Vyhledávání


Publikace Stavba a provoz CNC obráběcích strojů

Dne 23.3.2023 byla na půdě FSI, VUT v Brně slavnostně uvedena do života kniha autorského kolektivu pod vedení prof. Jiřího Marka. Slavnostního aktu se zúčastnil děkan FSI doc. Jiří Hlinka, proděkani FSI, děkan FS ZČU Plzeň doc. Duchek, členové akademické obce z ČR, a zástupci z průmyslu jak z řad donátorů, tak i ostatních českých i zahraničních strojírenských firem. Hlavním sponzorem byla firma Fosfa, vydání knihy podpořilo dále 24 průmyslových firem a ČVUT v Praze. Přítomno bylo 114 pozvaných. Knize jak v tištěné, tak i v elektronické formě požehnal P. Jaroslav Filka, katolický farář z Kuřimi.
 

 

Kniha vyšla ve dvou formách, z nichž každá mé své ISBN. První formou je tištěná verze, která je plně pod patronací MM publishing a je tzv. „Průvodcem digitální verzí“. Má celkem 200 celobarevných stran a jsou v ní zkrácené kapitoly obsahující QR kód s odkazem na jejich plnou digitální verzi. Čtenář si tak zvolí pouze kapitolu svého zájmu, nebo se dostane na její hlavní stránku. Druhou formou je plná elektronická verze, která má také své ISBN. Obsahuje celkem 1602 obrázků a 42 tabulek, které jsou umístěny na 1083 normostranách textu.
Kniha je určena především studentům Fakult strojního inženýrství a pracovníkům ve strojírenské praxi. Díky své formě může být jednoduše sdílena, a je možné její obsah průběžně aktualizovat a doplňovat. Autorský kolektiv tvořilo 25 spolupracovníků Jiřího Marka. Ti byli jak z řad průmyslu, akademické obce, ale také z lidí působících jak v průmyslu, tak i akademickém prostředí. Tři autoři jsou členy Inženýrské akademie ČR.
Odkaz na plné elektronické znění knihy je zde:    https://www.os.fme.vutbr.cz/StavbaAProvoz/ev-1
 
Jiří Marek
Professor, Deputy Director of Institute
 
Department of Production Machines
Institute of production machines, systems and robotics
Faculty of Mechanical Engineering
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
Technická 2896/2 – A1/1224, Brno, 616 69, Czech Republic
GSM: +420 731 127 113, T: +420 541 142 465
 

12. 10. 2023