Vyhledávání


Zprávy z jaderné energetiky

21 – 24  Zprávy z jaderné energetiky a další informace

25. 5. 2024

Jednou větou:                     

Provoz JE:  bloky  +, 2, |4, EDU jsou v provozu. Blok 2 začal odstávku v pátek 24.5.  

1. blok ETE odstávka, blok 2. ETE je v provozu.

Zahraničí: Dokončení zavážení paliva do třetího bloku jaderné elektrárny Flamanville. Odhadované náklady na opce JE Krško II  jsou stanoveny na 9,4–15,4 miliardy EUR

Provoz EDU

1.blok – 100 %

2.blok -  24. 5.  odstaven do plánované odstávky pro výměnu paliva, pravidelnou údržbu a kontrolu zařízení.

3.blok – 100 %

4.blok – 100 %

Výroba letos 5 914,387 GWh

 

ČEZ v Dukovanech odstavil v souladu s plánem druhý výrobní blok

ČEZ v Jaderné elektrárně Dukovany v pátek 24.5. odstavil druhý výrobní blok kvůli pravidelné údržbě, kontrolám zařízení a výměně části paliva. Operátoři přesně v poledne začali  snižovat výkon reaktoru a ve večerních hodinách přestal blok dodávat elektrickou energii do sítě.

Na druhém výrobním bloku se jedná v pořadí o 37. odstávku pro pravidelnou výměnu paliva od jeho spuštění v roce 1986. Od té doby energetici na tomto bloku vyrobili 127 020 GWh čisté bezemisní energie, která by stačila na pokrytí celkové spotřeby České republiky na 2 roky.

Hlavním úkolem techniků bude zkontrolovat, ověřit a odzkoušet tisíce zařízení a komponent pro další několikaměsíční bezpečný a spolehlivý provoz bloku. „Čeká nás řada standardní a rutinní práce, ale také 61 technických a investičních akcí, souvisejících se zajištěním bezpečného a efektivního provozu minimálně do roku 2047,“ vysvětluje Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

V následujících týdnech čeká energetiky přes 18 tisíc pracovních úkolů. Mezi časově a technicky nejnáročnější činnosti, které musí energetici zvládnout, patří kontroly těsnosti teplosměnných trubek a čištění parogenerátorů, generální údržba dvou z šesti hlavních cirkulačních čerpadel nebo desetiletá generální revize dieselgenerátoru číslo 4. Energetici budou dále pokračovat ve výměně blokových úsekových rozvaděčů s napětím 0,38 kV, kterou v rámci zajištění minimálně šedesátiletého provozu elektrárny provádí na všech čtyřech blocích. Stejně jako v dubnu na třetím výrobním bloku by i na druhém bloku měli operátoři po opětovném spuštění najet druhý blok na nově nastavený stoprocentní výkon, který energetikům umožní dosáhnout vyšší výroby ze současných 500 MW až na nových 511 MW.

„Tato a částečně i další odstávka v Dukovanech vychází na letní období, což je sice náročné z pohledu zaměstnanců a dodavatelů, ale logické z pohledu výroby. V létě zpravidla registrujeme o něco nižší spotřebu a zároveň vysokou výrobu především fotovoltaických elektráren,“ dodává Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Informace z ETE

24. 5. 2024

První blok je v plánované odstávce pro výměnu paliva. Druhý blok je v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v plánované odstávce, výkon turbogenerátoru – 0 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 2 398 499 MWh

Informace o parametrech na 2. bloku: blok je v provozu  výkon turbogenerátoru – 1093 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 3 603 984 MWh

Ze zahraničí

Dokončení zavážení paliva do třetího bloku jaderné elektrárny Flamanville EPR

24 května 2024.  Proces zavážení palivových souborů do aktivní zóny reaktoru EPR Flamanville 3 ve Francii byl dokončen. Očekává se, že tlakovodní reaktor o výkonu 1650 MWe (brutto) dosáhne 100% výkonu do konce roku.  Dokončení zavážení paliva ve francouzském bloku JE Flamanville 3 EPR: Nová jaderná energetika - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)

Odhadované náklady na opce JE Krško II  jsou stanoveny na 9,4–15,4 miliardy EUR

24 května 2024.  Společnost GEN energija poskytla nejnovější informace o vývoji plánů na novou jadernou kapacitu JEK2 ve Slovinsku, kde předložila pravděpodobné náklady a uvedla, že z hlediska energetické sítě by byla optimální velikost 1300 MW. Odhadované náklady na opce JEK2 na 9,4 až 15,4 miliard EUR: Nová jaderná energetika - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)

27. 5. 2024