Vyhledávání


 
Odborné sekce IA ČR
 
Sekce  
Strojírenství Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
Elektrotechnika a energetika Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Stavebnictví a architektura Ing. Vladimír Brejcha
Chemické inženýrství a biotechnologie Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.
Materiálové inženýrství a technologie Prof. Ing. Josef Steidl, CSc.
Informatika a kybernetika Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Strategie výzkumu a vývoje  Ing. Petr Hladík, Ph.D.
Technologie dopravních a přepravních systémů Ing. Karel Staněk, DrSc.
   
Výzkumné útvary  
Czech Knowledge Transfer Office Ing. Jiří Janošec, Ph.D.