Vyhledávání


Cena za rok 2009

Rada IAČR rozhodla za rok 2009 udělit Cenu v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt Ing. Vladimíru Brejchovi a kolektivu SMP CZ a.s. za projekt “Ekodukt z obloukových lepených lamelových dřevěných nosníků na stavbě dálnice D1 Mengusovce-Jánovce“.
Udělením Ceny Rada Inženýrské akademie ČR ocenila originální konstrukční řešení ekologického mostu ověřené s použitím nejpokročilejších metod teorie konstrukcí a realizované originálním technologickým postupem. Projekt vyniká vysokou funkčností, velmi příznivými ekonomickými faktory (úspory materiálu, rychlost výstavky s minimálním omezením provozu na překračované komunikaci) a citlivým začleněním do krajiny. Významným přínosem projektu jsou rovněž obecné poznatky z oblasti mostního stavitelství a trvale udržitelného rozvoje. Projekt ekologického mostu realizuje poznatky získané v projektu GA ČR 103/00/1170 “Ekodukty-prvek udržitelného rozvoje výstavby pozemních komunikací“, který byl iniciován Inženýrskou akademií ĆR a významně se na něm podíleli členové stavební sekce IACR.
IA ČR zároveň udělila čestná uznání projektům:
“Inteligentní systémy počítačového vidění v technické praxi“ skupiny počítačového vidění – Ústav automatizace a měřící techniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, Brno pod vedením Ing. Ilony Kalové, Ph.D.
“Výroba ocelových nádob pro CNG – výrobní linka“ kolektivu Vítkovice Cylinders pod vedením Ing. Jaromíra Šilera.

31. 1. 2014