Vyhledávání


O Ceně

 
CENA INŽENÝRSKÉ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY
 
K ocenění vynikajícího realizovaného technického díla a významného přínosu k rozvoji inženýrského výzkumu v České republice zřídila Inženýrská akademie České republiky na základě usnesení Plenárního zasedání konaného 11. prosince 1996 Cenu Inženýrské akademie České republiky. Cena se každoročně uděluje domácím i zahraničním osobnostem a týmům za výsledek tvůrčí práce, od jehož první realizace nebo opublikování neuplynulo více než pět let.
 
Cenu lze udělit ve dvou kategoriích:
  • za vynikající technický projekt,
  • za vynikající přínos k rozvoji inženýrského výzkumu.
    Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je doprovázeno peněžním nebo jiným oceněním.
    Historicky poprvé byla v roce 1997 cena udělena řešitelskému a realizačnímu kolektivu ze Strojní fakulty Technické univerzity v Liberci vedenému Doc. Ing. Stanislavem Berounem, CSc. za projekt ”Pohonná jednotka s velmi nízkými výfukovými emisemi pro autobusy MHD”.
    Udělením ceny IA CR ocenila vysokou úroveň technického řešení pohonné jednotky vyznačující se širokou aplikovatelností a přínosy pro ozdravění životního prostředí městských aglomerací, kterých lze dosáhnout nasazením jednotky na nových i provozovaných městských autobusech MHD. Oceněné řešení bylo v době udělení ceny realizováno na 60 autobusech, které jsou provozovány Dopravním podnikem Mostu a Litvínova.
    Slavnostní předání ceny se tradičně uskutečňuje v historické Betlémské kapli za účasti členů Inženýrské akademie České republiky, představitelů Českého vysokého učení technického v Praze, ostatních českých technických univerzit, osobností české vědy a kultury, představitelů státní správy, představitelů Nadání Josefa a Marie Hlávkových, zahraničních hostů a zástupců sponzorů.
 
 

Partneři Ceny IA ČR
 

Metrostav, a. s.

metrostav.gif

Nadace PRECIOSA

preciosa6.gif

MM Průmyslové spektrum

logo_MM_vykr6.jpg