Vyhledávání


Vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské akademie České republiky pro rok 2022

 

Inženýrská akademie ČR, z. s.

vyhlašuje soutěž o

 

Cenu Inženýrské akademie České republiky

za rok 2022

 

Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt

 

Návrhy na udělení Ceny IA ČR mohou předkládat právnické a fyzické osoby ČR.

 

Informace a návrhový list získají zájemci na sekretariátu IA ČR: Národní třída 3, 110 00 Praha1 nebo na www.eacr.cz

 

Návrh na udělení Ceny IA ČR je nutno doručit nejpozději do 15. září 2022

(rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR.

 

prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng., h. c., FEng.

prezident IA ČR

 

 

Partnery a sponzory Ceny jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové Spektrum

 

 

21. 4. 2022