Vyhledávání


Aktuality/zprávy

Zprávy z jaderné energetiky

11.10.2023

26- 2023- Zprávy z jaderné energetiky a další informace 1. 7. 2023

 

                  

více zde


Zprávy z jaderné energetiky

11.10.2023

25- 2023- Zprávy z jaderné energetiky a další informace 23. 6. 2023 

více zde


Výhledy budoucí osobní mobility

22.6.2023

Jan Macek, ČVUT v Praze, FS - CVUM

 

Příspěvek se snaží objasnit možná řešení současného tlaku politiků v EU a některých skupin obyvatel na snížení uhlíkové stopy z dopravy jakožto příspěvek Evropy k redukci obsahu plynů, působících na skleníkový efekt v atmosféře Země. Rozebírá okrajové podmínky, dané subjektivními přáními i reálnými možnostmi fyziky, chemie, ekonomie průmyslu i spotřeby. 

 

více zde


Zprávy z jaderné energetiky

19.6.2023

24 - 2023 - Zprávy z jaderné energetiky a další informace -16.6. 2023

více zde


Přednáška z cyklu Udržitelná energetika a mobilita

5.6.2023

Inženýrská akademie ČR, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Akademie věd ČR Vás zvou na přednášky z cyklu Udržitelná energetika a mobilita. Přednáška se koná v úterý 13. června 2023 od 15 hodin na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6, v konferenčním centru.

 

Program

prof. Ing. Jan Macek, DrSc - Výhledy budoucí mobility – pohled vozidláře
 

více zde


Přednášky z cyklu Udržitelná energetika a mobilita

31.5.2023

Dne 16. května 2023 proběhlo na Fakultě strojní ČVUT v Praze první setkání členů inženýrské akademie a odborné veřejnosti i členů akademické obce v rámci cyklu diskusí a přednášek k aktuálním společenským tématům, aktuálně k tématice budoucího zajištění energetických zdrojů.

Program zahrnoval dvě odborné přednášky a diskusi k nim. První přednášku přednesl Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva společnosti ČEPS a.s. s názvem: Zhodnocení rizik a nákladů zajištění energetické soběstačnosti ČR. Zaměřil se v ní na hodnocení zdrojové přiměřenosti zajištění elektrické energie a na možné scénáře budoucího vývoje energetických zdrojů. Představil různé simulace hodnocení zdrojové přiměřenosti a srovnání ekonomické náročnosti těchto scénářů.
Druhou přednášku přednesl Pavel Řežábek, hlavní ekonom společnosti ČEZ a.s. s titulem: Energetické mýty a realita. Osvětlil v ní, jak fungují energetické trhy a vysvětlil, co se dělo s cenou elektřiny a jaké jsou další výhledy jejího vývoje. Diskutoval různé mýty objevující se o energetice a nastínil co nás čeká v budoucnu a proč potřebujeme i obnovitelné zdroje energie.
Ke každé přednášce proběhla velmi bohatá diskuse s podpůrnými i kritickými příspěvky, které ukazovaly možné různé pohledy odborníků i veřejnosti.
 
 

 

více zde


Profesor Vladimír Kučera z CIIRC ČVUT byl zvolen členem Americké filozofické společnosti

24.5.2023

Profesor Kučera, zakládající člen Inženýrské akademie České republiky, význačný vědec, pedagog, světově uznávaný odborník v oblasti automatického řízení působící na Českém institutu informatiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT byl zvolen členem Americké filozofické společnosti oceňující mimořádné úspěchy v oblasti přírodních, humanitních a společenských věd a umění. Tato nejstarší učená společnost ve Spojených státech, založená Benjaminem Franklinem ocenila jeho přínos světové vědě spočívající zejména v převratných výsledcích, které posunuly oblast automatického řízení. Jedná se o originální syntézu diskrétních regulačních obvodů, známou také jako metoda polynomiálních rovnic; Youla-Kučerovu parametrizaci stabilizujících regulátorů a neinteraktivní řízení složitých systémů.
Profesor Kučera je po prezidentech Masarykovi (1936), Benešovi (1939) a Havlovi (1995) teprve čtvrtým českým občanem zvoleným do Společnosti.
Inženýrská akademie blahopřeje prof. Vladimíru Kučerovi k tomuto významu ocenění jeho vědecké práce.

 

více zde


Přednášky z cyklu Udržitelná energetika a mobilita

26.4.2023

Inženýrská akademie ČR, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Akademie věd ČR Vás zvou na přenášky z cyklu Udržitelná energetika a mobilita. Přednášky se konají v úterý 16. května 2023 od 15 hodin na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6, v konferečním centru.

 

Program

Zhodnocení rizik a nákladů zajištění energetické soběstačnosti ČR (Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS)

Energetické mýty a realita (Pavel Řežábek, hlavní ekonom ČEZ)

 

Více zde

více zde


Vyhlášení Ceny Inženýrské akademie

24.4.2023

 

 Inženýrská akademie ČR, z. s.

vyhlašuje soutěž o

 

Cenu Inženýrské akademie

České republiky

za rok 2023

 

Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt

 

Návrhy na udělení Ceny IA ČR mohou předkládat

právnické a fyzické osoby ČR

 

Informace a návrhový list získají zájemci na www.eacr.cz

 

Návrh na udělení Ceny IA ČR je nutno doručit nejpozději do 15. června 2023

(rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR:

Národní třída 3, 110 00 Praha 1 

E-mail: iacr@kav.cas.cz 

 

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., FEng.

prezident IA ČR

 

 

Partnery a sponzory Ceny jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové Spektrum

 

 

 

více zde


Zprávy z jaderné energetiky

18.4.2023

 15- 2023- Zprávy z jaderné energetiky a další informace - 15. 4. 2023

                   

více zde