Vyhledávání


Zprávy z jaderné energetiky

23 – 24  Zprávy z jaderné energetiky a další informace

9. 6. 2024

 
Jednou větou:                     
Provoz JE:  bloky  1, 3 a 4| EDU jsou v provozu. Blok 2 začal odstávku v pátek 24.5.  
1. blok ETE odstávka, blok 2. ETE je v provozu.
Zahraničí:Výstavba finské pilotní elektrárny SMR bude zahájena v roce 2025. „ Plávušky“ pro Guineu. Grossi naznačuje, že Záporoží nebude během konfliktu obnoveno. Konec dodávek paliva pro Belgii
Z domova:  Moderní vzdělávání pro jaderné odborníky: Dukovany otevřely novou budovu . Společnost ČEZ zúžila výběr subjektů, které by mohly stavět první modulární reaktor v Česku Provoz EDU
1.blok – 100 %
2.blok -  plánovaná odstávka pro výměnu paliva, pravidelnou údržbu a kontrolu zařízení. 14. den, režim 7, palivo vyvezeno z reaktoru
3.blok – 100 %
4.blok – 100 %
Výroba letos 6 427 GWh
 
Moderní vzdělávání pro jaderné odborníky: Dukovany otevřely novou budovu
Jaderná elektrárna Dukovany má novou sedmipatrovou budovu, která nabízí špičkové podmínky pro výcvik a práci jejích zaměstnanců a spolupracovníků. Na dvou letech stavby se podílela společnost ČEZ, která je provozovatelem elektrárny, a další dodavatelé. Budova je vybavena učebnami i simulátory, kde se mohou jaderní odborníci zdokonalovat v teorii i praxi. Kromě toho budova disponuje kancelářemi a jídelnou, které zvyšují komfort a spokojenost pracovníků.
Nová budova je navržena tak, aby vyhovovala náročným podmínkám provozu jaderné elektrárny a zaručovala vysokou úroveň bezpečnosti. Stavba byla dokončena v plánovaném termínu a slavnostně otevřena v přítomnosti zástupců elektrárny, ČEZ, zhotovitele, projekční kanceláře a médií. Nová budova je důležitým krokem pro zvyšování kvalifikace a motivace jaderných odborníků, kteří zajišťují bezpečnou a spolehlivou produkci elektřiny z Dukovan.
„V souvislosti s přípravou nových zdrojů i předpokládaným nejméně šedesátiletým provozem jaderných bloků musíme umět zajistit dostatek kvalifikovaného personálu. Součástí řešení jsou nové výcvikové prostory s dílnami, ve kterých budeme spolu s běžnými výcvikovými stendy využívat i moderní technologie jako je virtuální realita,“ potvrzuje Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Nová víceúčelová budova, která má ambice ucházet se o titul stavby roku, je první nově postavenou administrativní budovou od spuštění elektrárny v roce 1985. „Stávající objekty, neumožňují další rozšiřování a jejich případná rekonstrukce by nepřinesla potřebné navýšení kapacit. Nové prostory poskytují 108 míst pro výcvik, jsou rozděleny do 4 učeben a dílen, a dále kancelářské prostory až pro 242 zaměstnanců. Nechybí ani zázemí jídelny a zasedací místnosti,“ prozradil Roman Havlín, ředitel JE Dukovany.
Budova je vybavena speciálními prostory s balistickou ochranou nebo výcvikovou stěnou pro lezce z jednotky elektrárenských hasičů nebo speciální jednotky policie ČR, které sídlí v areálu elektrárny.
Hlavním dodavatel stavby je Metrostav DIZ, s.r.o, hlavní projekční kanceláří je di5, hlavními architekty jsou Marián Ján a Pavel Kabíček.
 
Provoz ETE
6. 6. 2024. První blok je v plánované odstávce pro výměnu paliva. Druhý blok je v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v plánované odstávce, výkon turbogenerátoru – 0 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 2 398 499 MWh
Informace o parametrech na 2. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1086 MWe,  výroba elektřiny od začátku roku: 3 943 644 MWh
 
 
Zahraničí
 
Výstavba finské pilotní elektrárny SMR bude zahájena v roce 2025
6. června 2024.Společnost Steady Energy uvedla, že je připravena zahájit výstavbu své první pilotní elektrárny dálkového vytápění LDR-50 ve Finsku v příštím roce, s potenciálními lokalitami včetně finského hlavního města Helsinek a dvou dalších měst.
 
„Plávušky“ pro Guineu
Guinea podepsala memorandum o porozumění o plovoucích jaderných elektrárnách s Ruskem
Guinejská republika a Rosatom podepsaly memorandum o porozumění o spolupráci na vývoji plovoucích energetických bloků, které budou dodávat elektřinu do této africké země
 
Grossi naznačuje, že Záporoží nebude během konfliktu obnoveno
Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Mariano Grossi uvedl, že "došlo k dohodě", že bloky Záporožské jaderné elektrárny "nebudou znovu spuštěny, dokud bude jaderná bezpečnost ohrožena kvůli konfliktu".
 
Konec dodávek paliva pro Belgii
Společnost Engie Electrabel uvedla, že po roce 2025 již nebude používat uran z Ruska jako palivo pro své reaktory Doel 4 a Tihange 3 v Belgii, uvedl De Tijd. Společnost, která uzavřela potřebné kontrakty prostřednictvím své dceřiné společnosti Synatom, bude podle výroční zprávy Synatomu využívat pouze západní dodavatele paliva a vyloučí veškerý uran ruského původu
 
Z domova
 
Společnost ČEZ zúžila výběr subjektů, které by mohly stavět první modulární reaktor v Česku.
4. 6. 2024- zdroj: ČT24.   Původně spolupracovala se sedmi firmami, nyní okruh omezila na čtyři. Vítěznou firmu chce vybrat do konce letošního roku. Polostátní společnost plánuje první z reaktorů postavit v polovině třicátých let v Temelíně. Další by pak mohly vyrůst v bývalých uhelných lokalitách. Do roku 2050 chce vláda v Česku postavit mezi šesti a deseti zařízeními o celkovém výkonu tři gigawatty.
Pro Temelín ČEZ aktuálně uvažuje nad čtyřmi firmami – Westinghousem, EDF, GE Hitachi a společností Rolls-Royce. Reaktor od GE Hitachi se liší technologií, nabízí totiž varný typ reaktoru, zatímco ostatní jsou tlakovodní. Nabídky se rozcházejí i ve výkonu. Třeba ten od firmy Rolls-Royce se výkonem téměř rovná současným blokům v Dukovanech.

Podle místopředsedy představenstva společnosti ČEZ Pavla Cyraniho se nyní vybírá dodavatel technologie, nebo technologie samotná. Další reaktor by měl stát v Tušimicích na Chomutovsku. Pokud se podle Cyraniho reaktor z Temelína osvědčí, stavba se zopakuje v Tušimicích. „V případě, že bychom dospěli k tomu, že se pro Tušimice hodí jiná technologie, tak bychom případně vybír

10. 6. 2024