Vyhledávání


Publikace SAPEA (Scientific Advice for Policy by European Academies)

5.2.2019

Publikace:

 

Vědecký pohled na Mi kroplatické materiály v přírodě a společnosti

 

Závěry a celou publikaci v anglickém jazyce si můžete přečít zde

více zde


Poziční zpráva sdužení : Leopoldina / acatech / Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften

4.9.2018

Toto sdužení vydalo:

 

Poziční zpávu - Srpen 2018 na téma:

 

Vzájemná vazba různých energetických sektorů - Alternativy pro další fázi transformace zdrojů energie

 

Celou zprávu si můžete v angličtině přečíst zde

 

více zde


Publikace SAPEA (Scientific Advice for Policy by European Academies)

22.8.2018

Publikace :

Ověřovací procedury pro Výrobky pro ochranu rostlin (pesticidů) v Evropě

 

Publikaci si můžete v angličtině přečíst zde

více zde


Zpráva skupiny vědeckých poradců Evropské komise - 4/2018

21.7.2018

Téma:

   Nové technologie získávání a využití uhlíku - výzkumné a klimatické aspekty                       

           (Novel Carbon Capture and Utilisation Technologies- Research and Climate Aspects)

 

Publikaci v angličtině si můžete přečíst zde.

více zde


INGENIA, červen 2018, vyd. 75 - čtvrtletní časopis Royal Academy of Engineering (UK)

21.7.2018

Sborník obsahuje zajímavé články, mimo jiné na tato témata:

  • * Detekce min v přírodě
  • * Řešení problémů kolem plastových odpadů
  • * Využití 3D tisku v stomatologii.


Další články včetně těch shora uvedených si v angličtině můžete přečíst zde.

více zde


Sborník k 25. výročí založení Chorvatské inženýrské akademie - Jubilee Annual 2017-2018

6.7.2018

Sborník si můžete v angličtině přečíst zde.

 

Odborné články jsou od str.165

 

více zde


Poziční zpráva: Suroviny pro přeměnu energií

25.6.2018

Sdružení Nationale Akademie der Wissenschaften LEOPOLDINA, National Academy of Science and Engineering ACATECH a Union of the German Academies of Sciences and Humanities vydali v březnu 2018 poziční zprávu na téma:
                                                                  Suroviny pro přeměnu energií

Poziční zpáva se podrobně zabývá výzkumem dostupnosti udržitelných zdrojů surovin pro přeměnu energií. Zabývá se problematikou jejich vyčerpatelnosti, reycklací, cenou, dynamikou globálních trhů a rolí, jakou může na tomto poli hrát vláda.

                                                           Celou zpávu v angličtině si můžete přečíst zde.

více zde


Prezentace Doc. Františka Hezoučkého na Jaderných dnech v Plzni

29.4.2018

Vystoupení Františka Hezoučkého na Jaderných dnech v Plzni na téma
Česká cesta
 
Celou prezentaci si můžete pustit zde

 

více zde


3. společná konference Akademického konsorcia Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie

23.4.2018

3. společná konference Akademického konsorcia

Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie

s názvem

TECHNIKA SLOUŽÍ MEDICINĚ

se konala dne 16. dubna 2018

v Národním technickém muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Konference byla pořádaná u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky

 

 

                                                     Na konferenci byly předneseny tyto přednášky:
• M. Daniel – Klinická biomechanika kyčelního kloubu a jeho náhrady
• V. Starý, P. Vaněk, L. Bačáková - Zvýšení ostointegracekostních implantátů pomocí jejich pokrytí elektroaktivními vrstvami
• V. Liška, V. Třeška, R, Pálek, J. Rosendorf, P. Mik, A. Malečková, Z. Tonar – Experimentální modely difuzního postižení jater korelující s postižením jaterního parenchymu v klinické onkologii
• J. Pirk – Vývoj srdečních náhrad
• P. Louda – Antibakteriální povrchové vrstvy
• J. Potůček, R. Vlasák – Telemedicina a prevence – část 1, část 2
• F. Španiel – Nositelné technologie v neurobehaviorálních vědách (není zatím k dispozici)


Přednášky si můžete otevřít klepnutím myší na podtrženou část názvu přednášky !
 

více zde


Estakáda v Plzni

20.4.2018

Optimalizace konstrukčního uspořádání mostní konstrukce.

V září 2017 byla Sekce stavebního inženýrství a architektury IAČR oslovena Ředitelstvím silnic a dálnic, pracovištěm Plzeň, s výzvou spolupráce na výběru optimální varianty připravované estakády v Plzni, na přeložce silnice 1/27 Přemyslova - Karlovarská.
Jedná se o mostní objekt délky přes 1100 metrů. Projektová organizace SUDOP, pra-coviště Plzeň, připravila návrh čtyř variant estakády. Tři návrhy jsou zpracovány jako be-tonové a jedna jako ocelová, spřažená s betonovou deskou mostovky.

Celý článek si můžete přečíst zde
 

 

více zde