Vyhledávání


Zprávy z jaderné energetiky

04 2024- Zprávy z jaderné energetiky a další informace

27. 1. 2024

Jednou větou:                     
Provoz JE: Bloky 1, 2 a 4. EDU jsou v provozu.Blok 3 plánovaná odstávka pro výměnu paliva , investice a revize.  Oba dva bloky ETE jsou v provozu.
Události z domova: Modulární reaktor z Vítkovic zaujal Indy. Skupina Witkowitz si z Davosu veze dohodu o spolupráci
Události v zahraničí: Společnost EDF oznámila zpoždění jaderné elektrárny Hinkley Point C a zvýšení nákladů na projekt. Financování na podporu nasazení BWRX-300 ve Velké Británii.V Polsku schváleno šest lokalit pro JE se SMR
 
Provoz EDU
1.      blok – 100 %
2.      blok - 100 %
3.      blok -   odstávka pro výměnu paliva, revize a kontroly 7 den režim 6
4.      blok – 100 %
Výroba 2024 – 1110  GWh
 
Dukovany zvýší výkon a investují do zajištění nejméně šedesátiletého provozu
Aktualita z EDU 26.1.2024
V průběhu roku 2024 energetici postupně zvýší výkon všech čtyř výrobních bloků Jaderné elektrárny Dukovany o 2,3 %. Na konci procesu by výroba měla vzrůst o více než 300 000 MWh. Společnost ČEZ bude i letos do Dukovan masivně investovat, na další zvyšování bezpečnosti a modernizaci vynaloží cca 3,3 mld. Kč. Cílem je zajištění nejméně šedesátiletého provozu všech výrobních bloků.
Teplota v primárním okruhu dukovanských bloků vzroste o 0,9°C na 300,4 °C na výstupu z reaktoru. Zdánlivě nepatrná změna by měla přinést stovky tisíc megawat ročně navíc.
„Bezpečné využití projektových rezerv není nijak nový projekt. S jeho přípravou jsme začali před více než pěti lety. V jejich průběhu jsme modernizovali řadu zařízení a provedli tisíce výpočtů a analýz. Vždy bude ale naší nejvyšší prioritou bezpečnost,“ říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.
Součástí modernizačních programů je například zavedení paliva nové generace, změna palivového cyklu či čištění klíčových tepelných výměníků – parogenerátorů. Významně proto rostou investice, které letos dosáhnou hodnoty cca 3,3 miliard Kč.
„Naším klíčovým cílem není honba za rekordy, ale bezpečný a efektivní provoz plánovaných nejméně 60 let. Investice a rozsáhlá údržba sice mají vliv na délku odstávek, ale vyrovnáváme to vyšší efektivitou a delšími palivovými kampaněmi obou našich jaderných elektráren,“ dodává Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Jednou z dalších významných investičních akcí, startujících v letošním roce, a plánovaných až do roku 2032, je rekonstrukce blokových úsekových rozvaděčů za 800 milionů korun.
Program zvyšování efektivity a bezpečného provozu po dobu nejméně 60 let ČEZ shrnul v projektu nazvaném Bezpečně 33 terawatthodin (B32T), který odkazuje na plán zvýšení průměrné produkce českých jaderných elektráren do roku 2030. V obou proto probíhají modernizační akce, Dukovany přechází z jedenáctiměsíčního na patnáctiměsíční provoz a Temelín na osmnáctiměsíční provoz. Zvyšují také počet dodavatelů palivových souborů.
Aktuálně pracuje v dukovanského jaderné elektrárně 1574 zaměstnanců. Tento počet by se měl i v letošním roce zvýšit. V souvislosti s očekávánou délkou provozu i připravovanou výstavbou nových jaderných zdrojů nabere ČEZ letos v Dukovanech 140 nových zaměstnanců. Rostoucí zájem o práci v elektrárně mají i ženy, jejich počet se každoročně zvyšuje a na začátku roku jich přímo v elektrárně pracovalo 158. Důkazem je i první dukovanská operátorka, která po úspěšném dokončení státních zkoušek v závěru loňského roku začala od prvního ledna vykonávat funkci operátorky sekundárního okruh prvního výrobního bloku.
Rostoucí počet zaměstnanců sebou přináší také požadavky na nové pracovní prostory. Přímo ve střeženém prostoru elektrárny začne na jaře výstavba nových šaten se sociálním zázemím a zahájí provoz nová administrativní budova, ve které budou vedle kanceláří také výukové, školicí a stravovací prostory.
V letošním roce také začne komplexní rekonstrukce krajské silnice II/152, která je hlavní příjezdovou komunikací k elektrárně. Vzniknou zde nové odbočovací pruhy a sjezdy, které zvýší bezpečnost provozu.
Jiří Bezděk TM EDU
 
 
Provoz  ETE
První i druhý blok je v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1099 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 637 333 MWh
Informace o parametrech na 2. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1091 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 654 397 MWh
 
Z domova
Modulární reaktor z Vítkovic zaujal Indy. Skupina Witkowitz si z Davosu veze dohodu o spolupráci
22.01.2024  Hospodářské noviny. Ambiciózní projekt malého modulárního reaktoru z Vítkovic, u jehož zrodu stál zesnulý podnikatel a lobbista Martin Ulčák, by se mohl prosadit v nejlidnatější zemi světa Indii. Právě takové přísliby si zástupci společnosti Witkowitz Atomica vezou ze Světového ekonomického fóra, které proběhlo minulý týden ve švýcarském Davosu.
Šéfové vítkovické společnosti se na něm sešli s představiteli vlády největšího indického státu Maháráštra, mezi nimiž byli premiér Eknath Šinde, ministr průmyslu Udaj Samant či Vipin Šarma, šéf společnosti Maharashtra Industrial Development Corporation. Strany podepsaly memorandum vyjadřující zájem o budoucí spolupráci v oblasti energetiky a strojírenství.
„Maháráštra je nejbohatší indický svazový stát s hlavním městem Bombají a 126 miliony obyvatel. Pro naši skupinu dohoda s jeho vládou představuje příležitost vstoupit na zajímavý indický trh,“ uvedl k tomu předseda představenstva Witkowitz Atomica David Chrobok, který dohodu za českou stranu podepsal. Indické partnery podle něj zaujaly zejména malý modulární jaderný reaktor David, ale také technologie pro čističky odpadních vod a bioplynové stanice.
„Modulární jaderný reaktor David má za sebou dokončení koncepční studie. Ta potvrdila, že naše původní myšlenky a technická řešení jsou realizovatelná. Indickým partnerům jsme představili komplexnost našeho přístupu a jeho využití pro růst podílu bezemisní energie,“ uvedl také Martin Groch, místopředseda představenstva Witkovitz, který vede samotný vývoj modulárního reaktoru David. (zkráceno)
 
Zahraničí
Společnost EDF oznámila zpoždění jaderné elektrárny Hinkley Point C a zvýšení nákladů na projekt
23 ledna 2024. Britská jaderná elektrárna Hinkley Point C, která měla být dokončena v roce 2027 a stála až 26 miliard liber, nyní pravděpodobně nebude uvedena do provozu dříve než v roce 2030, přičemž celkové náklady byly revidovány na 31 až 34 miliard liber (v cenách roku 2015), uvedla společnost EDF. EDF oznamuje zpoždění jaderné elektrárny Hinkley Point C a zvýšení nákladů na projekt: Nová jaderná energetika - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
Financování na podporu nasazení BWRX-300 ve Velké Británii
25 ledna 2024. Společnost GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) získala grant ve výši 33,6 milionu GBP (42,7 milionu USD) na podporu vývoje malého modulárního reaktoru BWRX-300 ve Velké Británii. Návrh nyní vstoupí do procesu obecného posouzení návrhu (GDA).
 
V Polsku schváleno šest lokalit pro JE se SMR
Polské ministerstvo klimatu a životního prostředí vydalo zásadní rozhodnutí o výstavbě elektráren založených na malém modulárním reaktoru BWRX-300 společnosti GE Hitachi Nuclear Energy v šesti lokalitách. V lokalitách je plánováno celkem 24 reaktorů BWRX-300.
 
 


 
 
 
Fax
(E-mail)
 
Ing. Aleš John
(Energoregion 2020)
Hvězdoňovice 24
675 21  Okříšíky
M: 602 254 190
 
 
 
Miroslav Křišťál
starosta obce Dukovany
 
OÚ Dukovany
Dukovany 99
675 56
Domů:
Dukovany 275
 
M: 724187450
Z: 568 865 038
 
568 865 029
 
Ing. Vladimír Černý
starosta obce Rouchovany
OÚ Rouchovany
Rouchovany 35
675 57
Domů:
Rouchovany 109
 
M: 602 567 878
 
Z: 568 865 220 568 865 297
 
568 865 254
 
 
Jiří Šanda
starosta obce Mohelno
(Ekoregion 5)
OÚ Mohelno
Mohelno 84
675 75
Domů:
Mohelno 195
 
M: 602 788 585
Z: 568 642 334
 
 
 
 
 
Milan Buček
Starosta města
Ivančice
(Energoregion 2020 – B-V)
MěÚ Ivančice
Domů:
Ivančice, P. Bezruče 905/2
 
M: 602 528 003
 
 
Ing. Vojtěch Kocáb
1. místostarosta města
Moravský Krumlov
(Energoregion 2020 - Z)
 
MěÚ Mor. Krumlov
Domů:
M: 724 734 750
 
Ing. Michal Škoda
Zastupitel města
Hrotovice
(Energoregion 2020 - T)
HZS Kraje Vysočina, stanice Hrotovice
Domů:
M: 725 105 317
 
 
 
 

29. 1. 2024