Vyhledávání


Aktuality

Vyhlášení soutěže o cenu Inženýrské akademie české republiky za rok 2018

7.6.2018

 

Inženýrská akademie ČR, z. s.

vyhlašuje soutěž o 

Cenu Inženýrské akademie české republiky

za rok 2018

Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt 

 

Návrhy na udělení Ceny IA ČR mohou předkládat právnické a fyzické osoby ČR.

 Informace a návrhový list získají zájemci na sekretariátu IA ČR: Národní třída 3, 110 00 Praha1

Návrhový list najdete také zde.

 

Návrh na udělení Ceny IA ČR je nutno doručit nejpozději do 15. července 2018

(rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR.

 

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.,D.Eng.,h.c.,FEng.

prezident IA ČR

 

více zde

Zprávy z jaderné energetiky 8.6.2018

6.6.2018

Jednou větou:
• V Dukovanech pokračuje na bloku 1odstávka pro výměnu paliva a revize. Potrvá do 9. 7. Ostatní bloky EDU (bloky 2. až 4.) jsou na plném výkonu.
• V Temelíně jsou oba bloky na plném výkonu.
Z domova:
• Veřejné projednání EIA pro EDU 5 ve Vídni.
• Delegace zástupců municipalit z rumunské Saliny na EDU. Zástupci municipalit z okolí EDU na jednání s ministrem Hünerem.
• Přemístění ovládání výtlačných armatur v JE Dukovany.
Ze světa:
• Bulharský parlament schválil obnovení projektu jaderné elektrárny.
• První štěpení na čínském EPR.
• NuScale slibuje snížení nákladu na svůj SMR.
• Finský dozor schválil další provoz JE Olkiluoto 1 a 2
Přísloví týdne: Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.

·         Výročí týdne: 11. 6. 1881 – Bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše.

  

    Podrobné informace najdete zde.

více zde

Slavnostní večer s předáváním cen IAČR a koncertem v Betlémské kapli v Praze

14.12.2017

Letos již podvacáté byla udělena Cena Inženýrské akademie. Slavnostní předávání ceny se uskutečnilo v úterý 28. listopadu 2017 v Betlémské kapli v Praze pod záštitou rektora ČVUT v Praze a děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze.


Na slavnostním večeru byly předány dekrety nově zvoleným členům Inženýrské akademie ČR, kteří byli zvoleni na Valném shromáždění Inženýrské akademie ČR dne 20. listopadu. Jsou jimi Doc. Ing. Robert Čep, Ph.D., Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc. MBA, EUR ING, Ing. Josef Kašpar, Dr. Ing. Jiří Kotek, Ing. Jan Kroupa, Ing. Petr Očko, Ph.D., Ing. Jiří Poláček, CSc., Doc. Dr. Ing. V. Radová, Ing. Petr Váradi.


Dále byl udělen čestný diplom vybranému projektu TA ČR č. TA03020948 „Využití fotoaktivních nanopovrchů k řešení aktuálních problémů čištění vzduchu a vody“ (příjemce TU v Liberci).


Rada Inženýrské akademie ČR udělila Čestnou cenu Inženýrské akademie ČR za nejlepší příspěvek MM Science Journal článku „ANALYSIS PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL PUMPS“ autorskému kolektivu MOHAMMAD EMAL QAZIZADA, VLADISLAV SVIATSKII, PAVOL BOZEK.

 

Cena Inženýrské akademie ČR za rok 2017 byla udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt projektu „Malá vodní elektrárna s násoskovou vírovou turbínou“ autorského kolektivu Energetického ústavu VUT v Brně, pod vedením prof. Ing. Františka Pochylého, CSc. FEng. Sponzory Ceny Inženýrské akademie ČR jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové spektrum.


Slavnostní atmosféru umocnil koncert Kvarteta Jupiter.


                                         Malou fotogalerii z jednotlivých akcí si můžete prohlédnout
                                                            stisknutím myší na podtržený text

Předání dekretů  novým členům IAČR
♦ Udělení čestného diplomu vybranému projektu TA ČR
♦ Čestná cenu Inženýrské akademie ČR za nejlepší příspěvek MM Science Journal
Cena Inženýrské Akademie ČR za rok 2017
Koncert kvarteta JUPITER

 

 

 

 

více zde

Zprávy z jaderné energetiky - 17.11.2017

21.11.2017

Jednou větou:

  • ·         V Dukovanech jsou bloky 1,2, 3 na plném výkonu, blok č. 4 je odstaven pro opravu na  sekundární části.
  • ·         V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu

 

                                A co si myslíte vy…? Má být elektromobil slyšet?

Z domova:

  • ·         Žádost o EIA pro EDU 5 byla podána.

Ze světa:

  • ·         NASA testuje prototyp reaktoru “Kilopower”.
  • ·         Sogin začal demontáž JE Garigliano.
  • ·         Uzavření dohody Rusko - Filipíny.
  • ·         Průzkumné práce pro kanadské úložiště RAO byly zahájeny.
  • ·         China a Vietnam budou spolupracovat v oblasti jaderné bezpečnosti
  • ·         První parogenerátor na JE Fuqing 5 byl instalován.
  • ·         JE Rooppur v Bangladéši získala stavební povolení

·          

Pranostika pro příští týden:   Svatá Kateřina 25.11.) strčí housle do komína

Výročí pro příští týden:  21.11. 1877 – Thomas Edison oznámil objev fonografu, přístroje, který umí zaznamenat zvuk.

 

Podrobné informace najdete zde.

více zde

Reakce IAČR na článek Bohumila Kartouse v Lidových novinách 19.05.2017

31.5.2017

Jsem profesorem na ČVUT v Praze, emeritním rektorem ČVUT a prezidentem Inženýrské akademie ČR. Technickému vzdělání a aplikovanému výzkumu se v souvislosti se svým zaměřením věnuji dlouhodobě a to na národní i mezinárodní úrovni. A musím konstatovat, že článek pana Bohumila Kartouse mě opravdu rozzlobil. Z náplně článku je jasné, že autor nezná současnou náplň technického vzdělání, jeho zaměření, vývoj a skutečnou potřebu. Jeho spojování českého průmyslu s termíny „české exportní montovny“, nejen dokazuje neznalost českého průmyslu a jeho výsledků, ale uráží celou tuto oblast od základního aplikovaného výzkumu až k realizaci jeho výsledků o praxi. Autor článku asi nemá informace o realizaci výzkumu v automobilovém průmyslu a příbuzných oborech, v oblasti obráběcích strojů, informatiky, zdravotnictví, nanotechnologií i v dalších oborech. Snaze místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka zvýšit prostředky na výzkum, vývoj a inovace, zvýšit podporu aplikovaného výzkumu a ve spolupráci s MŠMT a Svazem průmyslu podporovat technické vzdělání a to už od mateřských škol, je třeba zatleskat a dle možností ji podpořit. To není pouze trend v ČR, to je trend ve všech vyspělých státech Evropy a celého světa.

více zde

archiv aktualit