Vyhledávání


 

Inženýrská akademie České republiky, z.s.

sdružuje členy, jejichž společným zájmem je podpora a rozvíjení technických disciplín, technického rozvoje, technického vzdělávání a výzkumu, vývoje a inovací v těchto oblastech s cílem uspokojovat technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti.
Hlavní činností IA ČR je výzkum a vývoj v oblasti techniky, technologií, inovací, technického vzdělávání a mezinárodní spolupráce, a to při respektování pravidel rámce společenství Evropské unie.

 

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky30.5.

30.5.2020

Jednou větou:
• V Dukovanech jsou všechny čtyři bloky na nominálním výkonu.
• V Temelíně oba bloky v provozu.

Zprávy z tuzemska:
• Stát půjčí ČEZ peníze na jádro.
• Český stát nabízí, že zaplatí 70% jednotkových nákladů Dukovany.
• Novým ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany bude Roman Havlín.

Zahraniční zprávy:
• NWMO začíná terénní studie v kanadské lokalitě pro možné budoucí úložiště RAO
• Slovinské rozhodnutí o druhém jaderném bloku bude do roku 2027
• Poslední modul nainstalován na JE Vogtle 3

 

  Celý dokument si můžete přečíst  zde

více zde

Strojírenské forum - 2. dubna 2020 na ZČU v Plzni

7.3.2020

STROJÍRENSKÉ FÓRUM - 2020 - Technologie a materiály

 ADITIVNÍ A HYBRIDNÍ VÝROBA Z KOVOVÝCH MATERIÁLŮ
 TECHNOLOGIE TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ
 Diskuzní panel na téma TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

 

To jsou hlavní témata jarního Strojírenského fóra, které se uskuteční začátkem dubna v prostorách Západočeské univerzity v Plzni. Jednotlivé přednášky budou zrcadlit vzájemnou spolupráci mezi průmyslovou sférou a univerzitními pracovišti. Tandemová vystoupení mapují spolupráci na konkrétních projektech a představí dílčí zainteresovanosti na řešení daného problému jak ze strany vysoké školy, tak i průmyslového subjektu.
Diskusní panel nastíní odpovědi na témata týkající se např. komparativních výhod aditivních a subtraktivních procesů nebo jak přistupovat k technologičnosti konstrukce při návrzích dílů vyráběných aditivními technologiemi.

Nebude opomenuta otázka vlivu nových technologií na ekologičnost výrobního procesu a samozřejmě je na programu dne hovořit o vhodnosti tuzemské výroby (úroveň modernizace, vlastnická struktura) integrovat nové technologie do svých výrobních provozů

 Na závěr je pro účastníky opět připravena exkurze, tentokrát do laboratoří Západočeské univerzity v Plzni.

 

 Využijte tuto příležitost a přihlaste se. Nezapomeňte, zvýhodněné vstupné je do 9.3. 2020.

Konference proběhne pod odbornou garancí Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.


Konferencí Vás provede ROMAN DVOŘÁK, vydavatel a šéfredaktor MM Publishing

 

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

Chcete prezentovat Vaše výrobky či služby pro současnou moderní výrobu v kontextu nových materiálů a technologií?

Kontaktujte nás a staňte se partnerem konference.

 

Odborným partnerem strojírenského fóra je Inženýrská akademie české republiky

  

Podrobnosti o akci najdete zde

více zde

Zprávy z jaderné energetiky 28.2.

27.2.2020

Jednou větou:
• V Dukovanech 1, 2 a 4 blok na nominálním výkonu. Blok č. 3 odstávka pro výměnu paliva a revize.
• V Temelíně jsou oba bloky v provozu

Zahraniční zprávy:
• Vývoj SMR-GEH oznámil pokrok v revizi návrhu dodavatele BWRX-300 v Kanadě.
• Testovací sestavy ATF dokončují první palivový cyklus v JE Hatch.
• Finská firma zahajuje projekt dálkového vytápění SMR.
• EDF uzavírá JE Fessenheim 1 ve východní Francii.
• General Atomics a Framatome se zapojí do vývoje nového jaderného paliv

Připomeneme si: 43 let od havárie v Jaslovských Bohunicích

 

 Celý dokument si můžete přečíst  ZDE

více zde

Informace o výhledech jaderné energetiky v ČR - závěry kolokvia

30.1.2020

Ve středu 4.12. se v rámci pravidelných kolokvií ČVUT FJFI uskutečnila beseda s Jaroslavem Mílem, FEng. vládním zmocněncem pro výstavbu jaderných elektráren. Téma rozpravy „Nový jaderný blok v souvislostech“. Akce byla spolupořádána s Inženýrskou akademií České republiky, jíž je Ing Jaroslav Míl, MBA členem. Beseda se uskutečnila ve velké posluchárně FJFI na Břehové 7 v Praze. Dlužno poznamenat, že posluchárna o kapacitě 180 míst byla plná. Akce se zúčastnilo cca 20 členů IAČR.

 

  Celou informaci zpracovanou Alešem Johnem, FENg si můžete přečíst  zde

 

více zde

Vánoční přání prezidenta Inženýrské akademie České repubiky

19.12.2019

Vážení přátelé,

blíží se Vánoce, svátky, které vždy umocňují
lásku a to nejen k nejbližším, ale i lásku k novým myšlenkám svobodě a pravdě.

Věřme, že i takto pojatá láska zvítězí nejen v rámci Vánoc, ale i v celém novém roce.

Přeji přijemné prožití vánočních svátků a nový rok ať splní všechna vaše očekávání.

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D. Eng. h.c., FEng.     
Prezident Inženýrské akademie ČR


 

více zde

archiv aktualit