Vyhledávání


Zprávy z jaderné energetiky

43- 2023- Zprávy z jaderné energetiky a další informace 4. 11. 2023

43- 2023- Zprávy z jaderné energetiky a další informace

4. 11. 2023

 

Jednou větou:                     
Provoz JE:  Bloky 1. – 3. EDU jsou v provozu, čtvrtý blok EDU  je v odstávce do konce roku pro výměnu paliva, revize a investiční akce. Oba dva bloky ETE jsou v provozu.
 
Z domova: SpolečnostElektrárna Dukovany II obdržela finální nabídky od tří uchazečů na stavbu NJZ v Dukovanech. MPO vydalo územní rozhodnutí pro dva nové jaderné bloky v Dukovanech. Plán rozvoje SMR v ČR schválen. 17. mezinárodní odborná konference a výstava  All for Power Conference 2023
 
Zahraničí: MAAE ocenila české nakládání s radioaktivními odpady. Druhý běloruský blok vstupuje do komerčního provozu. CNEA a Nucleoeléctrica podepsaly dohodu o CAREM SMR. Reaktor MARIA v Národním centru jaderného výzkumu ve Świerku – byl znovu spuštěn na nominální výkon
 
Informace z EDU
1.      blok – 100 %
2.      blok -  100 %
3.      blok -  100 %
4.      blok –  odstávka 21.den, režim 7 palivo vyvezeno z reaktoru
Výroba 12 249 GWh
 
Informace z ETE
Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1094 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 6 377 797 MWh
Informace o parametrech na 2. Bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1091 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 6 596 402 MWh
 
Z domova
 
Elektrárna Dukovany II obdržela finální nabídky od tří uchazečů na stavbu NJZ v Dukovanech
Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), stoprocentní dceřiná společnost ČEZ, obdržela finální nabídky od tří uchazečů na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Dodavatelé předložili závaznou nabídku na pátý blok Dukovan a nezávazné nabídky na další tři bloky. Americko-kanadský Westinghouse, francouzská EdF a korejská společnost KHNP měly na podání nabídek čas do 31.10.2023  11 hodin. Nyní proběhne ze strany EDU II posouzení nabídek jak z ekonomického, tak i obchodního a technického hlediska. Model hodnocení je nastaven za základě doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE/IAEA).
 
MPO vydalo územní rozhodnutí pro dva nové jaderné bloky v Dukovanech
Praha 30. října (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo územní rozhodnutí pro nové jaderné bloky v Dukovanech. Rozhodnutí by mělo umožnit výstavbu až dvou nových reaktorů. Podle úřadu jde o signál pro všechny uchazeče o stavbu nového bloku, kteří by měli podat své finální nabídky do úterý. Ministerstvo o tom  informovalo v tiskové zprávě. První nový blok by měl být dokončen do roku 2036.
Vydané rozhodnutí je podle ministerstva v souladu s podanou žádostí a předloženou dokumentací, kterou podala dceřiná firma ČEZ, společnost Elektrárna Dukovany II, v červnu 2021. Týká se dvou nových jaderných zdrojů v Dukovanech, se kterými počítá aktualizovaná Státní energetické koncepce.
Podle ministerstva šlo z pohledu důležitosti stavby a rozsahu dokumentace o jedno z nejnáročnějších správních řízení, které úřad dosud řešil. "Ihned po převzetí dokumentace jsme se intenzivně věnovali prostudování všech podkladů a příloh. K řešení žádosti jsme využili maximální možné kapacity našich odborníků, abychom mohli rozhodnutí v rozumném termínu vydat," řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).
Pro ČEZ rozhodnutí znamená pokračování v dalších licenčních a povolovacích řízeních. "Tímto krokem jsme úspěšně splnili další z milníků harmonogramu příprav. Současně je to i jasný signál pro všechny uchazeče v rámci probíhajícího tendru na výstavbu nových jaderných zdrojů, že povolovací proces je naplňován," uvedl dnes předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Už dříve firma získala také souhlasné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), dále povolení k umístění jaderného zařízení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a rovněž autorizaci na výstavbu jaderné elektrárny od MPO.
Stát v loňském roce vyhlásil tendr na stavbu zatím jednoho nového bloku v Dukovanech. Loni na podzim podali první nabídky francouzská společnost EDF, korejská KHNP a severoamerický Westinghouse. ČEZ, který má tendr na starosti, následně vedl se zájemci vyjasňovací jednání, při nichž s nimi hovořil o podmínkách řízení a detailech jejich nabídek. Poté je vyzval k předložení finální nabídku. Termín pro jejich podání vyprší v úterý. Po finálním obdržení nabídek je ČEZ vyhodnotí a hodnoticí zprávu předá vládě ke schválení.
ČEZ loni spolu s nabídkami na stavbu nového dukovanského reaktoru dostal rovněž nezávazné nabídky na opce na další blok v Dukovanech a stavbu třetího a čtvrtého bloku v Temelíně. ČEZ i stát už dříve připustily, že k pokrytí spotřeby elektřiny v Česku bude nejspíš do budoucna potřeba dostavět další bloky jaderných elektráren.
Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.
 
Plán rozvoje SMR v ČR schválen
3. listopad 2023, plány na výstavbu malých modulárních reaktorů (SMR) v České republice mají být zahrnuty do Státní energetické koncepce a politiky územního rozvoje ČR poté, co ministryně vedená pracovní skupina zkoumající jejich potenciál nastínila řadu potenciálních lokalit a vyzvala k zahájení výstavby v první polovině 30. let . Plán rozvoje SMR v ČR schválen: Nová jaderná energetika - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
Konference
17. mezinárodní odborná konference a výstava
All for Power Conference 2023
energetické investiční celky:
jaderné elektrárny, klasické elektrárny, teplárny
vývoj česko-slovenské energetiky v celosvětovém kontextu
export investičních celků
20. - 21. 11. 2023, Clarion Congress Hotel Prague. Více na: all for POWER conference 2023 - úvodní stránka (afpconference.com)
 
Zahraničí
 
MAAE ocenila české nakládání s radioaktivními odpady
2. listopad 2023, Česká republika si vytvořila solidní základ pro další rozvoj systému nakládání s radioaktivními odpady v zemi, dospěl k závěru expertní tým Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). MAAE ocenila české nakládání s radioaktivním odpadem: Odpad a recyklace - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
Druhý běloruský blok vstupuje do komerčního provozu
2.listopad 2023, druhý blok běloruské jaderné elektrárny byl uveden do komerčního provozu 1. listopadu. Spolu s prvním blokem bude nová jaderná elektrárna pokrývat přibližně 40 % spotřeby elektřiny v zemi. Druhý běloruský blok vstupuje do komerčního provozu : Nová jaderná energetika - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
CNEA a Nucleoeléctrica podepsaly dohodu o CAREM SMR
30. říjen 2023Národní komise pro atomovou energii (CNEA) a společnost Nucleoeléctrica Argentina podepsaly rámcovou dohodu o technické pomoci pro projekt malého modulárního reaktoru CAREM v zemi. CNEA a Nucleoeléctrica podepsaly dohodu o projektu CAREM SMR: Nová jaderná energetika - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
 
Reaktor MARIA v Národním centru jaderného výzkumu ve Świerku – byl znovu spuštěn na nominální výkon
Jediný provozní výzkumný reaktor v Polsku – reaktor MARIA v Národním centru jaderného výzkumu ve Świerku – byl znovu spuštěn na nominální výkon 27. října. Modernizace výzkumného reaktoru s vysokým tokem – probíhající od září 2022 – je rozdělena do pěti hlavních oblastí: systémy dodávky elektřiny; řídicí a ochranné systémy; ventilační systém; dozimetrické systémy; a další modernizace (včetně technologických zařízení, havarijního systému a chladicí věže). Po dokončení modernizace byly provedeny zkoušky a testy funkčnosti jednotlivých systémů a následně zkušební provoz při minimálním výkonu 500 kW. Účelem modernizace je zajistit provoz reaktoru minimálně do roku 2050
 
 
 
Pranostiky:

V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Svatý Teodor (9. 11. ) - mrazy lezou z hor.
Půjde-li hus o Martině ( 11. 11. ) přes led, bude se ještě dlouho koupati.
Na svatého Otmara ( 16. 11. ) nevidět komára.

6. 11. 2023