Vyhledávání


Aktuality

Vyhlášení soutěže o cenu IAČR na rok 2016

30.3.2016

 

Inženýrská akademie ČR, z.s.
vyhlašuje soutěž o
 
Cenu Inženýrské akademie České republiky
za rok 2016
 
Cena je dotována částkou 50.000
a bude udělena  v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt
 
Návrhy na udělen íCeny IAČR mohou předkládat právnické a fyzické osoby ČR.
 
Informace a návrhový list získají zájemci na sekretariátu IAČR: Národní třída3,110 00 Praha1 nebo na www.eacr.cz
 
Návrh na udělení Ceny IAČR je nutno doručit nejpozději do 15. července2016
(rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IAČR.
 
Prof. Ing. MiroslavVáclavík, CSc.
prezident Inženýrské akademie České republiky, z.s.
 
Partneři Ceny Inženýrské akademie:
Nadace Preciosa, MM Průmyslové Spektrum, Metrostav
 
 

 

více zde

Platforma „Engineering Education“ – řídící výbor, složení platformy, program

14.1.2016

Řídící výbor:
Prof.Ing.Petr Zuna, CSc.              IAČR
Prof. Dr. Petar B. Petrovic            AIN 
Prof.Dr. Janesz Možina                 IAS 
Prof. Pere Brunet                       RAIN
 
Složení Platformy (Core Group)
Petr Zuna (IAČR), Ivan Šiman (sekr.Platformy), Janesz Možina (IAS), Petar Petrovič  (AINS) , Pere Brunet (RAIN), Beatrice Miller (SATW), Jacqueline Lecourtier (NATF-zástupce Euro-CASE), Fernando Santana (PAE), Janosz Ginsztler (HAE), Stane Pejovnik (IAS)Tim Brick (IAS).
Návrh programu další činnosti Platformy “Engineering Education“
Na základě výsledků Workshopu na národní úrovni v roce 2014, jednání Platformy a Mezinárodního Workshopu v květnu 2015 a po jednání v Executive Committee Euro-CASE bude další činnost Platformy “Engineering Education“ zaměřena na:
1.     Vývoj a potřebné změny v technickém vzdělávání s výhledem do roku 2030.
2.     Průběžné hodnocení a aplikace nejlepších mezinárodních zkušeností v podpoře zájmu mladé generace a zvláště pak dívek, o technické vzdělávání a její propagaci.
3.     Úzké propojení inženýrského vzdělávání s průmyslovou sférou.
Na české straně se počítá se spoluprací s MŠMT, Svazem průmyslu a dopravy ČR, publikací MM Průmyslové Spektrum, FEANI a vedením technických vysokých škol.

 

více zde

Předání Ceny Inženýrské akademie české republiky a slavnostní koncert v Betlémské kapli - 25.11.2015

14.10.2015

Předání Ceny Inženýrské akademie české republiky za rok 2015
spojené se
slavnostním koncertem
se uskuteční
25. listopadu 2015 od 19:30 v Betlémské kapli v Praze
-----------------------------------------------------------------------------------
Na koncertě vystoupí Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka
 

více zde

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy udělena viceprezidentovi IAČR prof.Petru ZUNOVI

23.9.2015

Komise Zlatých medailí na slavnostním zasedání při příležitosti zahájení mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se na základě letošních předložených nominací rozhodla udělit

Zlatou medaili roku 2015 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy panu profesorovi Petru Zunovi.

Pan profesor Zuna zaujímá důležitou pozici v českém technickém školství, strojírenství, výzkumu, vývoji a inovací. V uplynulých 25 letech se významným způsobem podílel na jejich transformaci. Ve funkci děkana Fakulty strojní a později také rektora ČVUT v Praze se zasloužil o rozvoj strojírenských oborů a spolupráci s průmyslem. Je zakladatelem Inženýrské akademie ČR, podílel se na zahájení činnosti Grantové i Technologické agentury ČR i reformách z pozice RVVI s důrazem na oblast aplikovaného výzkumu. Významným způsobem přispěl k rozvoji materiálového inženýrství ve strojírenství, zejména v oblasti metalografie.
Profesor Zuna byl nominován Inženýrskou akademií ČR a Českým vysokým učením technickým v Praze.

 

IMG2559A.jpg


 

více zde

Mezinárodní workshop platformy "Inženýrské vzdělávání", Praha 28. května 2015 - Přednášky a diskuse

7.6.2015

                    Workshop byl uspořádán v kongresovém centru Fakulty strojní ČVUT v Praze 

              Technická 4, 166 07 Praha 6-Dejvice

Workshop zahájili předseda Platformy Inženýrské vzdělávání Prof.Ing.Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c., rektor ČVUT v Praze Prof.Ing.Petr Konvalinka, CSc. a děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze Prof.Ing.Michael Valášek, DrSc.

 

Moderátorem workshopu byl Doc.Ing.Josef Koubek, CSc.

 

20150528_005_CVUT-VIC-Ryszawy.jpg 

 

více zde

archiv aktualit