Vyhledávání


Agrese Ruska na Ukraině

 Inženýrská akademie ČR odsuzuje útok na Ukrajinu

Inženýrská akademie ČR (IA ČR) sdílí stanovisko České konference rektorů (ČKR) k válce na Ukrajině a připojuje se k jejímu prohlášení. IA ČR zásadně odsuzuje útok Ruské federace na nezávislý stát Ukrajiny a skrze své členy nabízí pomoc ukrajinským pracovníkům a studentům na jednotlivých fakultách technických univerzit v ČR.

 IA ČR sdružuje členy, jejichž společným zájmem je nejenom podpora a rozvíjení technických disciplín, technického rozvoje a technického vzdělávání, ale hájí nejvyšší hodnoty demokratické společnosti a nedopustí, aby respektování práv a svobody druhých bylo tímto nepřípustným způsobem drceno.

 Prohlášení rektorů najdete zde:

https://www.crc.muni.cz/dokumenty/usneseni/prohlaseni-ckr-k-valce-na-ukrajine

 

 

 

                                                           Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.,h.c., FEng.

                                                                              prezident

                                                           Inženýrská akademie České republiky

 

5. 3. 2022