Vyhledávání


Životopis – Doc.Ing. Lenka Lhotská, CSc.

  Členem od roku 2014

 

Pracovní zkušenosti : 1984-2016 ČVUT FEL (interní aspirant, výzkumná pracovnice, odborná asistentka, docentka); 2015- dosud ČVUT CIIRC (docentka); 2017- dosud ČVUT FBMI (vedoucí katedry přírodovědných oborů)

 

Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti: Výzkum a výuka v oblasti kybernetiky a biomedicínského inženýrství, řízení většího týmu, vedoucí oddělení CogSys CIIRC;

 

Obor činnosti či odvětví :  Kybernetika, informatika, biomedicínské inženýrství, e-inclusion, interoperabilita a standardizace, asistivní technologie, datové vědy

 

Další zkušenosti, znalosti, dovednosti: státní zkouška z angličtiny, němčiny a ruštiny; mateřský jazyk: čeština;

Znalost angličtiny : výborná

 

Organizační schopnosti a dovednosti: Vedení výzkumného týmu, organizování mezinárodních a tuzemských konferencí a workshopů, vedení tuzemských a mezinárodních projektů, koordinace výzkumných týmů více pracovišť

 

 

Zkušenosti s hodnocením projektů: Od r. 1996 posuzování návrhů projektů GAČR, FRVŠ, MŠMT, MPO, CzechInvest, TAČR, EC Brusel; posuzování výsledků projektů v rámci oponentních řízení (GAČR, FRVŠ, MŠMT, MPO, TAČR)

 

Vedení výzkumných projektů: Od r. 1994 více než 20 výzkumných projektů (GAČR, FRVŠ, MŠMT, TAČR, EC Brusel)

 

E-mail: lhotska@cvut.cz