. října 2016 na Aalto univerzitě nedaleko Helsinek ve Finsku. Účastnilo se ho na 60 vybraných vynikajících inženýrů z Evropy a USA zhruba ve věku od 35 do 45 let. Fotonickou sekci měl za evropskou stranu na starosti Pavel Peterka z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR.

více zde

Aktualizované vydání publikace o Inženýrské akademii české republiky

6.10.2016

Nové aktualizované vydání publikace o Inženýrské akademii české republiky je k dispozici na sekretariátě IAČR, Národní 3, Praha 1.

Publikace je pouze v anglické verzi.

více zde

Archiv významných informací