Vyhledávání


Aktuality/zprávy

Agrese Ruska na Ukraině

5.3.2022

 Inženýrská akademie ČR odsuzuje útok na Ukrajinu

Inženýrská akademie ČR (IA ČR) sdílí stanovisko České konference rektorů (ČKR) k válce na Ukrajině a připojuje se k jejímu prohlášení. IA ČR zásadně odsuzuje útok Ruské federace na nezávislý stát Ukrajiny a skrze své členy nabízí pomoc ukrajinským pracovníkům a studentům na jednotlivých fakultách technických univerzit v ČR.

 IA ČR sdružuje členy, jejichž společným zájmem je nejenom podpora a rozvíjení technických disciplín, technického rozvoje a technického vzdělávání, ale hájí nejvyšší hodnoty demokratické společnosti a nedopustí, aby respektování práv a svobody druhých bylo tímto nepřípustným způsobem drceno.

 Prohlášení rektorů najdete zde:

https://www.crc.muni.cz/dokumenty/usneseni/prohlaseni-ckr-k-valce-na-ukrajine

 

 

 

                                                           Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.,h.c., FEng.

                                                                              prezident

                                                           Inženýrská akademie České republiky

 

více zde


Zprávy z jaderné energetika 5.11.

2.10.2021

Jednou větou:
• V Dukovanech jsou všechny čtyři bloky na plném výkonu.
• V Temelíně jsou v provozu oba dva bloky
Provoz EDU:
• blok – 100%
• blok – 100%
• blok - 100 %
• blok - 100%
• výroba letos 12 172 GWh
Provoz ETE:
• ETE 1 1092 MWe, výroba letos 6 503 GWh.
• ETE 2 1102 MWe, výroba letos 6 348 GWh
provoz v souladu s LAP

Ze zahraničí:
• Jaderná energie je životně důležitým nástrojem pro dosažení dekarbonizace.
• Jaderná loď dopravuje komponenty pro JE Rooppuru.
• NuScale SMR plánováno pro Rumunsko.
• Smlouva o přípravě k nasazení rumunského SMR
.
 

   Celý rext najdete zde


 

více zde


Zprávy z jaderné energetiky 26.2.

1.3.2021

Jednou větou:
• V Dukovanech bloky 1, 2, 3, na nominálním výkonu, Blok 4. odstávka pro výměnu paliva, revize a investiční akce.
• V Temelíně oba bloky v provozu,
Pozvánka:
• ZAT a.s. webinář o budoucnosti jaderné energie na konferenci Zoom at Technology
Z domova:
• Horkovod z Temelína do Budějovic dostaví jiná firma.
• Tenza vyhlásila úpadek.
• Co je skutečným rizikem pro naší energetickou bezpečnost?
• On-line valná hromada Energetického Třebíčska za účasti ministra průmyslu a obchodu
Ze zahraničí:
• Francouzský dozor umožňuje provoz bloků EdF 900 MWe za hranici 40 let.
• Rychlý reaktor BN-800 má první zavážku s palivem MOX.
• Ukrajina potřebuje novou jadernou kapacitu, říká náměstek ministra energetiky

 

  Celý text je k disopozici zde

 

 

 

více zde


Zprávy z jaderné energetiky 29.1.

2.2.2021

Jednou větou:
• V Dukovanech bloky 2, 3, 4 na nominálním výkonu, blok č. 1 odstávka,
• V Temelíně oba bloky v provozu,
Z domova:
• Piráti a Starostové předložili premiérovi požadavky ohledně rozšiřování Dukovan.
Ze zahraničí:
• JE Hinkley Point C se zpozdí nejméně do roku 2026.
• Předspouštěcí peer review čínského reaktoru byla provedena na dálku.
• JE Leningrad II-2 dosáhl milníku 1 TWh

 

Celý text zprávy najdete   zde

více zde


Vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské akademie České republiky pro rok 2020

25.6.2020

Inženýrská akademie ČR, z. s.


vyhlašuje soutěž o

 

Cenu Inženýrské akademie České republiky za rok 2020

 

Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt

 

Návrhy na udělení Ceny IA ČR mohou předkládat právnické a fyzické osoby ČR.

 

Informace a návrhový list získají zájemci na sekretariátu IA ČR: Národní třída 3, 110 00 Praha1 nebo na tomto webu pod adresou:

Cena IA ČR (v levém sloupci na této stránce)

 

Návrh na udělení Ceny IA ČR je nutno doručit nejpozději do 15. září 2020
(rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR.

 

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.,D.Eng.,h.c.,FEng.
Prezident IA ČR

 

Partnery a sponzory Ceny jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové Spektrum

 


 

více zde


Podrobnosti k vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské akademie České republiky 2020

25.6.2020

Inženýrská akademie České republiky, z.s. vyhlásila 24. ročník soutěže o Cenu Inženýrské akademie.
Cena se od roku 1997 uděluje význačným osobnostem a kolektivům z České republiky i ze zahraničí za vynikající výsledek tvůrčí práce - vynikající realizovaný technický projekt či významný přínos k rozvoji inženýrského výzkumu.
Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt. Návrhy na udělení Ceny mohou předkládat právnické i fyzické osoby ČR.
Inženýrská akademie se obrací na všechny tvůrčí kolektivy, organizace výzkumu, projekční i výrobní organizace i jednotlivce s výzvou, aby své návrhy na Cenu Inženýrské akademie 2020 předložili do 15. 9 2020 sekretariátu IA ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1. Informace o Ceně a návrhové listy lze získat na www.eacr.cz.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny do konce listopadu 2020. Ocenění za vítězný projekt bude předáno na slavnostním večeru Inženýrské akademie konaném v Betlémské kapli.

Partnery a sponzory ceny jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové spektrum
 

více zde


Ivan Pilný: Hledáme nového Amose

25.6.2020

Dnes na Lodi Pivovar, kotvící nedaleko budovy MPO, proběhl křest již desáté knihy Ivana Pilného, manažera a podnikatele, prvního generálního ředitele pobočky Microsoft ČSSR, ale i politika – předseda Hospodářského výboru PSP, ministr financí ČR a náměstek ministryně průmyslu. Ivan Pilný, člen Rady Inženýrské akademie ČR se dlouhodobě věnuje problematice školství, a této oblasti věnoval svoji aktuální knihu nazvanou Hledáme nové Amose, s podtitulkem Učit nebo vzdělávat? Kniha je uvozena konstatováním, že některé strategie vzdělávání připomínají pokusy o čištění okna z druhé strany, než je zašpiněno… Ivan Pilný se v knize pokusil shrnout názory nejen své, ale i učitelů, studentů, zahraniční zkušenosti, představy EU a výsledky řady studií.
Kmotry knihy byla exministryně školství Kateřina Valachová, ex rektor VUT v Brně prof. Karel Rais a ředitel smíchovské průmyslové školy Radko Sáblík.
Úvodní slavnostní část svým zpěvem zpříjemnil Consortium Camerale Slanense – ženský pěvecký sbor ze Slaného. Moderátorem akce byl Stanislav Berkovec, který knihu doprovodil svými kresbami.
 

Obrázky si můžete prohlédnout  na 1 , 2 , 3 , 4 , 5

více zde


Inženýrská akademie ČR referuje ve světě

24.6.2020

Během období pandemie Covid-19 partnerská inženýrská akademie Royal Academy of Engineering z Velké Británie iniciovala realizaci série několik tematických videokonferencí národních akademií CAETS a Euro-CASE. Smyslem těchto videokonferencí bylo sdílení informací o inženýrských přístupech při eliminaci a řešení dopadů pandemie Covid-19. Za Inženýrskou akademii ČR se aktivně na této akci podílel generální sekretář Ing. Miloš Hayer, CSc., FEng. a předsedkyně sekce Informatika a kybernetika Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., FEng., která za pracoviště Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze nominovala odborníky. Ti postupně vystoupili v tematicky řazených videokonferencích se zaměřením na Personal Protective Equipment, Rapid Diagnostic Testing a Digital Contact Tracing. Ve svých příspěvcích informovali o vývoji ochranné polomasky CIIRC RP95 s vyměnitelným filtrem P3, robotické stanice usnadňující testování viru Covid-19 umístěné v Nemocnici Na Bulovce (bližší informace na https://www.ciirc.cvut.cz. Do poslední videokonference se zapojili pracovníci firem sdružených v iniciativě COVID19CZ, které se podílelo na vývoji systému chytré karantény.
Díky společné iniciativě anglické Royal Academy of Engineering a české Inženýrské akademie ČR se i touto cestou podařilo ve světě prezentovat technická řešení podporující boj s virem Covid-19 a eliminace jeho dopadů na společnost.

  

Autor textu: Roman Dvořák

  

Robotickou polomasku (respirátor) CIIRC RP 95 si můžete prohléhnout zde

 


 

více zde


Strojírenské forum - 2. dubna 2020 na ZČU v Plzni

7.3.2020

STROJÍRENSKÉ FÓRUM - 2020 - Technologie a materiály

 ADITIVNÍ A HYBRIDNÍ VÝROBA Z KOVOVÝCH MATERIÁLŮ
 TECHNOLOGIE TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ
 Diskuzní panel na téma TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

 

To jsou hlavní témata jarního Strojírenského fóra, které se uskuteční začátkem dubna v prostorách Západočeské univerzity v Plzni. Jednotlivé přednášky budou zrcadlit vzájemnou spolupráci mezi průmyslovou sférou a univerzitními pracovišti. Tandemová vystoupení mapují spolupráci na konkrétních projektech a představí dílčí zainteresovanosti na řešení daného problému jak ze strany vysoké školy, tak i průmyslového subjektu.
Diskusní panel nastíní odpovědi na témata týkající se např. komparativních výhod aditivních a subtraktivních procesů nebo jak přistupovat k technologičnosti konstrukce při návrzích dílů vyráběných aditivními technologiemi.

Nebude opomenuta otázka vlivu nových technologií na ekologičnost výrobního procesu a samozřejmě je na programu dne hovořit o vhodnosti tuzemské výroby (úroveň modernizace, vlastnická struktura) integrovat nové technologie do svých výrobních provozů

 Na závěr je pro účastníky opět připravena exkurze, tentokrát do laboratoří Západočeské univerzity v Plzni.

 

 Využijte tuto příležitost a přihlaste se. Nezapomeňte, zvýhodněné vstupné je do 9.3. 2020.

Konference proběhne pod odbornou garancí Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.


Konferencí Vás provede ROMAN DVOŘÁK, vydavatel a šéfredaktor MM Publishing

 

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

Chcete prezentovat Vaše výrobky či služby pro současnou moderní výrobu v kontextu nových materiálů a technologií?

Kontaktujte nás a staňte se partnerem konference.

 

Odborným partnerem strojírenského fóra je Inženýrská akademie české republiky

  

Podrobnosti o akci najdete zde

více zde


Zprávy z jaderné energetiky 28.2.

27.2.2020

Jednou větou:
• V Dukovanech 1, 2 a 4 blok na nominálním výkonu. Blok č. 3 odstávka pro výměnu paliva a revize.
• V Temelíně jsou oba bloky v provozu

Zahraniční zprávy:
• Vývoj SMR-GEH oznámil pokrok v revizi návrhu dodavatele BWRX-300 v Kanadě.
• Testovací sestavy ATF dokončují první palivový cyklus v JE Hatch.
• Finská firma zahajuje projekt dálkového vytápění SMR.
• EDF uzavírá JE Fessenheim 1 ve východní Francii.
• General Atomics a Framatome se zapojí do vývoje nového jaderného paliv

Připomeneme si: 43 let od havárie v Jaslovských Bohunicích

 

 Celý dokument si můžete přečíst  ZDE

více zde