Vyhledávání


Zprávy z jaderné energetiky

08 2024- Zprávy z jaderné energetiky a další informace

24. 2. 2024

Jednou větou:                     
Provoz JE: Bloky 1, 2 a 4. EDU jsou v provozu.Blok 3  EDU má plánovanou odstávka pro výměnu paliva , investice a revize .Oba bloky ETE jsou v provozu.
Z domova: O úložištích radioaktivního odpadu rozhodne jen vláda, prezident podepsal zákon
Události v zahraničí: Čtvrtý blok JE Vogtle dosahuje první kritičnosti. Westinghouse zahajuje licenční proces pro AP300 ve Velké Británii. Při zavádění SMR je třeba vzít v úvahu problémy s odpady, upozorňuje  CoRWM.
 
Provoz EDU
1.      blok – 100 %
2.      blok - 100 %
3.      odstávka pro výměnu paliva, revize a kontroly 28 den, režim 7
4.      blok – 100 %
Výroba letos 1 866 GWh
 
P rovoz ETE
23. 2. 2024
První i druhý blok je v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1099 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 1 376 421 MWh
Informace o parametrech na 2. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1091 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 1 245 381 MWh
 
Harmonogram SMR na Slovensku v souvislosti se startem projektu Phoenix
15 února 2024. Studie proveditelnosti, která je součástí projektu Phoenix financovaného USA, zkoumá potenciál malých modulárních reaktorů (SMR) na Slovensku s orientačním harmonogramem do roku 2035. Harmonogram výstavby SMR na Slovensku při rozjezdu projektu Phoenix: Nová jaderná energetika - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
EBRD podepsala novou grantovou dohodu pro další fázi prací v Černobylu
23 února 2024. Evropská banka pro obnovu a rozvoj a Černobylská jaderná elektrárna podepsaly grantovou dohodu č. 2, která má pomoci "vyřešit nejnaléhavější a nejkritičtější potřeby" v této lokalitě. EBRD podepsala novou grantovou dohodu pro další fázi prací v Černobylu: Regulace a bezpečnost - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
 
 
 

26. 2. 2024