Vyhledávání


Životopis – Ing. Karel Staněk, DrSc.

zakládající člen

 

  • Předseda představenstva Česko-čínské smíšené obchodní a průmyslové komory
  • DrSc (Vysoká škola dopravní, Žilina, Slovensko- 1987); CSc. (VŠD, Žilina – 1982); Ing. (VŠD, Žilina – 1963); MBA (Univerity of Minnesota, USA – 1992)
  • Narozen 1941
  • Specializace : teorie makroekonomiky, teorie řízení, řízení, logistika, ergonomika, teorie dopravy a analýza dopravy. Autor 86 posudků a výzkumných zpráv, 47 příspěvků na konferencích.
  • Zaměstnání : Vedoucí odd. technologie, místoředitel, ČSAD Plzeň (1964-1967);Hlavní inženýr, Oddělení silniční a městské dopravy na ministerstvu dopravy (1967-1989); ředitel odboru makroekonomiky a poradce premiéra, vedoucí kanceláře vlády ČSFR (1990-1993); náměstek ministra a vedoucí kanceláře na ministerstvu dopravy ČR (1993-1995), ekonomický ředitel fy. Beton Lafarge a.s.; výkonný ředitel fy. AUTO ŠTANGL (1996-1998); obchodní a generální ředitel fy. ADAST a.s. (1998-2000)
  • Členství v org.: vědecká rada Univerzity Pardubice, Fakulta dopravní ČVUT v Praze, zkušební komise pro udělování hodnosti Ph.D. na Univerzitě Pardubice a ČVUT v Praze (člen);
  • Služební adresa : Úřad Česko-čínské smíšené obchodní a průmyslové komory, Sokolovská 198, 190 00 Praha 9
  • Privátní adresa : Nuselská 69/28, 140 00 Praha 4