Vyhledávání


Profesor Vladimír Kučera z CIIRC ČVUT byl zvolen členem Americké filozofické společnosti

Profesor Kučera, zakládající člen Inženýrské akademie České republiky, význačný vědec, pedagog, světově uznávaný odborník v oblasti automatického řízení působící na Českém institutu informatiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT byl zvolen členem Americké filozofické společnosti oceňující mimořádné úspěchy v oblasti přírodních, humanitních a společenských věd a umění. Tato nejstarší učená společnost ve Spojených státech, založená Benjaminem Franklinem ocenila jeho přínos světové vědě spočívající zejména v převratných výsledcích, které posunuly oblast automatického řízení. Jedná se o originální syntézu diskrétních regulačních obvodů, známou také jako metoda polynomiálních rovnic; Youla-Kučerovu parametrizaci stabilizujících regulátorů a neinteraktivní řízení složitých systémů.
Profesor Kučera je po prezidentech Masarykovi (1936), Benešovi (1939) a Havlovi (1995) teprve čtvrtým českým občanem zvoleným do Společnosti.
Inženýrská akademie blahopřeje prof. Vladimíru Kučerovi k tomuto významu ocenění jeho vědecké práce.

 

24. 5. 2023