Vyhledávání


Významné informace

 

3. společná konference Akademického konsorcia Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie

23.4.2018

3. společná konference Akademického konsorcia

Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie

s názvem

TECHNIKA SLOUŽÍ MEDICINĚ

se konala dne 16. dubna 2018

v Národním technickém muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Konference byla pořádaná u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky

 

 

                                                     Na konferenci byly předneseny tyto přednášky:
• M. Daniel – Klinická biomechanika kyčelního kloubu a jeho náhrady
• V. Starý, P. Vaněk, L. Bačáková - Zvýšení ostointegracekostních implantátů pomocí jejich pokrytí elektroaktivními vrstvami
• V. Liška, V. Třeška, R, Pálek, J. Rosendorf, P. Mik, A. Malečková, Z. Tonar – Experimentální modely difuzního postižení jater korelující s postižením jaterního parenchymu v klinické onkologii
• J. Pirk – Vývoj srdečních náhrad
• P. Louda – Antibakteriální povrchové vrstvy
• J. Potůček, R. Vlasák – Telemedicina a prevence – část 1, část 2
• F. Španiel – Nositelné technologie v neurobehaviorálních vědách (není zatím k dispozici)


Přednášky si můžete otevřít klepnutím myší na podtrženou část názvu přednášky !
 

více zde

Libeňský most

18.4.2018

Libeňský most patří k velmi důležitým pražským mostům. Byl jedním ze dvou mostů, přes který probíhala automobilová i tramvajová doprava i při posledních povodních. Po zřícení lávky v Troji došlo k revizi technického stavu ostatních pražských mostů a lávek, některé lávky byly uzavřeny a došlo též na diskusi, odbornou i politickou, ke stavu Libeňského mostu přes Vltavu. Na základě předchozího diagnostického průzkumu byl most uzavřen a bylo nařízeno provést provizorní podepření v jeho trámové části. Po jeho realizaci se provoz na most vrátil, ale zůstala otázka, jak dál. Část veřejnosti odborné i laické doporučovala ochránit jeho původní podobu a prohlásit most za kulturní památku. Větší část odborné veřejnosti však prosazovala most zbourat a nahradit ho moderním, vylehčeným obloukovým mostem, který by respektoval některé parametry mostu současného.

Celý článek si můžete přečíst zde.

více zde

Pozvánka na 3. společnou konferenci Akademického konsorcie IA ČR a ČLK

20.3.2018

 Pozvánka

 

na 3. společnou konferenci Akademického konsorcia

 

Inženýrské akademie ČR a Česlé lékařské akademie
s názvem
TECHNIKA SLOUŽÍ MEDICINĚ
 
Datum konání: 16. dubna 2018 – 10:00 – 14:00
 
Místo konání: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
 
Konference je pořádaná u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky
 
Celou pozvánku si můžete otevřít zde

 

více zde

Zpráva sekce stavebního inženýrství a architektury

26.11.2017

Základními cíli a posláním Sekce stavebního inženýrství a architektury v rámci IA ČR je poskytovat odborné znalosti svých členů formou expertních a poradenských služeb vládním i nevládním institucím, univerzitám, podnikové sféře a široké odborné veřejnosti a vyjadřovat se k závažným technickým problémům, problémům rozvoje infrastruktury a přispívat tak ke zvýšení konkurenční schopnosti české ekonomiky.
Naplnění poslání IAČR je dosahováno cílenými aktivitami a výzkumem a vývojem v oblasti techniky, technologií, inženýrských disciplín, inovací, v podpoře a uplatňování nových technických řešení a poznatků v inženýrské praxi, v přípravě, realizaci a hodnocení inženýrských projektů, v popularizaci úlohy techniky a technologických inovací jakož i zapojením do mezinárodních činností.
Z posledního období je možno z řady úspěšných aktivit Sekce stavebního inženýrství a architektury připomenout řadu akcí o nichž si podrobněji můžete přečíst zde:

více zde

Workshop na téma „Scale-up of Innovative SMEs“ - Praha 19.9.2017

20.9.2017

Sekce Strategie výzkumu a vývoje Inženýrské akademie ČR uspořádala 19. září 2017 v konferenční místnosti Fakulty strojní ČVUT v Praze workshop na téma „Scale-up of Innovative SMEs“.

Pic1.jpgPic2.jpg

Hlavním řečníkem byl Bertrand van Ee, zástupce AcTI (Nizozemská akademie technologií a inovací) a vedoucí Inovační platformy II. Euro-CASE, který ve své prezentaci představil jednak aktivity Inovační platformy II. Euro-CASE, její doporučení pro EU a jednotlivé národní státy a zejména připravovaný Poziční dokument Euro-CASE s názvem Barriers to Innovation and Scale-up of Innovative SMEs“.

Silvia Jirásková ve svém příspěvku „Enterprise Europe Network & Scale-up Project in the Czech Republic“ ředstavila aktivity Technologického centra AV ČR a Jihomoravského inovačního centra v oblasti zvyšování inovační kapacity firem a zejména projekt ScaleCzechSMEs, který je zaměřen na podporu rychle rostoucích malých a středních podniků.

Petr Očko z Technologické agentury ČR v příspěvku „Scale-up Support Programs of the Technology Agency CR“ představil aktivity TAČR zaměřené především   na malé a střední podniky a podporu pro české žadatele z první fáze nástroje SME Instrument - Horizon 2020.

Následující diskuse byla zaměřena zejména na taková doporučení Inovační platformy II. Euro-CASE, která lze uplatnit v České republice. Poziční dokumenty Inovační platformy Euro-CASE jsou k dispozici na www.euro-case.org.

Jiří Janošec, FEng.

Sekce Strategie výzkumu a vývoje IA ČR

MailTo: ckto@eacr.cz

 

S prezentacemi se můžete seznámit klepnutím myší na název příslučné prezenzace

  

více zde

Archiv významných informací