Vyhledávání


Strojírenské forum - 2. dubna 2020 na ZČU v Plzni

STROJÍRENSKÉ FÓRUM - 2020 - Technologie a materiály

 ADITIVNÍ A HYBRIDNÍ VÝROBA Z KOVOVÝCH MATERIÁLŮ
 TECHNOLOGIE TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ
 Diskuzní panel na téma TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

 

To jsou hlavní témata jarního Strojírenského fóra, které se uskuteční začátkem dubna v prostorách Západočeské univerzity v Plzni. Jednotlivé přednášky budou zrcadlit vzájemnou spolupráci mezi průmyslovou sférou a univerzitními pracovišti. Tandemová vystoupení mapují spolupráci na konkrétních projektech a představí dílčí zainteresovanosti na řešení daného problému jak ze strany vysoké školy, tak i průmyslového subjektu.
Diskusní panel nastíní odpovědi na témata týkající se např. komparativních výhod aditivních a subtraktivních procesů nebo jak přistupovat k technologičnosti konstrukce při návrzích dílů vyráběných aditivními technologiemi.

Nebude opomenuta otázka vlivu nových technologií na ekologičnost výrobního procesu a samozřejmě je na programu dne hovořit o vhodnosti tuzemské výroby (úroveň modernizace, vlastnická struktura) integrovat nové technologie do svých výrobních provozů

 Na závěr je pro účastníky opět připravena exkurze, tentokrát do laboratoří Západočeské univerzity v Plzni.

 

 Využijte tuto příležitost a přihlaste se. Nezapomeňte, zvýhodněné vstupné je do 9.3. 2020.

Konference proběhne pod odbornou garancí Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.


Konferencí Vás provede ROMAN DVOŘÁK, vydavatel a šéfredaktor MM Publishing

 

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

Chcete prezentovat Vaše výrobky či služby pro současnou moderní výrobu v kontextu nových materiálů a technologií?

Kontaktujte nás a staňte se partnerem konference.

 

Odborným partnerem strojírenského fóra je Inženýrská akademie české republiky

  

Podrobnosti o akci najdete zde

7. 3. 2020