Vyhledávání


 

Inženýrská akademie České republiky, z.s.

sdružuje členy, jejichž společným zájmem je podpora a rozvíjení technických disciplín, technického rozvoje, technického vzdělávání a výzkumu, vývoje a inovací v těchto oblastech s cílem uspokojovat technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti.
Hlavní činností IA ČR je výzkum a vývoj v oblasti techniky, technologií, inovací, technického vzdělávání a mezinárodní spolupráce, a to při respektování pravidel rámce společenství Evropské unie.

 

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky 22.1.

24.1.2021

Jednou větou:
• V Dukovanech bloky 2, 3, 4 na nominálním výkonu, blok č. 1 odstávka,
• V Temelíně oba bloky v provozu,
• Jaderná energetika v roce 2020 - nová výstavba
Z domova:
• Kdy bude konečně spuštěn tendr na dostavbu Dukovan?
Ze zahraničí:
• První reaktor VVER TOY pro JE Kursk II/2 je ve výrobě.
• Arménie plánuje rozšířit provoz JE Metsamor

 

Celý text zprávy najdete   zde

více zde

Vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské akademie České republiky pro rok 2020

25.6.2020

Inženýrská akademie ČR, z. s.


vyhlašuje soutěž o

 

Cenu Inženýrské akademie České republiky za rok 2020

 

Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt

 

Návrhy na udělení Ceny IA ČR mohou předkládat právnické a fyzické osoby ČR.

 

Informace a návrhový list získají zájemci na sekretariátu IA ČR: Národní třída 3, 110 00 Praha1 nebo na tomto webu pod adresou:

Cena IA ČR (v levém sloupci na této stránce)

 

Návrh na udělení Ceny IA ČR je nutno doručit nejpozději do 15. září 2020
(rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR.

 

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.,D.Eng.,h.c.,FEng.
Prezident IA ČR

 

Partnery a sponzory Ceny jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové Spektrum

 


 

více zde

Podrobnosti k vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské akademie České republiky 2020

25.6.2020

Inženýrská akademie České republiky, z.s. vyhlásila 24. ročník soutěže o Cenu Inženýrské akademie.
Cena se od roku 1997 uděluje význačným osobnostem a kolektivům z České republiky i ze zahraničí za vynikající výsledek tvůrčí práce - vynikající realizovaný technický projekt či významný přínos k rozvoji inženýrského výzkumu.
Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt. Návrhy na udělení Ceny mohou předkládat právnické i fyzické osoby ČR.
Inženýrská akademie se obrací na všechny tvůrčí kolektivy, organizace výzkumu, projekční i výrobní organizace i jednotlivce s výzvou, aby své návrhy na Cenu Inženýrské akademie 2020 předložili do 15. 9 2020 sekretariátu IA ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1. Informace o Ceně a návrhové listy lze získat na www.eacr.cz.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny do konce listopadu 2020. Ocenění za vítězný projekt bude předáno na slavnostním večeru Inženýrské akademie konaném v Betlémské kapli.

Partnery a sponzory ceny jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové spektrum
 

více zde

Ivan Pilný: Hledáme nového Amose

25.6.2020

Dnes na Lodi Pivovar, kotvící nedaleko budovy MPO, proběhl křest již desáté knihy Ivana Pilného, manažera a podnikatele, prvního generálního ředitele pobočky Microsoft ČSSR, ale i politika – předseda Hospodářského výboru PSP, ministr financí ČR a náměstek ministryně průmyslu. Ivan Pilný, člen Rady Inženýrské akademie ČR se dlouhodobě věnuje problematice školství, a této oblasti věnoval svoji aktuální knihu nazvanou Hledáme nové Amose, s podtitulkem Učit nebo vzdělávat? Kniha je uvozena konstatováním, že některé strategie vzdělávání připomínají pokusy o čištění okna z druhé strany, než je zašpiněno… Ivan Pilný se v knize pokusil shrnout názory nejen své, ale i učitelů, studentů, zahraniční zkušenosti, představy EU a výsledky řady studií.
Kmotry knihy byla exministryně školství Kateřina Valachová, ex rektor VUT v Brně prof. Karel Rais a ředitel smíchovské průmyslové školy Radko Sáblík.
Úvodní slavnostní část svým zpěvem zpříjemnil Consortium Camerale Slanense – ženský pěvecký sbor ze Slaného. Moderátorem akce byl Stanislav Berkovec, který knihu doprovodil svými kresbami.
 

Obrázky si můžete prohlédnout  na 1 , 2 , 3 , 4 , 5

více zde

Inženýrská akademie ČR referuje ve světě

24.6.2020

Během období pandemie Covid-19 partnerská inženýrská akademie Royal Academy of Engineering z Velké Británie iniciovala realizaci série několik tematických videokonferencí národních akademií CAETS a Euro-CASE. Smyslem těchto videokonferencí bylo sdílení informací o inženýrských přístupech při eliminaci a řešení dopadů pandemie Covid-19. Za Inženýrskou akademii ČR se aktivně na této akci podílel generální sekretář Ing. Miloš Hayer, CSc., FEng. a předsedkyně sekce Informatika a kybernetika Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., FEng., která za pracoviště Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze nominovala odborníky. Ti postupně vystoupili v tematicky řazených videokonferencích se zaměřením na Personal Protective Equipment, Rapid Diagnostic Testing a Digital Contact Tracing. Ve svých příspěvcích informovali o vývoji ochranné polomasky CIIRC RP95 s vyměnitelným filtrem P3, robotické stanice usnadňující testování viru Covid-19 umístěné v Nemocnici Na Bulovce (bližší informace na https://www.ciirc.cvut.cz. Do poslední videokonference se zapojili pracovníci firem sdružených v iniciativě COVID19CZ, které se podílelo na vývoji systému chytré karantény.
Díky společné iniciativě anglické Royal Academy of Engineering a české Inženýrské akademie ČR se i touto cestou podařilo ve světě prezentovat technická řešení podporující boj s virem Covid-19 a eliminace jeho dopadů na společnost.

  

Autor textu: Roman Dvořák

  

Robotickou polomasku (respirátor) CIIRC RP 95 si můžete prohléhnout zde

 


 

více zde

archiv aktualit