Vyhledávání


Udělené Ceny

Cena za rok 2023

 

Cena za rok 2023 byla udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt
 
 Podkritický reaktor VR-2
 
autorskému kolektivu
Katedry jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
 pod vedením
Ing Jana Rataje, Ph.D. a Ing. Filipa Fejta Ph.D.
 
Udělením Ceny IA ČR ocenila unikátní projekt ryze českého výzkumného jaderného zařízení, které bylo navrženo a realizováno pracovníky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Do výstavby reaktoru VR-2 byla zapojena celá řada českých společností (Witkowitz, a. s., ŠKODA JS a. s., dataPartner s.r.o., VF, a. s., Watek s.r.o. a BeHo spol. s  r.o.). Všechny hlavní komponenty reaktoru jsou české výroby.
Úroveň zpracování projektu je vysoká, jedná se o špičkové technické dílo. Reaktor je koncipován jako podkritický systém, řízený vnějším neutronovým zdrojem - neutronovým generátorem typu D-D. Toto řešení zajišťuje vysokou inherentní bezpečnost. Velkou výhodou reaktoru VR-2 je jeho variabilita a flexibilita. Reaktor VR-2 byl navržen tak, aby bylo možné měnit řadu fyzikálních parametrů. Unikátně řešená je vnitřní vestavba, která nese palivo reaktoru. Použití elektronicky řízeného generátoru jako vnějšího zdroje neutronů umožňuje nejen okamžité zastavení štěpné reakce vypnutím tohoto zdroje, ale i volbu časového průběhu (kontinuální nebo pulzní) a intenzity emise neutronů.
Zařízení svou variabilitou nabízí řadu uplatnění. Kromě uplatnění v oblasti jaderného vzdělávání, výcviku nových jaderných odborníků a propagace jaderné energie, bude zařízení využito také v oblasti vědy a výzkumu. Reaktor nalezne své uplatnění při vývoji a testování detekčních systémů, rozvoji metod pro stanovení neutronově-fyzikálních parametrů jaderných reaktorů, ověřování výpočetních kódů a vývoji nových jaderných technologií.
 
Sponzory Ceny IA ČR jsou Nadace Preciosa
a MM Průmyslové spektrum

 


Cena za rok 2022

 

Cena za rok 2022 byla udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt

 

Speciální multifunkční bruska BUD 100

 

autorským kolektivům

Slováckých strojíren, a.s. závod 08-TOS Čelákovice pod vedením Ing. I. Prokopce

Fakulty strojní ČVUT v Praze pod vedením Ing. M. Sulitky, Ph.D.

Fakulty strojní VUT v Brně pod vedením doc. Ing. M. Holuba, Ph.D.

 

Udělením Ceny IA ČR ocenila unikátní řešení zcela nové generace velkých hrotových brusek modulární koncepce pro obrobky o oběžném průměru 1000 mm, do délky 15 m a hmotnosti 12 tun. Jedná se o první brusku v ČR s aplikací lineárních motorů na všech osách pro dosažení maximální přesnosti broušení. Bruska se vyznačuje novým sofistikovaným řešením automatické stabilizace geometrické přesnosti pomocí vestavěného interferometru, které vedou ke snížení geometrických chyb přímosti obrobku až o 40 procent. Vyvinuto a implementováno je pokročilé nadstavbové prostředí CNC systému s diagnostickými a smart funkcemi. Pro podporu zákaznických technologií zejména nekruhového broušení je vytvořeno procesní virtuální dvojče stroje a realizován je digitální stín stroje. VR technologie Heatset umožňuje sledovat on-line provoz stroje s internetovým připojením, včetně sledování a sdílení potřebných informací, což umožňuje snadnou technickou podporu i rychlé zásahy a rozhodnutí.

 

Sponzory Ceny IA ČR jsou Nadace Preciosa,

a MM Průmyslové spektrum


Cena za rok 2020

 

Cena za rok 2020 byla udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projektautorskému kolektivu CIIRC ČVUT pod vedením PhDr. Mgr. Víta Dočkala, Ph.D.

 

Ochranná polomaska CIIRC RP95-3D

 

Udělením Ceny IA ČR ocenila návrh, vývoj a realizaci protivirové masky nejvyšší třídy ochrany FFP3, která by měla chránit zejména lékaře v nemocnicích i pracovníky záchranných složek, a to především v době koronavirové pandemie. Pro vývoj ochranné masky byla zvolena technologie 3D tisku, která umožňuje rychlý proces prototypování a zajišťuje vysokou kvalitu výsledného produktu. Klíčovým výstupem projektu tak je produkt – maska, která v kombinaci s filtrem P3 garantuje téměř stoprocentní nepropustnost (ochranu) vůči mikrobům a virům. Důležitým parametrem produktu je relativně nízká pořizovací cena (v porovnání s méně účinnými jednorázovými respirátory) a též nízká hmotnost masky, která zajišťuje pohodlné užívání.

Projekt měl v době prudkého nástupu epidemie obrovský společenský význam. Zároveň je třeba vysoce vyzdvihnout, že tisková data k polomasce RP95-3D byla společnosti poskytnuta zdarma na www.rp95.cz. Kdokoliv s příslušným technologickým  vybavením  může  stále pro nekomerční účely  data  volně  stáhnout a dle návodu si polomasku vyrobit. Data k masce má v současné době k dispozici téměř 100 organizací z více než 30 zemí světa.

 

Sponzory Ceny IA ČR jsou Nadace Preciosa

a MM Průmyslové spektrum

 


Cena za rok 2019

Cena za rok 2019 byla udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt

Tryskový tkací stroj DIFA pro průmyslovou výrobu distančních tkanin velkých a proměnných distancí

autorskému kolektivu VUTS Liberec pod vedením Ing. Petra Karla, Ph.D.

 

Obrázek tryskového tkacího stroje DIFA si můžeteš prohlédnout ZDE

 

Udělením Ceny IA ČR ocenila návrh a realizaci unikátního tryskového tkacího stroje DIFA umožňujícího zcela automatizovanou průmyslovou výrobu speciálních 3D textilií - tzv. distančních tkanin, tj. tkanin velkých a proměnných distancí (Distance Fabric). Celá 3D struktura distanční tkaniny je strojem vytvářena najednou, v rámci diskontinuálního tkacího procesu.
Nový tryskový tkací stroj s pneumatickým prohozním systémem obsahuje jednak modifikované standardní funkční skupiny tkacího stroje nezbytné pro realizaci tkacího procesu, jednak zcela nové unikátní elektronicky řízené mechanizmy tvorby distanční tkaniny. Tryskový tkací stroj DIFA je ovládán nově vyvinutým komplexním elektronickým řídicím systémem. Řídicí systém umožňuje kontinuální monitorování technologie tkaní a provozní diagnostiku stroje a to i díky externí komunikaci prostřednictví VNC Klient a Ethernet. Tkací stroj plně odpovídá současným požadavkům Industry 4.0.


Stroj DIFA umožní automatickou výrobu distančních tkanin z vysoko-pevnostních polyesterových vláken s distancí základních tkanin od 120 do 500 milimetrů při zajištění strukturálních vlastnosti a vysoké kvality tkaniny. Navíc s možnosti plynule nastavitelné distance tkaniny v průběhu tkacího procesu, což znamená, že je možno vytvářet nejenom rovnoběžné tvary s konstantní distancí, ale i tvary s proměnnou distancí, například ve formě klínů oblouků a jejich kombinací, a to vše podle vzoru uloženého v řídicím systému tkacího stroje.


Využitelnost takových tkanin se předpokládá i např. u výrobců manipulační a vyprošťovací techniky.


Sponzory Ceny IA ČR jsou Nadace Preciosa,
a MM Průmyslové spektrum

 


Cena za rok 2018

 

Cena za rok 2018 byla udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt

Most přes údolí Chomutovky na silnici I/27 na obchvatu Velemyšlevsi

 

 autorskému kolektivu Novák & Partner, s.r.o.
pod vedením
Doc. Ing. Lukáše Vráblíka, Ph.D.

 

 

 Udělením Ceny IA ČR ocenila návrh a realizaci mostní konstrukce, jež je svým rozsahem, geometrickými parametry (délka polí, výška pilířů) a postupem 

výstavby unikátní mostní konstrukcí navrženou s využitím několika výpočetních modelů, jež umožnily vytvořit materiálově vyváženou, štíhlou konstrukci,

která je dokladem vysoké úrovně mostního stavitelství v České republice. Mostní konstrukce je vybavena trvalými stabilizovanými body,

které umožnily v průběhu výstavby provádět měření a sledování geometrie konstrukce sloužící ke kalibraci modelů s ohledem na skutečné účinky

dotvarování betonu na chování konstrukce. Je rovněž osazena tenzometry pro dlouhodobé sledování chování konstrukce během výstavby a provozu

a umožní kalibraci současných matematických modelů reologických vlastností betonu, dlouhodobých ztrát předpětí a dlouhodobého působení betonu a předpínací výztuže.

Dlouhodobé sledování konstrukce tak bude zásadním přínosem pro rozvoj teorie i technologie výstavy mostních konstrukcí i pro budoucí návrhy mostních konstrukcí tohoto typu.

  

  Sponzory Ceny IA ČR jsou Nadace Preciosa,   

a MM Průmyslové spektrum

 

 

 


Cena za rok 2017


Cena za rok 2017 byla udělena v kategorii za vynikající realizovaný projekt


Malá vodní elektrárna s násoskovou vírovou turbínou

 

autorskému kolektivu Energetického ústavu
Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně
vedenému
Prof. Ing. Františkem Pochylým, CSc., FEng.

 


Násosková varianta vírové turbíny pro využití energetických potenciálů jezů. cip využívá skutečnosti, že vlastní turbína je bez rozvaděče. Je tvořena pouze oběžným kolem, hřídelem a generátorem. Turbína je samoobslužná. Hydraulická část je navržena tak, aby stroj při startu pracoval jako čerpadlo a to při synchronních provozních otáčkách. Tím  dojde k zahlcení násosky a stroj se automaticky převedo do generátorového, tj. turbinového režimu.Zastavení stroje je jednoduché, probíhá opět automaticky, pomocí zavzdušňovacího ventilu umístěného

v nejvyšším bodě převodního kolena. Násoskové uspořádání nevyžaduje strojovnu, stavební náklady jsou tedy minimální. Tato koncepce umožňuje převést vodu přes jez s optimálním využitím energie při minimálních finančních investicích. Vzhledem k provozním vlastnostem - hydraulická účinnost až 85% a vyšší průtočnost - jsou vírové turbiny předurčeny k využití na většině říčních toků již od spádu 1 m.

Na principu násoskové varianty vírové turbíny byl realizován projekt malé vodní elektrárny v lokalitě Želina. Jedná se o světovou premiéru této koncepce nízkonákladové vírové turbíny, určené pro říční elektrárny. Elektrárna byla uvedena do provozu dne 1. července 2016.

Sponzory Ceny IA ČR jsou Nadace Preciosa
a MM Průmyslové spektrum


Cena za rok 2016


Cena za rok 2016 byla udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt


Realizace stavební části souboru staveb městského okruhu v úseku
Myslbekova – Pelc Tyrolka

 

autorskému kolektivu a.s. METROSTAV
pod vedením
Ing. Miloslavy Hadravy, FEng.

 


 

Udělením Ceny IA ČR ocenila realizaci souboru dopravních staveb –Tunelový komplex Blanka - řešících dopravu ve významné části hlavního města. Tunelový komplex Blanka je rozsáhlým technicky a organizačně extrémně náročným dílem. Vyžadoval spolupráci mnoha týmů z řad investorů, projektantů a dodavatelů. Výstavba byla mimořádně složitá i vzhledem k minimalizaci vynucených omezení provozu v Praze. Realizační tým úspěšně stavbu dokončil i za složité politické situace. Při výstavbě byly použity pokrokové technologie respektující složité geologické podmínky. Z technického hlediska je postavený tunelový komplex o generaci pokročilejší než předcházející tunelové stavby v Praze. Systém řízení provozu v tomto komplexu zajišťuje jeho vysokou bezpečnost a plynulost a systém větrání je mimořádně přátelský k životnímu prostředí. Projekt prokázal schopnosti českých projektantů a dodavatelů postavit rozsáhlé dílo, jehož výstavba byla s velkým zájmem sledována i v zahraničí.

Sponzory Ceny IA ČR jsou Nadace Preciosa
a MM Průmyslové spektrum


Cena za rok 2015


Cena za rok 2015 byla udělena v kategorii za vynikající technický projekt
autorskému kolektivu pod vedením Ing. Jiřího Petráka, FEng.
 
 Projekt nového mostu přes Vltavu v Praze Troji
 
 
 
Udělením Ceny IA ČR ocenila projekt této významné a odvážné mostní stavby aplikující dosud nepoužité vzájemné vazby stavebních prvků složených z ocelového oblouku a předpjaté betonové desky mostovky vzájemně spojených sítí závěsů. Způsob uspořádání a tvarování mostu při rozpětí 200,4 m vytváří světově unikátní konstrukci. Rada ocenila i skutečnost, že vzniklé dílo je příkladem skloubení správné statické funkce a výrazně pozitivního funkčního a vzhledového efektu.
 
Partnery a sponzory Ceny IA ČR jsou Nadace Preciosa
a MM Průmyslové spektrum
 
 


Cena za rok 2014


Cena za rok 2014 byla udělena v kategorii za vynikající technický projekt
autorskému kolektivu VÚTS, a.s. Liberec pod vedením Ing. Petra Jiráska, PhD.
 
 Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC
  
Udělením Ceny IA ČR ocenila progresivní koncepci obráběcího stroje umožňujícího sloučit technologické operace přesného frézování, měření a následného broušení a kalení vaček. K obráběcímu stroji byl vyvinut tříosý řídicí systém. Unikátnost systému brusky radiálních vaček nové koncepce VUTS je založena na tom, že druhým způsobem řízení pohybu výrobních os je použití funkce dvou vzájemně svázaných elektronických vaček. Systém rovněž zpracovává hodnoty excentricity uložení vačky na rotační ose C a transformuje ji do souřadného systému stroje. Hodnoty řídících výstupních registrů pohonu jsou generovány v uživatelské funkci PLC. Rovněž je využito měření kontury vačky bez nutnosti sejmuti obrobku vačky a využití naměřených dat k přímé korekci výrobních dat generovaných uživatelskou funkcí. Přesné frézování a měření tvaru bez nutnosti vyjmout součást z obráběcího stroje usnadňuje výrobu a umožňuje dosáhnout větší přesnost frézování. Tím se zmenšuje velikost přídavku na broušení.
 
Partnerem Ceny IA ČR je Nadace Preciosa
Sponzory ceny IA ČR 2014 jsou dále
Metrostav a.s. a MM Průmyslové spektrum
 

 


Cena za rok 2013


Cena za rok 2013 byla udělena v kategorii za vynikající technický projekt kolektivu projektantů ocelových konstrukcí velkostrojů firmy NOEN a.s., Uničov pod vedením Ing. Jana Marka, CSc. 

 

„Ocelová konstrukce kolesového rýpadla KK 1300“

  

Udělením ceny Inženýrská akademie ocenila statickou, dynamickou, tvarovou a pevnostní optimalizaci při návrhu nového kolesového rýpadla KK1300. Na jeho konstrukci bylo oproti staršímu stejně velikému a stejně silnému rýpadlu K2000 ušetřeno 11% hmotnosti celého stroje a také 11% celkových nákladů, což představuje úsporu 158 mil. Kč. Jde o vůbec první kolesové rýpadlo, které je od začátku vývoje dynamicky laděné tak, aby na provozních frekvencích záběrů korečků včetně jeho dalších harmonických frekvencí vykazovalo co možná největší tuhost při vedení nástrojů do řezu. Kromě toho jsou na rypadle uplatněny i speciálně laděné a tlumené konstrukce zavěšení kabiny řidiče a rozvodny, aby byly osádky a drahá elektrická zařízení chráněny před vibracemi. Po dvouletém zkušebním provozu na Dolech Bílina lze těžbu rýpadlem KK1300 označit za vynikající. Očekává se, že se v příštích letech stane i dobrým vývozním artiklem českého strojírenství.

 

 


 
 

Partneři Ceny IA ČR
 

Metrostav, a. s.

metrostav.gif

Nadace PRECIOSA

preciosa6.gif

MM Průmyslové spektrum

logo_MM_vykr6.jpg