Vyhledávání


Životopis - Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

 


 

  Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

 

  Narozen 1.3.1946 v Chebu.

  Ženatý, děti Jan (1980) a Anna (1982)

 

  Vzdělání :

  1960- 64 Střední průmyslová škola jaderné techniky Praha

  1964 -69 ČVUT Praha, FSI, obor energetické stroje, zaměření

  parní kotle

 

 Další vědecké a pedagogické hodnosti:

 1982 – kandidát věd v oboru energetická zařízení

 1993 – docent pro obor průmyslová energetika

 2004 – profesor pro obor konstruování a procesní technika

 

 Zaměstnání:
  1969 – 1976 n.p. Strojtex Dvůr Králové, Středisko technické pomoci organizacím MP ČSR v Praze
  1976 – dosud ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky
• 1976 – 99 výzkumný pracovník, 1999 učitel, 1993 zástupce vedoucího katedry a vedoucí laboratoří, 2001 vedoucí odboru tepelných a jaderných energetických zařízení, 2004 zástupce vedoucího ústavu  mechaniky tekutin a energetiky.
• Od 1.3.2004 prorektor ČVUT pro pedagogickou činnost, 2006 – 2014 děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze , 2014 – člen „advisory board“ projektu Centrum pro civilní jadernou spolupráci FS ČVUT, 2014 – kancléř VR FS ČVUT.

 

 Uznání vědeckou a odbornou komunitou :

   V roce 1985 byl jmenován soudním znalcem pro obor energetika. Patří k zakládajícím členům České komory autorizovaných techniků a inženýrů. V současnosti působí jako předseda Dozorčí rady Komory. Od  roku  1994 je členem ASME USA. Je zástupcem ČVUT v českém výboru FEANI a předsedou správní rady Technologická platforma udržitelná energetika. Je členem komitétu FBC Mezinárodní energetické agentury.  Předsedou DR společnosti TEPLOTECHNA OMEGA a.s. Působil jako člen Poradního výboru pro jadernou bezpečnost Státního ústavu pro jadernou bezpečnost. Místopředseda Nezávislé odborné komise pro  posouzení energetických potřeb ČR. Člen VR ČVUT, člen VR FS Vysoké školy báňské Ostrava, člen VR SF STU Bratislava, člen VR fakulty strojní  TU Košice, člen VR ÚJV Řež a.s. Člen národního výboru Udržitelná energetika.

 

 Zahraniční odborná praxe

  V roce 1991 získal grant ICTP (Programme for training and research in Italian laboratories) Terst na půlroční stáž, kterou absolvoval v CISE (Technologie Innovative) v Miláně. Absolvoval krátkou stáž na HUBAI   univerzitě ve Wuchanu v Číně.

 

 Výzkumná a publikační činnost:

  Vedl  jako řešitel nebo spoluřešitel 6 národních a 2 evropské granty a vede projekt excelentního výzkumu BIO_CCS.

Je spoluautorem jedné monografie, autorem a spoluautorem více než 35 ti příspěvků v zahraničních časopisech a sbornících, více než 50 ti příspěvků v národních technických časopisech (zejména Energetika) a do sborníků národních konferencí, několika desítek oponovaných technických zpráv, 5 ti VŠ skript. Zavedl 5 nových oborových předmětů. Je autorem více než 10 ti zavedených technických řešení v průmyslových podnicích a spoluautorem 5 ti průmyslových vzorů a patentů.

 

 Kontakt:

 Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4, 166 07, Praha 6

 frantisek.hrdlicka@fs.cvut.cz

 Tel. +420 224 352 535