Vyhledávání


Výzkumné projekty

CAETS (LG 13065)

Zapojení IA ČR v řídících orgánech CAETS a EuroCASE a účast v jejich projektech a aktivitách

Vedoucí projektu: Prof.Ing.Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c., FEng

 

Projekt LG13065 vytváří v souladu s cíli programu INGO podmínky pro zapojení Inženýrské akademie České republiky, o.s. (IA ČR) do mezinárodních sdružení akademií aplikovaných věd a inženýrství CAETS a Euro-CASE, což bylo v minulých letech podpořeno i předchozími projekty tohoto programu. Projekt tak umožňuje zachovat kontinuitu spolupráce s inženýrskými akademiemi evropských a dalších zemí vyvíjejících programově shodnou činnost zaměřenou na podporu technických věd, technického rozvoje a technického vzdělávání a získávat významné zahraniční podklady a dokumenty z této oblasti.
Projekt navazuje na obdobné cíle předchozích projektů – aktivní účast představitelů IA ČR v řídících orgánech  CAETS a Euro-CASE, účast na činnosti a na projektech CAETS a Euro-CASE zaměřených na řešení koncepčních otázek VaV, uplatňování jejich výsledků a problematiky inovací, na inženýrské vzdělávání a na rozvojové a koncepční studie.