Vyhledávání


Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 17.3.2017

21.3.2017

Zprávy z jaderné energetiky a další informace

Jednou větou:
• V Dukovanech je odstávka na bloku č. 1, blok č. 2 nabíhá po odstávce, bylo dosaženo štěpné reakce bloky třetí a čtvrtý jsou v provozu na plném výkonu,
• V Temelíně běží oba bloky na plném výkonu. Temelínští hasiči mají nového velitele,
• Lodní doprava na Dalešické přehradě slaví desetileté výročí,
• v Třebíči jednal zástupce KHNP J. Suh.
• Čínský Yangjiang-4 zahájil komerční provoz,
• Testování systémů na Flamanville 3 bylo zahájeno,
• ThorCon by mohl být šancí pro Indonésii.
• Soud rozhodl o odškodnění JE San Onofre za dodávku vadných parogenerátorů,
• Toshiba chce urychlit kroky k prodeji svého podílu na fy Westinghouse,
• Jižní Afrika se připravuje na výstavbu nového bloku otázkou „za kolik?“,
• Dodavatelé malých modulárních reaktorů (SMR) pokračují v komercializaci,
• Americké obchodní konsorcium volá po řešení pro problému jaderného odpadu,
• Polsko potřebuje požadavků EU. Více dále jádro k naplnění

Podrobnější informace najdete zde.
   

více zde

Zprávy z jaderné energetiky - 10.3.2017

10.3.2017

Zprávy z jaderné energetiky a další informace - 10.3. 2017
Jednou větou
V Dukovanech je odstávka na bloku č. 1, blok č. 2 nabíhá po odstávce, bloky tři a čtyři jsou
v provozu na plném výkonu ■ V Temelíně běží oba bloky na plném výkonu ■ Fantom Dukovan
přistižen při činu ■ Hospodářský výbor parlamentu zasedal k otázce výstavby nového jaderného
bloku■ Korejci chystají setkání s českými průmyslníky.
■ Evropská komise povolila Maďarsku rozšířit JE Paks ■ Jihoafrický ESKOM připravuje výzvu pro
dodavatele nového jaderného bloku ■ Rosatom vyjevil své dlouhodobé plány ■ Siemens dodal první
3D tištěný náhradní díl pro Slovinské JE Krško.
A pranostika říká: Na svatého Longina (15.3.) práce v poli začíná. Připomínáme si výročí
katastrofy Fukušima (11.3. 2011).
Více informací a podrobnosti najdete zde.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

více zde

Slavnostní večer s předáváním cen IAČR a koncertem v Betlémské kapli v Praze

16.12.2016

Letos již podevatenácté byla udělena Cena Inženýrské akademie. Slavnostní předávání ceny se uskutečnilo v pondělí 5. prosince v Betlémské kapli v Praze pod záštitou rektora ČVUT v Praze a děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze.

 

Na slavnostním večeru byly předány dekrety nově zvoleným členům Inženýrské akademie ČR, kteří byli zvoleni na Valném shromáždění Inženýrské akademie ČR dne 8. listopadu. Jsou jimi Ing. Jiří Čáp, Ph.D., prof. Ing. Petr Hájek, CSc., prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., Ing. Karel Kouřil, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc, ES, prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., prof. Ing. Doncho Naumov Partov, Ph.D. a Ing. Michal Szota, Ph.D.


Dále byla předána cena nadace Preciosa za vynikající studentské práce.


Rada Inženýrské akademie ČR udělila Čestnou cenu Inženýrské akademie ČR za nejlepší příspěvek MM Science Journal článku „Virtual Reality-based Design and Calculation Tool for Improving Dynamics of Machine Tools“ autorskému kolektivu –Volker Wittstock, Martin Kolouch, Jan Berthold a Markus Richter z Technické univerzity Chemnitz.
Cena Inženýrské akademie ČR za rok 2016 byla udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt za „Realizaci stavební části souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka“. Ocenění převzal autorský kolektiv Metrostav, a. s., pod vedením Ing. Miloslava Hadravy, FEng. Sponzory Ceny Inženýrské akademie ČR jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové spektrum.


Slavnostní atmosféru umocnil koncert skupiny Prague Cello Quartet.


Malou fotogalerii z jednotlivých akcí si můžete prohlédnout
        stisknutím myší na podtržený text


Předání dekretů novým členům IAČR
• Cena nadace Preciosa za vynikající studentské práce
• Čestná cenu Inženýrské akademie ČR za nejlepší příspěvek MM Science Journal
Cena Inženýrské akademie ČR za rok 2016
Koncert Prague Cello Quartet
 

 

více zde

2. společná konference IAČR a České lékařské akademie

12.10.2016

Dne 10. října 2016 se na Fakultě strojní ČVUT v Praze konala 2. společná konference Inženýrské akademie české republiky a České lékařské akademie.    

Na konferenci byly prezentovány vybrané výsledky spolupráce technického a lékařského výzkumu a ukázky spolupráce v různých oblastech technických a lékařských věd, které by měly posloužit jako náměty pro další spolupráci a pro vznik případých společných výzkumných projektů. Tato akce měla rovněž za cíl seznámit širokou veřejnost s významem spolupráce technických a lékařských věd.

 

Malou FOTOGALERII si můžete prohlédnout zde.

 

V další části je uveden přehled přednášek, které byly na konferenci prezentovány a se kterými se můžete podrobněji seznámit.


více zde

Výroční plenární zasedání IAČR a předání ceny IAČR za rok 2016

3.10.2016

 

Výroční plenární zasedání Inženýrské akademie České republiky,
Datum:  8. listopadu 2016, v 14.00 hodin,
Místo konání: Kongresové centrum Fakulty strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6
    
Program plenárního zasedání najdete zde. 
°°°°°°°°°°°°°
 
Slavnostní koncert a předání ceny IA ČR
Datum: 5. prosince 2016 od 19:30
Místo konání:  Betlémská kaple, Betlémské nám., Praha 1
                                               Na koncertě vystoupí komorní soubor Prague Cello Quartet 

 

 

více zde

archiv aktualit