Vyhledávání


 

Inženýrská akademie České republiky, z.s.

sdružuje členy, jejichž společným zájmem je podpora a rozvíjení technických disciplín, technického rozvoje, technického vzdělávání a výzkumu, vývoje a inovací v těchto oblastech s cílem uspokojovat technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti.
Hlavní činností IA ČR je výzkum a vývoj v oblasti techniky, technologií, inovací, technického vzdělávání a mezinárodní spolupráce, a to při respektování pravidel rámce společenství Evropské unie.

 

Aktuality

Profesor Vladimír Kučera z CIIRC ČVUT byl zvolen členem Americké filozofické společnosti

24.5.2023

Profesor Kučera, zakládající člen Inženýrské akademie České republiky, význačný vědec, pedagog, světově uznávaný odborník v oblasti automatického řízení působící na Českém institutu informatiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT byl zvolen členem Americké filozofické společnosti oceňující mimořádné úspěchy v oblasti přírodních, humanitních a společenských věd a umění. Tato nejstarší učená společnost ve Spojených státech, založená Benjaminem Franklinem ocenila jeho přínos světové vědě spočívající zejména v převratných výsledcích, které posunuly oblast automatického řízení. Jedná se o originální syntézu diskrétních regulačních obvodů, známou také jako metoda polynomiálních rovnic; Youla-Kučerovu parametrizaci stabilizujících regulátorů a neinteraktivní řízení složitých systémů.
Profesor Kučera je po prezidentech Masarykovi (1936), Benešovi (1939) a Havlovi (1995) teprve čtvrtým českým občanem zvoleným do Společnosti.
Inženýrská akademie blahopřeje prof. Vladimíru Kučerovi k tomuto významu ocenění jeho vědecké práce.

 

více zde

Přednášky z cyklu Udržitelná energetika a mobilita

26.4.2023

Inženýrská akademie ČR, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Akademie věd ČR Vás zvou na přenášky z cyklu Udržitelná energetika a mobilita. Přednášky se konají v úterý 16. května 2023 od 15 hodin na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6, v konferečním centru.

 

Program

Zhodnocení rizik a nákladů zajištění energetické soběstačnosti ČR (Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS)

Energetické mýty a realita (Pavel Řežábek, hlavní ekonom ČEZ)

 

Více zde

více zde

Vyhlášení Ceny IA ČR

24.4.2023

 

 Inženýrská akademie ČR, z. s.

vyhlašuje soutěž o

 

Cenu Inženýrské akademie

České republiky

za rok 2023

 

Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt

 

Návrhy na udělení Ceny IA ČR mohou předkládat

právnické a fyzické osoby ČR

 

Informace a návrhový list získají zájemci na www.eacr.cz

 

Návrh na udělení Ceny IA ČR je nutno doručit nejpozději do 15. června 2023

(rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR:

Národní třída 3, 110 00 Praha 1 

E-mail: iacr@kav.cas.cz 

 

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., FEng.

prezident IA ČR

 

 

Partnery a sponzory Ceny jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové Spektrum

 

 

 

více zde

Zprávy z jaderné energetiky

18.4.2023

 15- 2023- Zprávy z jaderné energetiky a další informace - 15. 4. 2023

                   

více zde

Zprávy z jaderné energetiky

12.4.2023

 14- 2023- Zprávy z jaderné energetiky a další informace - 7. 4. 2023

více zde

archiv aktualit