Vyhledávání


Zprávy z jaderné energetiky

14 – 24  Zprávy z jaderné energetiky a další informace

6. 4. 2024

 
Jednou větou:                     
Provoz JE: všechny bloky EDU v provozu, odstávka 3. bloku ukončena 2.dubna.
1. blok ETE začal odstávku, blok 2. ETE je v provozu.
Z domova: termín pro podání závazné nabídky až na čtyři jaderné bloky se prodlouží o dva týdny
Zahraničí: Axpo zvažuje prodloužení provozu JE Beznau
Provoz EDU
1.blok – 100 %
2.blok - 100 %
3.blok – 100 %
4.blok – 100 %
Výroba letos 3 298  GWh
ČEZ dokončil údržbu a spustil třetí výrobní blok Jaderné elektrárny Dukovany
Energetici Jaderné elektrárny Dukovany dnes v noci úspěšně obnovili výrobu na třetím výrobním bloku. S mírným předstihem tak ukončili první letošní odstávku 3. reaktorového bloku pro pravidelnou údržbu, kontroly zařízení a výměnu části paliva za čerstvé. Operátoři aktuálně zvyšují výkon bloku a provádí další předepsané testy a kontroly zařízení. V Dukovanech jsou tak nyní v provozu všechny čtyři výrobní bloky a dva bloky v Temelíně.
V pořadí 36. odstávka třetího bloku začala ve druhé polovině ledna. Všechny plánované činnosti, především kontroly a testy zařízení, ale i řada investičních akcí, se energetikům podařily bezpečně dokončit s několikadenním předstihem. „Žádná odstávka není jednoduchá. Obě naše jaderné elektrárny budeme provozovat nejméně 60 let a tomu přizpůsobujeme rozsah údržby a investic. To se samozřejmě promítá do rozsahu odstávek, přesto se nám daří výrobní plány plnit,“ vysvětlil člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Celkový počet pracovních úkolů, se kterými se museli energetici v průběhu odstávky vypořádat, se z původních plánovaných 15 tisíc vyšplhal na hodnotu převyšující 17 tisíc. Hlavním úkolem techniků bylo zkontrolovat, ověřit a odzkoušet zařízení pro další několikaměsíční bezpečný a spolehlivý provoz bloku. Časově a technicky nejnáročnější činností byla kontrola a čištění těsnosti teplosměnných ploch parogenerátoru, generální údržba dvou z šesti hlavních cirkulačních čerpadel a obou parních turbín.
„V průběhu odstávky jsme zahájili významnou investiční akci, tzv. výměnu blokových úsekových rozvaděčů s napětím 0,38 kV, která je součástí modernizace zařízení pro zajištění minimálně šedesátiletého provozu elektrárny. Její první etapa, kterou bychom měli na všech čtyřech blocích dokončit do roku 2028, přijde na 400 milionů korun,“ vysvětluje Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.
Štěpnou reakci energetici v reaktoru obnovili na Velikonoční pondělí ráno a poté prováděli fyzikální a energetické spuštění bloku. První turbosoustrojí začalo dodávat energii do sítě 2.4. v 0:03 hodin. Druhé turbosoustrojí energetici připojili o 4 hodiny později, v čase 4:13 hodin a ukončili tak první plánovanou odstávku letošního roku. Plného výkonu by měl blok dosáhnout na přelomu týdne.
Další odstávka pro výměnu paliva čeká dukovanskou elektrárnu už na konci května, a to na druhém výrobním bloku.
Jiří Bezděk EDU
 
Provoz  ETE
25. 3. 2024. První  blok se připravuje na zahájení odstávky,  druhý blok je v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
Pro kontroly a výměnu palivových souborů ČEZ 5.4. večer plánovaně odstavuje první temelínský blok
Kontroly bezpečnostních systémů, turbíny, 71 investičních akcí nebo výměna části palivových souborů. To jsou jen příklady nejdůležitějších prací během plánované odstávky prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. Energetici blok od přenosové soustavy odpojí zítra večer. Celkově má ČEZ v plánu udělat přes sedmnáct tisíc činností, na které předběžně naplánoval dva měsíce.
Vlastní odpojení generátoru prvního bloku od přenosové soustavy plánují energetici na páteční večer při přibližně třetinovém výkonu reaktoru. Podle vedení elektrárny půjde o standardní odstávku spojenou s důležitými kontrolami a investičními činnostmi. „Vyměníme 48 z celkových 163 palivových souborů, zkontrolujeme například bezpečnostní divize nebo hlavní cirkulační čerpadlo. Podrobnou kontrolou projde i turbína a generátor,“ uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Energetiky také čeká 71 investičních akcí, které jsou zaměřené na modernizaci a další posílení bezpečnosti elektrárny. Takovým příkladem je modernizace důležitého bezpečnostního systém, který zajišťuje napájení záložních baterií, výměna řídicího systému budiče dieselgenerátoru nebo pokračování modernizace řídicího systému elektrárny.
„Odstávky jaderných bloků plánujeme tak, abychom se vyhnuli jejich souběhu. Je to důležité z pohledu přenosové soustavy i personálních kapacit našich dodavatelů. Proto i tentokrát začátek temelínské odstávky navazuje na konec odstávky v Dukovanech,“ říká Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
 
Z domova
Společná tisková zpráva ČEZ a MPO, termín pro podání závazné nabídky až na čtyři jaderné bloky se prodlouží o dva týdny  
 Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. ze Skupiny ČEZ prodlouží termín pro podání aktualizovaných nabídek na pátý blok v Dukovanech a závazných opcí na další tři bloky -  šestého bloku v Dukovanech a dvou v lokalitě Temelín. O prodloužení zažádala společnost Électricité de France (EDF), stát zastoupený Ministerstvem průmyslu a obchodu doporučil této žádosti vyhovět. Termín pro podání aktualizovaných nabídek je nyní 30. duben 2024 a celkový harmonogram projektu se nemění.
 Žádost o prodloužení uchazeč zdůvodnil interními schvalovacími procesy a podobně jako v předchozích případech v rámci tendru bylo této žádosti vyhověno. „Je to standardní proces, podobné posuny v řádu týdnů jsme schválili již v minulosti. Naším cílem je získat co nejkvalitnější závazné nabídky, které zajistí co nejlepší podmínky pro Českou republiku. Proto jsme se rozhodli žádosti o posun o dva týdny, který nemá dopad na harmonogram projektu, vyhovět,“  vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
 Původní termín 15. dubna 2024 se tedy mění na 30. dubna 2024. Uchazeči již v závěru října loňského roku předložili závazné nabídky na jeden blok v Dukovanech a nezávazné nabídky na další tři jaderné bloky.
Prodloužení nemá dopad na samotný harmonogram výstavby prvního nového jaderného bloku v Dukovanech. Výstavba se má zahájit v roce 2029 a zkušební provoz v roce 2036.
 ČEZ, tedy její stoprocentní dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, a.s., následně všechny podané nabídky vyhodnotí a hodnoticí zprávu předá vládě k finálnímu schválení do 15. 6. 2024. Původní termín byl 31. 5. 2024. Vláda následně bude mít měsíc na to, aby se na základě První prováděcí smlouvy o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice k hodnotící zprávě vyjádřila.
 Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ, 4.4.2024
 
 
 
Zahraničí
 
Axpo zvažuje prodloužení provozu JE Beznau
3. dubna 2024. Švýcarská společnost Axpo uvedla, že posuzuje technickou proveditelnost provozu dvoublokové jaderné elektrárny Beznau po 60 letech, které jsou v současné době plánovány.  Axpo zvažuje prodloužení provozu elektrárny Beznau : O společnosti - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)

9. 4. 2024