Vyhledávání


Zprávy z jaderné energetiky

 15- 2023- Zprávy z jaderné energetiky a další informace - 15. 4. 2023

                   

Jednou větou:                     

Provoz JE: Oba bloky ETE jsou v provozu, první blok ETE byl plánovaně odstaven do odstávky pro výměnu paliva, 1. blok EDU je v režimu provozu na výkonový efekt, 2. blok EDU nabíhá po odstávce, zbývající bloky jsou na plném výkonu
Ze zahraničí:Založení společného podniku pro druhou polskou JE. Konec německé jaderné energetiky. WENRA vyzývá průmysl, aby pomohl urychlit posouzení návrhů SMR reaktorů
 
 Informace z EDU
1.    blok – 99 % , provoz na výkonový efekt
2.    blok – 95 % náběh bloku po odstávce, která byla ukončena 9.4.  v 18:39 hodin po připojení turbosoustrojí TG 21 do přenosové sítě. Druhé turbosoustrojí TG 22 operátoři úspěšně připojili do sítě 10.4. v 0:16 hodin.
3.    blok - 100 %
4.    blok – 100 %
Výroba letos  4 213 GWh
 
Energetici v Dukovanech ukončili odstávku 2. výrobního bloku ještě před Velikonocemi
Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany ukončili plánovanou odstávku pro výměnu paliva na 2. výrobním bloku. V jejím průběhu vyměnili čtvrtinu paliva a zkontrolovali a zmodernizovali řadu zařízení. Bezemisní elektrickou energii blok začal opět dodávat v neděli 9. dubna v 18:39 hod. O Velikonocích tak byly v Dukovanech v provozu všechny čtyři výrobní bloky.
Standardní odstávku pro výměnu paliva energetici zahájili 10. února. V jejím průběhu vyměnili 72 palivových kazet a zvládli řadu investičních akcí a rozsáhlé revizní a servisní práce na zařízení primárního i sekundárního okruhu. „Každá odstávka našich bloků představuje, kromě samotné výměny paliva, i obrovské množství investičních akcí, kontrol a revizi zařízení. Ty jsou klíčové pro plánovaný nejméně šedesátiletý bezpečný a efektivní provoz,“ vysvětluje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Odstávka skončila oproti původnímu plánu s mírným předstihem. Po připojení k přenosové síti nicméně energetici počítají s řadou dalších kontrol a testů.
„Vždy je pro nás klíčová bezpečnost a musíme si být jistí stavem zařízení. Dokud neskončí všechny prověrky, zůstáváme připravení na případné změny,“ dodává Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.
V průběhu odstávky druhého bloku vyvezli odborníci na měsíc veškeré palivo z reaktoru. Důvodem byla generální údržba dvou hlavních cirkulačních čerpadel. Zároveň ověřili výsledek čištění parogenerátoru - jednoho z významných zařízení, ve kterých voda primárního okruhu předává teplo sekundární části. „V průběhu odstávky jsme ověřili stav parogenerátorů po loňském pilotním čištění. Na základě velmi dobrých výsledků budeme v čištění touto metodou dál pokračovat, “ vysvětluje Roman Havlín.
Řízenou štěpnou reakci operátoři v reaktoru 2. výrobního bloku obnovili už v pátek 7. dubna, čistou bezemisní energii začal blok dodávat v neděli v 18:39 hodin po připojení turbosoustrojí TG 21 do přenosové sítě. Druhé turbosoustrojí TG 22 operátoři úspěšně připojili na v noci na Velikonoční pondělí v 0:16 hodin. Nyní provádějí předepsané kontroly a testy, které by měly potvrdit řádný stav zařízení.
Další odstávka pro výměnu paliva čeká energetiky až v červnu na prvním výrobním bloku. Zároveň v noci z pátku 7. dubna na sobotu 8. dubna zahájil ČEZ plánovanou odstávku první temelínské výrobní jednotky.
 
 
 
Informace z ETE
14. 4. 2023 První blok je v plánované odstávce pro výměnu paliva. Druhý blok je v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v odstávce, výkon turbogenerátoru – 0 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 2 557 627 MWh
Informace o parametrech na 2. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1103 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 2 721 063 MWh
 
  Založení společného podniku pro druhou polskou JE
13. dubna 2023: Polské společnosti ZE PAK a Polska Grupa Energetyczna (PGE) nyní oficiálně vytvořily společnou účelovou společnost s názvem PGE PAK Energia Jądrowa SA, aby realizovaly projekt výstavby jaderné elektrárny v Pątnówě ve středním Polsku. Elektrárna se bude skládat ze dvou reaktorů APR1400 dodaných společností Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Založení společného podniku pro druhou polskou elektrárnu : Corporate - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
Konec německé jaderné energetiky
14. dubna 2023: Tento víkend končí jedna éra, protože dlouhá cesta Německa od výroby elektřiny z jádra se uskuteční uzavřením posledních tří provozovaných reaktorů.
Poslední tři provozované jaderné reaktory v Německu budou trvale odstaveny 15. dubna. Tlakovodní reaktory Isar 2, Emsland a Neckarwestheim 2, měly ukončit svou životnost do konce loňského roku, ale bylo jim umožněno prodloužení na zimu kvůli obavám o energetickou kapacitu v důsledku rusko-ukrajinské války
 
WENRA vyzývá průmysl, aby pomohl urychlit posouzení návrhů SMR reaktorů
14. dubna 2023: Asociace západoevropských jaderných dozorných orgánů (WENRA) stanovila kroky, které musí průmysl podniknout, aby zajistil včasné a harmonizované udělování licencí pro malé modulární reaktory (SMR) a pokročilé modulární reaktory (AMR) v Evropě.
 
 
Pranostika
 O svatém Anselmě (21.4|) semeno do země.
Při svatém Vojtěchu (23.4.) dělává trn květem útěchu.
Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
Jiří a Marek (24.4.)  mrazem nás zalek.
Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves.
Na svatého Marka, (25.4.) brambor plná řádka

18. 4. 2023