Vyhledávání


Vyhlášení Ceny Inženýrské akademie

 

 Inženýrská akademie ČR, z. s.

vyhlašuje soutěž o

 

Cenu Inženýrské akademie

České republiky

za rok 2023

 

Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt

 

Návrhy na udělení Ceny IA ČR mohou předkládat

právnické a fyzické osoby ČR

 

Informace a návrhový list získají zájemci na www.eacr.cz

 

Návrh na udělení Ceny IA ČR je nutno doručit nejpozději do 15. června 2023

(rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR:

Národní třída 3, 110 00 Praha 1 

E-mail: iacr@kav.cas.cz 

 

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., FEng.

prezident IA ČR

 

 

Partnery a sponzory Ceny jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové Spektrum

 

 

 

Vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské akademie České republiky 2023

 
Inženýrská akademie České republiky, z. s. vyhlásila 26. ročník soutěže o Cenu Inženýrské akademie.
Cena se od roku 1997 uděluje význačným osobnostem a kolektivům z České republiky i ze zahraničí za vynikající výsledek tvůrčí práce - vynikající realizovaný technický projekt či významný přínos k rozvoji inženýrského výzkumu.
Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt. Návrhy na udělení Ceny mohou předkládat právnické i fyzické osoby ČR.
Inženýrská akademie se obrací na všechny tvůrčí kolektivy, organizace výzkumu, projekční i výrobní organizace i jednotlivce s výzvou, aby své návrhy na Cenu Inženýrské akademie 2023 předložili do 15. 6. 2023 sekretariátu IA ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1. Informace o Ceně a návrhové listy lze získat na www.eacr.cz.
 
Výsledky soutěže budou vyhlášeny do konce listopadu 2023. Ocenění za vítězný projekt bude předáno na slavnostním večeru Inženýrské akademie konaném v Betlémské kapli.
 
Partnery a sponzory ceny jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové spektrum

24. 4. 2023