Vyhledávání


  
Orgány IAČR zvolené na období 2015-2018
 
Rada IAČR
Prezident
(pro období 2017-2020)
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c.
 
Viceprezidenti
(pro období 2017-2020)
Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
Ing. Aleš John, MBA.
Ing. Petr Křenek, CSc.
Členové
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
Ing. Roman Dvořák
Doc. Ing. Jiří Krechl, CSc.
Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.
Ing. Václav Liška
Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
Kontrolní komise
Předseda
Prof. Ing. Jiří Šejnoha
Členové
Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
Prof .Ing. Ivo Kraus, DrSc.
Prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc.

Nominační výbor     
Předseda
Prof. Ing. Mirolav Škaloud, DrSc.
Členové
Ing. Jaromír Kunrt
Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Sekretariát
Generální sekretář
Ing. Miloš Hayer, CSc.
Sekretář
Ivana Svobodová