Vyhledávání


Zpráva skupiny vědeckých poradců Evropské komise - 4/2018

Téma:

   Nové technologie získávání a využití uhlíku - výzkumné a klimatické aspekty                       

           (Novel Carbon Capture and Utilisation Technologies- Research and Climate Aspects)

 

Publikaci v angličtině si můžete přečíst zde.

21. 7. 2018