Vyhledávání


Zprávy z jaderné energetiky

07 2024- Zprávy z jaderné energetiky a další informace

17. 2. 2024

Jednou větou:                     
Provoz JE: Bloky 1, 2 a 4. EDU jsou v provozu.Blok 3  EDU má plánovanou odstávka pro výměnu paliva , investice a revize .Oba bloky ETE jsou v provozu.
Z domova: O úložištích radioaktivního odpadu rozhodne jen vláda, prezident podepsal zákon
Události v zahraničí: Čtvrtý blok JE Vogtle dosahuje první kritičnosti. Westinghouse zahajuje licenční proces pro AP300 ve Velké Británii. Při zavádění SMR je třeba vzít v úvahu problémy s odpady, upozorňuje  CoRWM.
 
Provoz EDU
1.      blok – 100 %
2.      blok - 100 %
3.      odstávka pro výměnu paliva, revize a kontroly 28 den, režim 7
4.      blok – 100 %
Výroba letos 1 866 GWh
 
P rovoz ETE
První i druhý blok jsou v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1098 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 1 191 676 MWh
Informace o parametrech na 2. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1093 MWe,§ výroba elektřiny od začátku roku: 1 062 038 MWh
 
Z domova
O úložištích radioaktivního odpadu rozhodne jen vláda, prezident podepsal zákon.
O umístění a vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu rozhodne pouze vláda, ale po předjednání s dotčenými obcemi, kterým kabinet může stanovit kompenzace. Počítá s tím zákon, který ve čtvrtek podepsal prezident Petr Pavel.
Na webu o tom v pátek informoval Hrad. Zákon obcím nedává po finském vzoru možnost vetovat stavbu úložiště na jejich území, podle kabinetu by to bylo v českých podmínkách neuskutečnitelné.
Sněmovna prosadila, že vládní rozhodnutí o stavbě nebudou muset odsouhlasit obě parlamentní komory, i když to v souladu s původním návrhem kabinetu prosazoval Senát. Senátoři u poslanců neuspěli ani s požadavkem, aby vláda neměla jen možnost, ale povinnost stanovit kompenzace nad ustanovení atomového zákona pro obce, na jejichž území bude úložiště vybudováno.
Zákon dává obcím 140 dnů na vyjádření stanoviska k návrhu vlády na umístění úložiště. Vláda původně navrhovala lhůtu 90 dnů. Zákon také ministerstvu průmyslu a obchodu výslovně ukládá povinnost projednat návrh na umístění úložiště s ministerstvem životního prostředí a s občany dotčených obcí na území některé z nich.
Norma stanoví rovněž pravidla ústních jednání a primárně vymezuje tzv. účastenství dotčených obcí v řízení o stanovení chráněného území pro hlubinné úložiště. Vláda má zřídit pracovní skupinu pro komunikaci s obcemi, která by měla usnadnit jejich zapojení do přípravy a provozování úložiště. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) chce kvůli stavbě úložiště za 100 miliard korun prověřovat čtyři území, a to Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku.

 
 
Zahraničí
Čtvrtý blok JE Vogtle dosahuje první kritičnosti
14 února 2024. Společnost Georgia Power oznámila, že nový reaktor AP1000 čtvrtého bloku jaderné elektrárny Vogtle dosáhl počáteční kritičnosti, přičemž datum uvedení bloku do provozu se nyní předpokládá během druhého čtvrtletí roku 2024. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Vogtle dosáhl první kritičnosti: Nová jaderná energetika - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
Westinghouse zahajuje licenční proces pro AP300 ve Velké Británii
13 února 2024. Společnost formálně podala žádost britskému ministerstvu energetické bezpečnosti a čisté nuly o schválení vstupu do Generic Design Assessment (GDA) pro malý modulární reaktor AP300. Westinghouse zahajuje licenční proces pro reaktor AP300 ve Velké Británii: Regulace a bezpečnost - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
Při zavádění SMR je třeba vzít v úvahu problémy s odpady, říká CoRWM
14 února 2024. Podle britského Výboru pro nakládání s radioaktivními odpady (CoRWM) musí být otázky nakládání s odpady v procesu vývoje a zavádění malých modulárních reaktorů a pokročilých modulárních reaktorů výrazně důležitější. Problémy s odpady je třeba vzít v úvahu při zavádění SMR, říká CoRWM: Odpad a recyklace - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
 

19. 2. 2024