Vyhledávání


SLAVNOSTNÍ VEČER S PŘEDÁVÁNÍM CEN IA ČR A KONCERTEM V BETLÉMSKÉ KAPLI

Letos již po dvacáté šesté byla udělena Cena Inženýrské akademie České republiky. Slavnostní předávání této ceny společně s předáváním Cen Stanislava Hanzla, jmenovacích dekretů nově zvoleným členům akademie a čestné ceny za nejlépe hodnocený příspěvek publikovaný ve vědeckém titulu MM Science Journal se uskutečnilo 28. listopadu v Betlémské kapli v Praze pod záštitou rektora ČVUT v Praze a děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze.

 

Cena Inženýrské akademie za vynikající realizovaný technický projekt “ Podkritický reaktor VR-2“ byla udělena autorskému kolektivu Katedry jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Trofej Ceny věnovaná sponzorem Ceny, Nadací Preciosa, předali vedoucímu kolektivu autorů projektu Ing. Janu Ratajovi, Ph.D. prezident IA ČR V. Petráček a ředitelka Nadace Preciosa Andrea Kroupová.

Čestná cena za nejlépe hodnocený příspěvek publikovaný ve vědeckém titulu MM Science Journal byla předána autorům článku „ Experimental Device for Testing of Semi-Active Magnetorheological Damper“ viceprezidentem IA ČR Romanem Dvořákem.
Z rukou prezidenta Inženýrské akademie převzalo jmenovací dekrety 12 nových členů Inženýrské akademie zvolených na plenárním zasedání Inženýrské akademie konaném 8. listopadu 2023. Cenu Stanislava Hanzla převzalo z jeho rukou 9 studentů jednotlivých fakult ČVUT.
Slavnostní večer byl ukončen komorním koncertem kvarteta Jupiter, jehož vystoupení umocnilo slavnostní atmosféru večera.
 

18. 12. 2023