Vyhledávání


Zprávy z jaderné energetiky

24– 24  Zprávy z jaderné energetiky a další informace

15. 6. 2024

 
Jednou větou:                     
Provoz JE: bloky  1, 3 a 4 EDU jsou v provozu. Blok 2 začal odstávku v pátek 24.5.  
1. blok ETE odstávka, blok 2. ETE je v provozu.
Zahraničí: Vattenfall zužuje hledání dodavatele SMR
Z domova: ČEZ vyhodnotil nabídky na stavbu nového jaderného bloku
Provoz EDU
1.blok – 100 %
2.blok - plánovaná odstávka pro výměnu paliva, pravidelnou údržbu a kontrolu zařízení.  21. den, režim 7, palivo vyvezeno z reaktoru
3.blok – 100 %
4.blok – 100 %
Výroba letos 6 661 GWh
 
Informace z ETE
14. 6. 2024. První i druhý blok je v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 749 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 2 436 633 MWh
Informace o parametrech na 2. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1083 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 4 091 206 MWh
 
Smutná zpráva
6.6. 2024 nás opustil Ing. Stanislav Nestrašil, bylo mu 82 let. Účastnil se výstavby jaderných bloků na straně investora v EDU i ETE a v neposlední řadě i EMO. Věnujte mu vzpomínku, byl to vynikající odborník a celkově dobrý chlap. Čest jeho památce.
 
Zahraničí
Vattenfall zužuje hledání dodavatele SMR
12. června 2024. Švédská společnost Vattenfall vybrala společnosti Rolls-Royce SMR a GE Hitachi Nuclear Energy jako potenciální dodavatele malých modulárních reaktorů pro svou lokalitu Ringhals. Jaderný regulační úřad země mezitím navrhl, aby bylo možné provést včasné hodnocení nové reaktorové technologie, aby byl povolovací proces efektivnější a předvídatelnější.  Vattenfall zužuje hledání dodavatele SMR: Nová jaderná energetika - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
Z domova
ČEZ vyhodnotil nabídky na stavbu nového jaderného bloku
ČEZ vyhodnotil nabídky na stavbu nového jaderného bloku a určil preferovaného uchazeče, výsledky předal Ministerstvu průmyslu a obchodu
Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), stoprocentní dceřiná společnost ČEZ, 14.6.  předala Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) hodnoticí zprávu nabídek na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. V ní doporučila pořadí, tedy návrh na preferovaného dodavatele nového jaderného bloku nebo bloků. K tomu, s kým začne jednání o finální podobě smluv, se nyní vyjádří Vláda ČR.
Víc než 180 odborníků ze Skupiny ČEZ i mimo ni v předchozích měsících detailně posuzovalo nabídky francouzské EdF a korejské společnosti KHNP jak z ekonomického, tak i obchodního a technického hlediska. „Model hodnocení nabídek byl nastaven na základě doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE/IAEA). Všechny cenové vstupy a všechna rizika byla kvantifikována. Obě nabídky byly porovnány podle dle stejného kritéria, a to ceny na vyrobenou megawatthodinu, za jakou by vyráběl elektřinu nový blok od každého z uchazečů,“ říká člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač.
Společnost EDU II předala hodnoticí zprávu Ministerstvu průmyslu a obchodu. „Mohu potvrdit, že jsme od Skupiny ČEZ obdrželi hodnoticí zprávu. Vláda má nyní možnost se k této zprávě vyjádřit z pohledu národních bezpečnostních zájmů. Výběr preferovaného uchazeče oznámíme v průběhu července společně s tím, jakým způsobem využijeme opce na výstavbu více jaderných bloků v lokalitách Dukovany a Temelín,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Předpokládá se, že smlouvy budou finalizovány během tohoto roku a připraveny k podpisu do 31. 3. 2025. Pokud by se během jednání začala podoba smluv výrazněji odchylovat od podané nabídky, může být k jednání vyzván druhý z uchazečů.
Po finálním podpisu smluv bude následovat důkladná příprava projektové dokumentace tak, aby byl splnitelný termín zahájení zkušebního provozu nového bloku v roce 2036.
 

17. 6. 2024