Vyhledávání


Významné informace

 

Zpráva sekce stavebního inženýrství a architektury

26.11.2017

Základními cíli a posláním Sekce stavebního inženýrství a architektury v rámci IA ČR je poskytovat odborné znalosti svých členů formou expertních a poradenských služeb vládním i nevládním institucím, univerzitám, podnikové sféře a široké odborné veřejnosti a vyjadřovat se k závažným technickým problémům, problémům rozvoje infrastruktury a přispívat tak ke zvýšení konkurenční schopnosti české ekonomiky.
Naplnění poslání IAČR je dosahováno cílenými aktivitami a výzkumem a vývojem v oblasti techniky, technologií, inženýrských disciplín, inovací, v podpoře a uplatňování nových technických řešení a poznatků v inženýrské praxi, v přípravě, realizaci a hodnocení inženýrských projektů, v popularizaci úlohy techniky a technologických inovací jakož i zapojením do mezinárodních činností.
Z posledního období je možno z řady úspěšných aktivit Sekce stavebního inženýrství a architektury připomenout řadu akcí o nichž si podrobněji můžete přečíst zde:

více zde

Workshop na téma „Scale-up of Innovative SMEs“ - Praha 19.9.2017

20.9.2017

Sekce Strategie výzkumu a vývoje Inženýrské akademie ČR uspořádala 19. září 2017 v konferenční místnosti Fakulty strojní ČVUT v Praze workshop na téma „Scale-up of Innovative SMEs“.

Pic1.jpgPic2.jpg

Hlavním řečníkem byl Bertrand van Ee, zástupce AcTI (Nizozemská akademie technologií a inovací) a vedoucí Inovační platformy II. Euro-CASE, který ve své prezentaci představil jednak aktivity Inovační platformy II. Euro-CASE, její doporučení pro EU a jednotlivé národní státy a zejména připravovaný Poziční dokument Euro-CASE s názvem Barriers to Innovation and Scale-up of Innovative SMEs“.

Silvia Jirásková ve svém příspěvku „Enterprise Europe Network & Scale-up Project in the Czech Republic“ ředstavila aktivity Technologického centra AV ČR a Jihomoravského inovačního centra v oblasti zvyšování inovační kapacity firem a zejména projekt ScaleCzechSMEs, který je zaměřen na podporu rychle rostoucích malých a středních podniků.

Petr Očko z Technologické agentury ČR v příspěvku „Scale-up Support Programs of the Technology Agency CR“ představil aktivity TAČR zaměřené především   na malé a střední podniky a podporu pro české žadatele z první fáze nástroje SME Instrument - Horizon 2020.

Následující diskuse byla zaměřena zejména na taková doporučení Inovační platformy II. Euro-CASE, která lze uplatnit v České republice. Poziční dokumenty Inovační platformy Euro-CASE jsou k dispozici na www.euro-case.org.

Jiří Janošec, FEng.

Sekce Strategie výzkumu a vývoje IA ČR

MailTo: ckto@eacr.cz

 

S prezentacemi se můžete seznámit klepnutím myší na název příslučné prezenzace

  

více zde

Výroční zpráva Euro-CASE 2016 - informace

19.5.2017

V listopadu proběhla výroční konference Euro-CASE na které bylo zvoleno nové vedení Euro-CASE.

Z výroční zpávy jsme pro vás vybrali 2 informace (v angličtině):

 

Celou výroční zprávu si můžete otevřít zde.

více zde

Přihlaste se na Symposium Frontiers of Engineering 2017

11.4.2017

Symposium Frontiers of Engineering 2017

Ve dnech 15.-18. listopadu 2017 se v Davisu v Kalifornii ve Spojených státech uskuteční Symposium Frontiers of Engineering pořádané společně Evropskou asociací inženýrských akademií (Euro-CASE, www.euro-case.org ) a National Academy of Engineering Spojených států (NAE, www.nae.edu). Je to již šestý ročník tohoto vysoce prestižního sympozia, na němž se setkávají mladí talentovaní inženýrští pracovníci z akademické sféry i z průmyslu z Evropy a USA, aby v přednáškách a diskusních fórech diskutovali nové vývojové trendy ve vybraných tématických oblastech technických věd a v inženýrských oborech na pomezí tradičních inženýrských disciplín a oborů.


Pro letošní ročník sympozia Frontiers of Engineering byla zvolena následující témata:

• Neuro-engineering
• Next-Generation Solar Cells
• Computational Imaging
• Technologies for Space Exploration

Počet účastníků těchto sympozií je omezen a procházejí náročným výběrem. Výběr probíhá na základě nominací předložených jednotlivými národními inženýrskými akademiemi (v České republice Inženýrská akademie ČR). Základními předpoklady jsou kvalifikace a věk kandidáta. Kandidát musí být vynikajícím odborníkem ve svém oboru s nejméně pětiletou praxí. Do výběru mohou být zařazeni pouze kandidáti ve věku do čtyřiceti let. Organizátoři hradí ubytování a další pobytové výlohy po dobu sympozia.

Inženýrská akademie vyzývá zájemce o účast na sympoziu Frontires of Engineerting 2017, aby se přihlásili na sekretariátu Inženýrské akademie ČR. V přihlášce uveďte programové téma, do kterého chcete být zařazeni. K přihlášce přiložte Vaše strukturované CV a doložte svou kvalifikaci (seznam publikací). Oba dokumenty musí být předloženy v AJ. Přiložte rovněž doporučení pracoviště a vyjádření, zda Vaši účast podpoří finančně (cestovní náklady). Přihlášky zašlete na e-mailovou adresu Inženýrské akademie hayer@kav.cas.cz do 24. dubna 2017.
 

více zde

Usnesení 22. plenárního zasedání IAČR z 8.11.2016

7.2.2017

Usnesení bylo přijato všemi členy přítomnými na plenárním zasedání Inýenýrské akademie české republiky dne 8. listopadu 2016.

Plné znění usnesení si můžete přečíst zde.

více zde

Archiv významných informací