Vyhledávání


Významné informace

 

Prezentace Doc. Františka Hezoučkého na Jaderných dnech v Plzni

29.4.2018

Vystoupení Františka Hezoučkého na Jaderných dnech v Plzni na téma
Česká cesta
 
Celou prezentaci si můžete pustit zde

 

více zde

3. společná konference Akademického konsorcia Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie

23.4.2018

3. společná konference Akademického konsorcia

Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie

s názvem

TECHNIKA SLOUŽÍ MEDICINĚ

se konala dne 16. dubna 2018

v Národním technickém muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Konference byla pořádaná u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky

 

 

                                                     Na konferenci byly předneseny tyto přednášky:
• M. Daniel – Klinická biomechanika kyčelního kloubu a jeho náhrady
• V. Starý, P. Vaněk, L. Bačáková - Zvýšení ostointegracekostních implantátů pomocí jejich pokrytí elektroaktivními vrstvami
• V. Liška, V. Třeška, R, Pálek, J. Rosendorf, P. Mik, A. Malečková, Z. Tonar – Experimentální modely difuzního postižení jater korelující s postižením jaterního parenchymu v klinické onkologii
• J. Pirk – Vývoj srdečních náhrad
• P. Louda – Antibakteriální povrchové vrstvy
• J. Potůček, R. Vlasák – Telemedicina a prevence – část 1, část 2
• F. Španiel – Nositelné technologie v neurobehaviorálních vědách (není zatím k dispozici)


Přednášky si můžete otevřít klepnutím myší na podtrženou část názvu přednášky !
 

více zde

Estakáda v Plzni

20.4.2018

Optimalizace konstrukčního uspořádání mostní konstrukce.

V září 2017 byla Sekce stavebního inženýrství a architektury IAČR oslovena Ředitelstvím silnic a dálnic, pracovištěm Plzeň, s výzvou spolupráce na výběru optimální varianty připravované estakády v Plzni, na přeložce silnice 1/27 Přemyslova - Karlovarská.
Jedná se o mostní objekt délky přes 1100 metrů. Projektová organizace SUDOP, pra-coviště Plzeň, připravila návrh čtyř variant estakády. Tři návrhy jsou zpracovány jako be-tonové a jedna jako ocelová, spřažená s betonovou deskou mostovky.

Celý článek si můžete přečíst zde
 

 

více zde

Libeňský most

18.4.2018

Libeňský most patří k velmi důležitým pražským mostům. Byl jedním ze dvou mostů, přes který probíhala automobilová i tramvajová doprava i při posledních povodních. Po zřícení lávky v Troji došlo k revizi technického stavu ostatních pražských mostů a lávek, některé lávky byly uzavřeny a došlo též na diskusi, odbornou i politickou, ke stavu Libeňského mostu přes Vltavu. Na základě předchozího diagnostického průzkumu byl most uzavřen a bylo nařízeno provést provizorní podepření v jeho trámové části. Po jeho realizaci se provoz na most vrátil, ale zůstala otázka, jak dál. Část veřejnosti odborné i laické doporučovala ochránit jeho původní podobu a prohlásit most za kulturní památku. Větší část odborné veřejnosti však prosazovala most zbourat a nahradit ho moderním, vylehčeným obloukovým mostem, který by respektoval některé parametry mostu současného.

Celý článek si můžete přečíst zde.

více zde

Pozvánka na 3. společnou konferenci Akademického konsorcie IA ČR a ČLK

20.3.2018

 Pozvánka

 

na 3. společnou konferenci Akademického konsorcia

 

Inženýrské akademie ČR a Česlé lékařské akademie
s názvem
TECHNIKA SLOUŽÍ MEDICINĚ
 
Datum konání: 16. dubna 2018 – 10:00 – 14:00
 
Místo konání: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
 
Konference je pořádaná u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky
 
Celou pozvánku si můžete otevřít zde

 

více zde

Archiv významných informací