Vyhledávání


Zprávy z jaderné energetiky

03 2024- Zprávy z jaderné energetiky a další informace

20. 1. 2024

Jednou větou:                     
Provoz JE: Bloky 1, 2 a 4. EDU jsou v provozu.Blok 3 začíná odstávku.  Oba dva bloky ETE jsou v provozu.
Události v zahraničí : STUK žádá o prodloužení termínu revize úložiště. SMR dokončila milníky kanadské revize designu. Projekt Sizewell C vstoupí do fáze výstavby. Jaderná baterie ještě jinak
Události z domova: změny v OBK EDU
Trocha poučení-  Coriolisova síla
  
Provoz EDU
1.      blok – 100 %
2.      blok - 100 %
3.      blok -   odstavuje se do odstávky pro výměnu paliva, revize a kontroly – viz dále
4.      blok – 100 %
Výroba 2024 - 851 GWh
 
ČEZ v Dukovanech odstavuje třetí výrobní blok pro plánovanou údržbu
ČEZ v Jaderné elektrárně Dukovany 19.1.2024 zahájíl letošní první odstávku reaktorového bloku pro pravidelnou údržbu, kontroly zařízení a výměnu části paliva za čerstvé. Operátoři Jaderné elektrárny Dukovany začali přesně v poledne snižovat výkon reaktoru třetího výrobního bloku. Zbývající tři bloky elektrárny Dukovany jsou v provozu na nominálním výkonu.
Bezemisní elektrickou energii přestal blok dodávat do sítě už v pátek odpoledne. Od jeho spuštění v roce 1987 jde o 36. odstávku pro výměnu paliva. Od ledna 2023 přešly dukovanské bloky z jedenáctiměsíčních palivových kampaní na patnáctiměsíční.
V následujících týdnech čeká energetiky zvládnutí celkem 15 tisíc pracovních úkolů. Hlavním úkolem techniků je zkontrolovat, ověřit a odzkoušet tisíce zařízení a komponent pro další několikaměsíční bezpečný a spolehlivý provoz bloku. „Vedle standardní údržby nás v rámci odstávky třetího bloku čeká také 54 technických a investičních akcí, které přispějí k další modernizaci části zařízení pro zajištění spolehlivosti v průběhu další etapy provozu elektrárny,“ říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.
Mezi časově a technicky nejnáročnější činnosti, které musí energetici zvládnout, patří kontroly těsnosti teplosměnných ploch parogenerátorů, generální údržba dvou z šesti hlavních cirkulačních čerpadel, tříletá generální revize dieselgenerátoru číslo 9 nebo kontrola lopatek a zařízení obou turbosoustrojí. Nově energetici zahájí výměnu blokových úsekových rozvaděčů s napětím 0,38 kV, kterou v rámci zajištění minimálně šedesátiletého provozu elektrárny provedou na všech čtyřech blocích. Celá akce je rozdělena do dvou etap. Dokončení první etapy je plánované do roku 2028 a ČEZ vyjde na 400 mil. Kč.
„Obě naše jaderné elektrárny budeme provozovat nejméně 60 let a tomu přizpůsobujeme rozsah údržby a investic. To se samozřejmě promítá do rozsahu odstávek, přesto se nám ale daří plnit výrobní plány,“ vysvětlil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Ukončení odstávky energetici předpokládají v průběhu dubna, ale přesný termín opětovného zahájení výroby třetího bloku ČEZ upřesní v návaznosti na průběh prací plánovaných činností a na výsledky prováděných kontrol a testů.
 
Provoz  ETE
První i druhý blok je v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1102 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 452 197 MWh
Informace o parametrech na 2. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1089 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 471 247 MWh
 
Z domova
Změny v Občanské bezpečnostní komisi EDU
18. ledna 2024 se sešla Občanská bezpečnostní komise EDU. Na pořadu jednání bylo představení nových členů OBK a standardní informace o činnosti OBK a provozu EDU. Jednání se zúčastnil i ředitel EDU Roman Havlín. Ředitel EDU Roman Havlín a předseda OBK poděkoval odstupující členům Jiřímu Kostelníkovi bývalému starostovi Mohelna za spolek Ekoregion 5, Antonínu Mlynářovi bývalému starostovi Hrotovic, Pavlu Štefkovi bývalému starostovi Bohutic a Josefu Obršlíkovi bývalému starostovi Ketkovic, všichni tři byli nominováni za spolek Energoregion 2020.
Novými členy OBK byli nominování Jiří Šanda starosta Mohelna za Ekoregion 5, Milan Buček, starosta Ivančic, Michal Škoda radní z Hrotovic a Vojtěch Kocáb místostarosta Moravského Krumlova a Aleš John, všichni čtyři za Energoregion 2020. Představení nových členů OBK lze nalézt také na webu OBK (Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně Dukovany | obkjedu.cz). OBK zvolila svého předsedu, kterým se opakovaně stal Aleš John. Musím také zmínit staronové členy OBK Miroslava Křišťála starostu Dukovan a Miroslava Černého starostu Rouchovan, kteří pokračují v OBK i v dalším období.
Členové OBK jsou na základě dohody mezi zřizovateli nominováni na minimálně 6 let. Délka intervalu je zdůvodněna nezbytnou odbornou přípravou členů. Zřizovatelé OBK jsou ČEZ a spolky Energoregion 2020, který sdružuje obce v 20 km pásmu okolo EDU, Ekoregion 5 který sdružuje obce v 5 km pásmu a samotné obce Dukovany a Rouchovany na jejichž katastru JE Dukovany leží. OBK má sedm členů .
Členové OBK mají přístup k informacím o provoze elektrárny, mohou sami vstupovat do střežené zóny a o zjištěních referují obyvatelstvu v okolí. Zpravidla se využívá informačního buletinu, který vydává týdně OBK. Buletin přináší informace o dění v provozu českých jaderných elektráren a novinkách v jaderné oblasti. Buletin ČNN je k dispozici na webu OBK (Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně Dukovany | obkjedu.cz). Členové OBK mají za povinnost pravdivě a srozumitelně informovat obyvatele ve svém okolí o událostech na JE Dukovany a odpovídat na dotazy obyvatel.
Děkuji odcházejícím členům OBK za jejich dlouhou aktivní práci v OBK a nově nastupujícím členům hodně sil do nelehké práce jaderné komunikace
 
Zahraničí
 
STUK žádá o prodloužení termínu revize úložiště
19 ledna 2024. Finský úřad pro radiační a jadernou bezpečnost (STUK) požádal o prodloužení lhůty pro vydání stanoviska k žádosti společnosti Posiva Oy o provozní licenci pro první úložiště použitého paliva na světě do konce roku 2024. V září loňského roku uvedla, že přezkum nedokončí do konce roku 2023, jak bylo původně plánováno. STUK žádá o prodloužení termínu pro přezkoumání úložiště : Waste & Recycling - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
 
SMR dokončila milníky kanadské revize designu
18 ledna 2024. Kanadští regulátoři dospěli k závěru, že neexistují žádné zásadní překážky pro licencování malého modulárního reaktoru Xe-100, oznámila společnost X-Energy Reactor.
 
Projekt Sizewell C vstoupí do fáze výstavby
15 ledna 2024. Projekt jaderné elektrárny Sizewell C získal stavební povolení (DCO), což dláždí cestu k zahájení formálních stavebních prací v lokalitě v Suffolku ve Velké Británii.
 
Jaderná baterie: Čínská firma usiluje o masovou výrobu
16 ledna 2024,Beijing Betavolt New Energy Technology Company Ltd tvrdí, že vyvinula miniaturní baterii pro atomovou energii, která dokáže vyrábět elektřinu stabilně a autonomně po dobu 50 let bez nutnosti nabíjení nebo údržby. Společnost uvedla, že baterie je v současné době v pilotní fázi a bude uvedena do sériové výroby na trhu.
 
 
Trocha poučení
Střípky z fyziky – Coriolisova síla
Coriolisova síla je setrvačná síla, která působí na tělesa, která se pohybují v rotující neinerciální vztažné soustavě tak, že se mění jejich vzdálenost od osy otáčení. Coriolisova síla má směr kolmý ke spojnici těleso – osa otáčení a způsobuje stáčení trajektorie tělesa proti směru otáčení soustavy. Potud učebnice fyziky.
Coriolisova síla se může projevit v různých situacích, kde se tělesa pohybují v rotující neinerciální vztažné soustavě.  Například, na Zemi se jakákoliv hmota díky rotaci Země, pohybující se ve směru poledníků, odklání na severní polokouli doprava, na jižní polokouli pak doleva  1. Významné a jasně viditelné jsou projevy Coriolisovy síly v meteorologii. Na severní polokouli se otáčejí tlakové níže vždy doleva a tlakové výše doprava, na jižní přesně opačně. Coriolisova síla má vliv na mořské proudy, je noční můrou dělostřelců, možná i leteckých navigátorů a v neposlední řadě i golfistů. Bylo by dobré udělat dotaz na NASA, jak to bylo před padesáti lety na Měsíci.
Pro domorodce , kteří sídlí na zemském rovníku je však zajímavým businessem. Domorodci a nebojím se je nazvat šamany, vysvětluji a ukazují na malém demonstračním zařízeni jak   z nádobky otvůrkem ve dně vytékající vodou vzniklý vír otáčí dřívko plovoucí na hladině tu vlevo a tu vpravo, popřípadě se neotáčí vůbec. To vše podle toho jestli je na severní či jižní polokouli, popřípadě se neotáčí, je-li výtok umístěn přímo na rovníku. A to vše, prosím, v rozpětí vzdáleností severní či jižní polokoule  necelého čtvrt metru.
Byl jsem udiven a zmohl jsem se jen na konstatování „zázrak a kdo neviděl, neuvěří“.
Přátelé, funguje to a kdo nevěří, ať tam běží a prověří si to.
 
 
 
 

 

23. 1. 2024