Vyhledávání


Aktuality

IAČR oslavuje v roce 2015 20. výročí svého založení

29.3.2015

 Oslava vyvrcholí  28. května 2015 večer slavnostním zasedáním Inženýrské akademie české republiky a kulturním programem v Betlémské kapli v Praze.

 
V rámci této oslavy proběhne 28. května 2015 dopoledne na Fakultě strojní ČVUT v Praze
Mezinárodní workshop zaměřený na problematiku transformace a inovace inženýrského vzdělávání
Tento workshop je pořádaný Platformou Euro-CASE „Inženýrské vzdělávání“ 

 

S podrobným programem těchto akcí budete seznámeni v dostatečném předstihu. 

více zde

Workshop „Blackouty a obnovitelné zdroje energie“ FOR ENERGO / FOR INDUSTRY

23.3.2015

 Zveme Vás na workshop pořádaný Inženýrskou akademií České republiky v rámci veletrhu FOR ENERGO a FOR INDUSTRY.

 
23. dubna 2015 od 13.00 do 15.00 hod., Malý sál Výstaviště PVA Letňany
 
Workshop je pořádán jako součást cyklu seminářů Inženýrské akademie ČR zaměřených na vědecko-technické problémy energetiky. Workshop je věnován problémům ohrožujících stabilitu rozvodné sítě, které mohou vést k plošným výpadkům – blackoutům.
 
Program semináře:
·          Úvod – Prof. Moldan, UK v Praze, Prof. P. Zuna ČVUT v Praze
Účelem WS je snaha o sladění zatím značně protichůdných názorů techniků a ekologů na budoucí využívání OZE v ČR. Cílem je přenést rozumné resumé do politických výkonných orgánů ČR.
·        ■    Obnovitelné zdroje preferované v ČR – Prof. B. Moldan a kol., UK
Stručný přehled významných OZE využitelných v ČR (voda, vítr, slunce) a jejich klasifikace z hlediska jejich ekologických a estetických dopadů na krajinu a zástavbu.     
   D     Dynamická stabilita rozvodné sítě a vliv OZE na ní. – Prof. I. Uhlíř, ČVUT
Vliv OZE na dynamickou stabilitu rozvodných sítí, stručný výklad kmitání fázorů a jeho souvislostech se vznikem vzniku plošných blackoutů ve světě v minulosti. Možnosti tlumení kmitání fázorů.
·         ■  Smart Grid - efektivní prostředek kompenzace vlivu OZE. – Ing. P. Neuman, NEUREG
Inteligentně řízená rozvodná síť (přenosová a distribuční). Požadavky a možnosti rychlého řízení centrální výroby (zajišťující SyS a PpS) v porovnání s místními výrobními zdroji a místní spotřebou elektrické a tepelné energie. Měření stavů sítě jednotkami fázorového měření PMU a aplikace metod z hlediska monitorování a útlumu kmitání v rámci monitorovacích, řídicích a ochranných systémů WAMPaC. V předkrizových stavech se v síti mohou objevovat jevy tzv. „deterministického“ chaosu, které nemají charakter náhodný. Naproti tomu v průběhu spotřeb se objevuje „pseudonáhodný“ charakter. Za těchto podmínek je obtížné přesně predikovat spotřebu a tudíž i přesně realizovat řízení sítí.
·        ■    Řešeni dynamické stability sítí ve světě a v Č   -    Prof. J. Tlustý, ČVUT  
Přehled zabezpečení sítí proti blackoutům v USA, Kanadě, Evropě a v asijských zemích.
·         ■   Neohlášení příspěvky a diskuze (dle zvážení okamžitých časových možností)
V diskusi  budou tlumeny příspěvky propagační a nerealistické vzhledem k možnostem současné techniky a potřeb společnosti.
·         ■   Závěr:   Prof. B. Moldan, UK v Praze, Prof. Zuna ČVUT v Praze
                              
Kontaktní osoba pro organizaci:  Ivana Svobodová, sekretariát IA ČR tel. 221 403 376, iacr@kav.cas.cz
Kontaktní osoba pro odbornost:  Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc., 224 352 565, ivan.uhlir@fs.cvut.cz
 
Workshop není zpoplatněn.
 
Účastníci obdrží zdarma vstupenky na veletrhy FOR INDUSTRY a FOR ENERGO, v jejíchž rámci se WS koná.
 
Vstupenka Vám bude zaslána na adresu uvedenou na registračním formuláři, který je k dispozici zde.

 

více zde

Jarní průmyslový veletrh FOR INDUSTRY - 21.-23.4.2015 v Praze

10.12.2014

 

V termínu 21. – 23. dubna 2015 se bude opět konat veletrh FOR INDUSTRY a FOR ENERGO, který je navíc velmi vhodně doplněn o veletrhy orientované na obory povrchové úpravy, energetiky, automatizace a technologie svařování a lepení. Hlavním cílem organizátora veletrhů je vytvořit jedno místo pro setkání odborníků z těchto oborů a zároveň nabídnout jedno místo pro představení novinek a trendů z jednotlivých oblastí v PVA EXPO PRAHA Letňany.
Inženýrská akademie české repukliky je odborným garantem tohoto veletrhu
 
Aktuální informace na webu pořadatele veletrhu najdete zde

Veletrh pořádá:
 ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel: +420 225 291 136, e-mail: prumysl@abf.cz
 
 

 

více zde

Přenášky a závěry „Kulatého stolu“ platformy ENGINEERING EDUCATION z 11.11.2014

10.10.2014

 

 Dne 11. Listopadu 2014 pořádala Inženýrská akademie české republiky na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v rámci platformy Euro-CASE Engineering Education „Kulatý stůl“, který v souladu se závěry předchozího mezinárodního zasedání platformy byl zaměřen na směry a postavení technického vzdělávání v nejbližších 10ti letech a na otázku jak podpořit zájem mladé generace hochů i dívek o technické vzdělání.
Svůj pohled na tuto problematiku prezentovali rektoři a emeritní rektoři českých technických univerzit a také zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Český průmyslu na tomto jednání  zastupoval  Svaz  průmyslu a dopravy České republiky.
 

 

více zde

Návštěva Švédské královské technologické mise – RTM v České republice

1.8.2012

Prof. Ing. Petr ZUNA, CSc.
Misi organizovala Královská Švédská inženýrská akademie IVA s patronací Švédského krále, který se mise osobně zúčastnil. Partnerem v ČR byla Inženýrská akademie ČR. Hlavním cílem Mise, která byla složena z 30 špičkových švédských odborníků z oblasti průmyslu, obchodu, státní správy a akademické sféry, bylo seznámit se s významnými, rychle se rozvíjejícími oblastmi českého výzkumu, vzdělání, průmyslu a obchodu, zdravotnictví a dalších důležitých oblastí.

více zde

archiv aktualit