Vyhledávání


NADACE PRECIOSA

 
Nadace PRECIOSA byla založena roku 1993 významným světovým výrobcem širokého sortimentu křišťálového skla a bižuterie firmou PRECIOSA a.s. se sídlem v Jablonci n. N. Nadační politika, vychází z myšlenek dlouholetého předsedy správní rady Nadace PRECIOSA profesora Věňka Šilhána a směřuje k podpoře širokého spektra veřejně prospěšných činností. Aktivity nadace i její programy jsou zaměřeny nejen do zdravotní, humanitární a sociální peče, tělovýchovy a sportu, ale směřují i do oblastí ekologie a životního prostředí, kultury a umění, školství a vzdělávání a vědy a výzkumu. Podpora v těchto oblastech směřuje do rozvoje knihoven, muzeí, divadel, galerií, uměleckých škol a dalších společensko kulturních institucí. Nadace rovněž přispívá na zlepšování vybavenosti vědeckých institucí, středních a vysokých škol technického směru i na posilování stipendijních fondů pro studenty těchto škol. Ve spolupráci s vedením několika významných technických vysokých škol (ČVUT Praha, VŠCHT Praha, VUT Brno a TU Liberec)  uděluje Ceny Nadace PRECIOSA za nejlepší nebo mimořádné bakalářské, diplomové a disertační práce.  
 
Od roku 2003 je Nadace PRECIOSA partnerem Ceny Inženýrské akademie České republiky propagující vynikající výsledky výzkumu a realizovaných technických projektů. Cena se uděluje význačným osobnostem a kolektivům z České republiky i ze zahraničí za ojedinělý výsledek tvůrčí práce – vynikající realizovaný technický projekt či významný přínos k rozvoji inženýrského výzkumu. Cena si klade za cíl stimulovat práci řešitelských kolektivů vědeckých a výzkumných pracovníků, konstruktérů, inženýrů a technických pracovníků. Má zároveň podporovat tvůrčí úsilí a vytrvalost, jež jsou nezbytné jak v systematické výzkumné práci, která vede k novým fundamentálním poznatkům a která posouvá hranice poznání v celém oboru inženýrského a aplikovaného výzkumu, tak i k prosazení každého významného technického projektu a to od jeho záměru až do jeho dokončení a uplatnění v novém výrobku či v jiném technickém díle. S podporou Nadace PRECIOSA byly odměněny významné projekty spojené s vývojem nových technicky progresivních strojů a zařízení jako je vývoj nové generace tkalcovských stavů, soustružnické obráběcí centrum POWERTURN 1600 II. generace a vývoj a realizace letounu VUT 100 nebo infrastrukturní projekty jako je projekt vysouvaných tunelů Metra pod Vltavou či projekt a realizace obřích zásobníků pro státní strategické zásoby ropy, ocelová konstrukce zastřešení Sazka Arény, Mostní estakády na tramvajové trati Hlubočepy-Barrandov a projekt Letmo betonovaná část mostu přes údolí Berounky na silničním okruhu kolem Prahy na stavbě 514.