Vyhledávání


Zprávy z jaderné energetiky

19 – 24  Zprávy z jaderné energetiky a další informace

11. 5. 2024

 
Jednou větou:                     
Provoz JE: všechny bloky EDU jsou v provozu. Blok 2 je na konci kampaně a je provozován na tzv. výkonový efekt.
1. blok ETE odstávka, blok 2. ETE je v provozu.
Zahraničí: Licence pro jadernou lokalitu vydaná pro britský reaktor Sizewell C. Povolení vydané pro uvedení reaktoru EPR do provozu ve Flamanville. Fortum a OKG oznamují vodíkové plány.
.
Provoz EDU
1.blok – 100 %
2.blok - 95,5  %,  provoz na výkonový efekt
3.blok – 100 %
4.blok – 100 %
Výroba letos 5 271,420 GWh
Provoz  ETE
10. 5. 2024
První blok je v plánované odstávce pro výměnu paliva. Druhý blok je v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
Informace o parametrech na 1. bloku: blok je v plánované odstávce,  výkon turbogenerátoru – 0 MWe, výroba elektřiny od začátku roku: 2 398 499 MWh
Informace o parametrech na 2. bloku: blok je v provozu, výkon turbogenerátoru – 1098 MWe,  výroba elektřiny od začátku roku: 3 209 281 MWh
 
Ze zahraničí
Licence pro jadernou lokalitu vydaná pro britský reaktor Sizewell C
7. května 2024.Úřad pro jadernou regulaci (ONR) udělil licenci pro jadernou elektrárnu Sizewell C ve východní Anglii, kde je v plánu replikovat model jaderné elektrárny Hinkley Point C se dvěma reaktory EPR Vydána licence pro jadernou elektrárnu Sizewell C ve Velké Británii: Nová jaderná elektrárna - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
Povolení vydané pro uvedení reaktoru EPR do provozu ve Flamanville
8. května 2024. Francouzský jaderný regulátor povolil uvedení reaktoru EPR Flamanville do provozu, který má za cíl připojit se k síti v létě 2024.  Povolení uděleno pro uvedení reaktoru EPR do provozu ve Flamanville: New Nuclear - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
Fortum, OKG oznamují vodíkové plány
9. května 2024. Energetické společnosti ve Finsku a Švédsku oznámily samostatné vodíkové iniciativy související s jadernou energetikou. Společnost Fortum oznámila plány na pilotní vodíkovou elektrárnu v blízkosti své jaderné elektrárny Loviisa, zatímco společnost OKG podepsala smlouvu se společností Hynion na dodávku přebytečného vodíku z provozu v elektrárně Oskarshamn do svých vodíkových čerpacích stanic Fortum, OKG oznamují vodíkové plány: Corporate - World Nuclear News (world-nuclear-news.org)
 
 
 

13. 5. 2024