Vyhledávání


Zemřel František Janouch

Inženýrská akademie České republiky vysoce oceňuje jeho přínos pro rozvoj jaderné fyziky a jaderné energetiky. Ve vzpomínce na Prof. Janoucha, významného odborníka a velkého člověka, se připojujeme ke kolegům z Katedry energetických strojů a zařízení ZČU Plzeň.

25. 1. 2024