Vyhledávání


Technické informace

 

Hlukové zátěže v obytných oblastech při vyústění městských tunelů

24.5.2019

HLUKOVÉ ZÁTĚŽE V OBYTNÝCH OBLASTECH PŘI VYÚSTĚNÍ MĚSTSKÝCH TUNELŮ
Ondřej Šupka, Michal Šitych, Antonín Brnušák, Vladimír Brejcha, Vladimír Křístek

ÚVOD
Hluk je považován za jev mající významný negativní vliv na životní prostředí. Podrobné zdravotní studie prokazují závislost výskytu řady civilizačních chorob na tom, jakému hlukovému zatížení jsou osoby vytaveny (hladina hluku, trvání hlukové zátěže). Z těchto skutečností následně jsou stanovena doporučení a normové limity přípustných hodnot hlukové zátěže, které je nutno dodržovat. Ty se rozdělují na limity na straně zdrojů hluku, tj. jsou definovány mezní hodnoty hluku vyvozovaného např. stroji, vozidly a apod., na druhé straně jsou limity, které určují ještě přípustné zatížení hlukem pro definovaná prostředí. Z hlediska této studie je důležitá druhá skupina, tedy ta, která omezuje úroveň zatížení hlukem pro daná prostředí a zdroj hluku.

 

Celý článek si můžete přečíst zde

více zde

Vědecký pohled na problematiku mikroplastů - Zpráva SAPEA

21.5.2019

Vědecký pohled na problematiku mikroplastů v přírodě a společnosti

(Zpráva SAPEA - Science Advice for Policy by European Academies - Vědecký poradní mechanismus Evropské komise)

 

Zprávu si v angličtině můžete přečíst  zde

více zde

Časopis firmy SIEMENS - VISIONS

26.3.2019

Časopisy si můžete otevřít na této stránce.

více zde

Časopis ČVUT v Praze - Pražská technika

21.3.2019

Pražská technika je zpravodajský časopis, který redakčně a graficky zpracovává Česká technika – Nakladatelství ČVUT. Na jeho stránkách vám přinášíme zajímavosti a novinky z dění na ČVUT.

 

Otevřít so ho můžete zde.

 

více zde

Archiv technických informací