Vyhledávání


Zprávy z jaderné energetiky

16 – 24  Zprávy z jaderné energetiky a další informace

20.4. 2024

 
Jednou větou:                     
Provoz JE: všechny bloky EDU jsou v provozu, odstávka 3. bloku EDU ukončena 2.dubna.
1. blok ETE odstávka, blok 2. ETE je v provozu.
Z domova:Seminář Občanské bezpečnostní komise EDU
Zahraničí: Probíhají práce na prvním reaktoru AP1000 společnosti Westinghouse na Ukrajině. Sheffield Forgemasters znovu získává akreditaci ASME
 
Provoz EDU
1.blok – 100 %
2.blok - 100 %
3.blok – 100 %
4.blok – 100 %
Výroba letos 3 951  GWh
Provoz  ETE
19. 4. 2024
První blok je v plánované odstávce pro výměnu paliva. Druhý blok je v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v plánované odstávce, výkon turbogenerátoru – 0 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 2 398 499 MWh
Informace o parametrech na 2. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1092 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 2 690 044 MWh
 
Z domova
Seminář OBK
V pátek 19.4. se v Hotelu Zámek Valeč uspořádal tradiční seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. V auditoriu se sešlo více než 120  účastníků zejména z řad zastupitelů a podnikatelů z dvacetikilometrového okolí EDU.
 
Semináře se zúčastnili senátorka Hana Žáková, senátor Tomáš Třetina, a vystoupili hejtmané V. Shrek a J. Grolich, předseda Energoregionu 2020 Vladimír Korek, předsedkyně Ekoregonu Petra Jílková, ředitel odboru MPO Tomáš Ehler, ředitel sekce jaderná bezpečnost SUJB Štěpán Kochánek. Z vedení ČEZ ředitel divize Nová energetika Tomáš Pleskač a ředitel Jaderné divize Bohdan Zronek. V neposlední řadě ředitel EDU Roman Havlín a ředitel SURAO Lukáš Vondrovec.
Z jednotlivých vystoupení vybírám co mne zaujalo. Oba hejtmani oznámili plnou podporu krajů úpravě a budování transportních tras pro dopravu materiálu pro stavbu EDU II. Petra Jílková na případu budování optického kabelu v Rešicích upozornila na zátěž životního prostředí v obcích při budování a používání návozných tras.  Vladimír Korek komentoval podporu ČEZ pro malou komunální techniku v obcích Energoregionu 2020. Ředitel Š. Kochánek pozitivně hodnotil bezpečný provoz bloků EDU a popsal některé výsledky z celkem 77 kontrol provedených SUJB na EDU v roce 2023. Divizní ředitel T. Pleskač seznámil auditorium s harmonogramem výběrového řízení na projekt EDU II. Definitivní nabídku mají soutěžící předat do konce dubna 2024. Bohdan Zronek zmínil přechod na nové palivo PK 3+ a další zvýšení výkonu bloků. Ředitel EDU R. Havlín popsal mimo jiné některé investiční akce jako např. čištění parogenerátorů nebo přípravu na výměnu kabeláže. Zdůraznil první operátorku na blokové dozorně. Vysoce byla hodnocená pomoc hasičů JE Dukovany v mnohých případech pomoci obcím.
Lukáš Vondrovec ze SURAO představil na ročních výsledcích za rok 2023 bilanci provozu úložišť radioaktivních odpadů v Česku i postup hledání lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého paliva. Celý proces se nyní opírá o konečně přijatý zákon pro posuzování lokalit.  A nakonec Tomáš Ehler z MPO představil inovovanou Energetickou koncepci ČR, včetně jaderné energetiky a zařazení tzv. SMR (malých modulárních reaktorů).
Po kratší diskusi byl seminář ukončen. Příští seminář v roce 2025 bude nepochybně ve znamení 30 let fungování Občanské bezpečnostní komise při EDU.
 
Zahraničí
Probíhají práce na prvním reaktoru AP1000 společnosti Westinghouse na Ukrajině
15 dubna 2024. Generální ředitelé společností Energoatom a Westinghouse, ukrajinský ministr energetiky a americký velvyslanec se sešli na akci u příležitosti zahájení projektu výstavby pátého bloku jaderné elektrárny Chmelnickij.  Na Ukrajině probíhají práce na prvním reaktoru AP1000 společnosti Westinghouse: Nová jaderná energetika - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
Sheffield Forgemasters znovu získává akreditaci ASME
19 dubna 2024. Britská společnost Sheffield Forgemasters získala akreditaci od Americké společnosti strojních inženýrů (ASME) jako dodavatel těžkých výkovků a odlitků pro civilní jaderný trh. Společnost původně získala akreditaci ASME jako organizace pro jaderný materiál v roce 1992, ale ta zanikla, protože v následujících letech chyběla nová jaderná výstavba. Sheffield Forgemasters znovu získává akreditaci ASME: Korporátní - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
Poznámka nakonec
Pleteme si
kompost–kompot, faktura–fraktura, sadař–sadista, Žebrák–Točník , ale i odcizit - zcizit , efektní - efektivní, zmatený - zmatečný, standardní - standarta, kilowata – kilowatt hodina a tak podobně. Jak již ostatně psal Jára Cimrman.
Zejména na poslední záměnu (watty – watthodiny), která se občas v textu vyskytne upozorňují čtenáři ČNN.
Vyzval jsem několik starých zbrojnošů k diskusi na toto téma a zde je výsledek.
Vadí  nám, že se nesprávně používají některé fyzikální jednotky. Konkrétně  záměna Watt pro výkon a Wathodina (Wh) pro dodanou nebo spotřebovanou elektřinu. 
Správné vyjádření výroby a instalovaného výkonu je například: elektrárna má instalovaný výkon 1 000 MW a v průběhu uplynulého období vyrobila a dodala do sítě xxx GWh.
Cituji jeden příklad správného použití jednotek Watt watthodina:   2. blok ETE je v provozu, výkon turbogenerátoru je 1 092 MWe. Výroba elektřiny od začátku roku: 2 690 044 MWh
 

 

 

 

22. 4. 2024