Vyhledávání


Návštěva Švédské královské technologické mise – RTM v České republice

Prof. Ing. Petr ZUNA, CSc.
Misi organizovala Královská Švédská inženýrská akademie IVA s patronací Švédského krále, který se mise osobně zúčastnil. Partnerem v ČR byla Inženýrská akademie ČR. Hlavním cílem Mise, která byla složena z 30 špičkových švédských odborníků z oblasti průmyslu, obchodu, státní správy a akademické sféry, bylo seznámit se s významnými, rychle se rozvíjejícími oblastmi českého výzkumu, vzdělání, průmyslu a obchodu, zdravotnictví a dalších důležitých oblastí.

 

Mezi novými členy EU je ČR pro Švédsko druhým největším obchodním partnerem 200 švédských firem má své zastoupení v ČR. Navíc existuje hodně společných bodů v historii i současnosti obou států. Vedoucími mise byli předseda Inženýrské akademie IVA Leif Johanson, který je předsedou Telefon Ericsson a prezident IVA prof. Björn O. Nielsen. Kromě švédského krále a velvyslankyně Švédského království byli členy Mise např. prezident AF systems, více prezident VOLVO, prezident SAAB, předsedové Švédské výzkumné rady a Švédských grantových agentur, profesoři universit a další významní specialisté. Členové byli přijati prezidentem Klausem, premiérem Nečasem a ministrem zahraničí Schwarzenbergem.
 
Mise měla bohatý program. Jako důležitým bodem programu byla prezentace Inženýrské akademie ČR prezidentem prof. Zunou a ČVUT v Praze v nové budově ČVUT, kde došlo i k setkání Švédského krále s nositelem Nobelovy ceny Prof. Shelden Lee Glashowem.
 
Oceněna byla prezentace ČVUT Doc. Petráčkem a zvláště pak vystoupení pracovníků Fakulty strojní a elektrotechnické prof. J. Macka, prof. M. Valáška, prof. V. Maříka, prof. M. Pěchouška, prof. V. Hlaváče a Doc. L. Lhotské. Členům Mise byly tak představeny vybrané oblasti úspěšného výzkumu ČVUT v Praze s uznávaným mezinárodním dopadem. Zvláště zaujaly výsledky v oblasti automobilového výzkumu z Výzkumného centra Josefa Božka a z oblasti moderní mechaniky a robotiky. Velká pozornost byla věnována prezentaci Katedry kybernetiky z oblasti umělé inteligence, počítačového vidění a řízení letového provozu. Zaujal přístup katedry ke spolupráci s průmyslem na národní i mezinárodní úrovni. Se zájmem byla přijata i informace o Nadaci CTU Medialab a společnosti CertiCon zabývající se celosvětově službami v oblasti vývoje a testování softwaru, propojení s aplikovaným výzkumem, průmyslem a obchodem v úzké spolupráci právě s katedrou kybernetiky. Misi následovala individuální návštěva představitelů významné celoevropské konsultační společnosti AF Group, kdy došlo k dohodě o společném projektu mezi AF a CertiConem. Následovala i návštěva představitelů firmy HIQ (IT a management společnosti) a byla dohodnuta pokračující komunikace mezi HIQ a ČVUT v Praze. Po prezentacích následovala věcná diskuse ke konkrétním problémům. Přijetí na ČVUT v Praze předcházela slavnostní večeře s cimbálovou muzikou v restauraci Parnas organizovanou Inženýrskou akademií ČR ve spolupráci s ČVUT v Praze a Akademií věd ČR. Večeře se kromě členů Mise zúčastnilo i 20 významných osobností z ČR.
 
Obě tato setkání splnila jeden z cílů Mise, upevnit osobní a pracovní vztahy mezi členy obou Inženýrských akademií a dalšími pracovníky a připravit lepší podmínky pro spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací.
 
Bylo doporučeno podporovat společnou účast ve větších Inženýrských projektech, podporovat výměnu informací a metodických přístupů v oblasti inovací, motivovat mladé lidi a úžeji spolupracovat při výchově inženýrů (ČVUT – KTH), posílit vzájemnou výměnu informací o důležitých aktivitách. Významná je spolupráce ČVUT v Praze s Royal Institute of Technology KTH, kde jsou partnerem např. profesoři Emerjan–Olf Eklund a Stephan Carlsoon v oblasti počítačového vidění a umělé inteligence. Prorektorka KTH, členka Mise a Professor Margareta Norell Bergnedahl potvrdila zájem o rozšíření spolupráce zvláště v oblasti energetiky, mobilní komunikace, produkce, dopravy a IT.
 

1. 8. 2012