Vyhledávání


Životopis – Prof. Ing. Josef Koubek, CSc.

zvolen 1997

 

  • Docent na VŠCHT v Praze,
  • Emeritní rektor VŠCHT (1996-2001; docent (VŠCHT v Praze – 1995); CSc. (VŠCHT v Praze – 1975); Ing. (VŠCHT v Praze – 1971)
  • Narozen 1947
  • Specializace : technologie organické chemie, adsorpce a katalýza, stacionární a nestacionární kinetika katylitických reakcí, vývoj průmyslové syntézy alifatických aminů a ketonů, oxidické katalyzátory na bázi kyselin, zeolitové katalyzátory, bifunkční katalyzátory na kovové bázi a rozvoj jejich průmyslové produkce, numerická matematika. Autor 115 odborných prací, konferenčních příspěvků a patentů; spoluautor 2 technologických postupů.
  • Výzkumný pracovník na VŠCHT 1976-1983; odb. asistent; člen vědecké rady VŠCHT v Praze a Univerzity Pardubice.
  • Členství v org. : Česká chemická společnost (člen)
  • Služební adresa : Vysoká škola chemico-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6