Vyhledávání


MESPO (LE 13004)

Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu
Vedoucí projektu: Ing. Petr Hladík, Ph.D., FEng.
 
Inženýrská Akademie ČR podporuje účast českých vědeckovýzkumných institucí, vědců a odborníků v mezinárodních programech výzkumu a vývoje. Českým i zahraničním zájemcům Inženýrská akademie ČR předává informace o možnostech mezinárodní spolupráce v oblastech:
  • Evropské programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoje
  • Mezinárodních bilaterální dohody o vědecko-technické spolupráci
  • Další možnosti individuální mezinárodní spolupráce mezi výzkumnými a inženýrskými institucemi
Klíčovou roli zde sehrává zpětná vazba, díky které je možné monitorovat zájem jednotlivých subjektů z ČR a ze zahraničí, a dále pak na základě jejich upřesněné poptávky nebo nabídky zprostředkovávat jejich spolupráci.
Hlavním nástrojem pro podporu mezinárodní spolupráce je postavení IA ČR v Řídicím výboru evropského sdružení Inženýrských akademií Euro-CASE a také členství Inženýrské akademie ČR ve světovém sdružení Inženýrských a vědeckých organizací CAETS.