Vyhledávání


Zprávy z jaderné energetiky

38- 2023- Zprávy z jaderné energetiky a další informace 30. 9. 2023

38- 2023- Zprávy z jaderné energetiky a další informace

30. 9. 2023
 
Jednou větou:                     
Provoz JE: Bloky EDU jsou v provozu, ETE 1 je v provozu, ETE 2, probíhá odstávka pro výměnu paliva a revize zařízení
Z domova: Konference NERS 2023. 
Zahraničí: Podpis smlouvy na projekt polské jaderné elektrárny. JE Mochovce - EMO 3. Americké mikroreaktorové přístroje zahajují testy. Další země se připojí ke společnému předčasnému přezkumu SMR společnosti Nuward
Informace z EDU
1.      blok – 100 %
2.      blok - 100 %
3.      blok - 100 %
4.      blok – 88,9  % provoz na teplotní výkonový efekt před koncem kampaně
Výroba letos 10 868 GWh
Informace z ETE
První blok je v provozu. Druhý blok je v odstávce pro výměnu paliva. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1095 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 5 460 092 MWh
Informace o parametrech na 2. bloku: blok je odstaven, výkon turbogenerátoru – 0 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 5 923 606 MWh,
 
Z domova:
Konference NERS 2023
„RENESANCE JADERNÉ ENERGETIKY V ČESKU I V EVROPĚ – JEDINÁ CESTA K ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI A SOBĚSTAČNOSTI“ se pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Skopečka bude konat v Praze, v paláci Autoklubu ČR ve
čtvrtek 19. října 2023 ,    podrobnosti na: https://ners2023.jmm.cz/
 
Zahraničí:
Podpis smlouvy na projekt polské jaderné elektrárny
28. září 2023, Polská energetická společnost Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podepsala smlouvu o inženýrských službách s americkými firmami Westinghouse Electric Company a Bechtel na první jadernou elektrárnu v zemi, která má být postavena v lokalitě Lubiatowo-Kopalino v obci Choczewo v Pomořansku. Podepsána smlouva na projekt polské jaderné elektrárny : New Nuclear - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
JE Mochovce - EMO 3
V pátek 22.9. v cca 15.30 dosáhl  třetí blok JE Mochovce plného výkonu 100%. Teď následují další testy, včetně zregulování obou TG na chod naprázdno. A chování bloku při připojení k síti. Po všech testech bude následovat vyhodnocení spouštění a může se přejít k 144 hodinovém průkazném chodu. Více na: Nový slovenský reaktor dosahuje plného výkonu : New Nuclear - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
Americké mikroreaktorové přístroje zahajují testy
25. září 2023, testy, které nyní probíhají s prototypem mikroreaktoru MARVEL amerického ministerstva energetiky (DOE), budou demonstrovat přirozenou cirkulaci, která bude kritickou součástí systému odstraňování tepla reaktoru. Americký mikroreaktorový aparát zahajuje testy: New Nuclear - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
Další země se připojí ke společnému předčasnému přezkumu SMR společnosti Nuward
26. září 2023, pilotní fáze společného včasného regulačního přezkumu francouzského návrhu malého modulárního reaktoru Nuward vedla k pozitivním lekcím pro všechny strany, přičemž do další fáze se mají připojit další tři evropští regulátoři, jak bylo řečeno na setkání na 67. generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Další země se připojí ke společnému předčasnému přezkumu SMR společnosti Nuward: Regulace a bezpečnost - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
 
Pranostiky :
Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.

 

11. 10. 2023