Vyhledávání


Cena za rok 2011

byla udělena v kategorii za vynikající technický projekt Ing. Milanu Šístkovi a kolektivu Novák & partner s.r.o. za úspěšně realizovaný projekt Letmo betonovaná část mostu přes údolí Berounky na silničním okruhu kolem Prahy na stavbě 514“.
Udělením ceny Inženýrská akademie ocenila projekt a realizaci mostního díla mimořádného dopravního významu a nevšedního estetického tvaru s progresivním řešením mostní konstrukce z předpjatého betonu založeném na aplikaci původních nových poznatků teorie konstrukcí. Při výstavbě byly uplatněny moderní technologické postupy, jež umožnily optimalizovat složitou dopravní situaci v okolí stavby a dosáhnout podstatného snížení stavebních nákladů.
IA ČR zároveň udělila čestné uznání projektu autorskému kolektivu společnosti Linet, s.r.o. pod vedením Ing. Tomáše Koláře za úspěšně realizovaný projekt „Multicare – inteligentní lůžko budoucnosti“. Udělením čestného uznání Inženýrská akademie ocenila nemocniční lůžko nové generace, které bezkontaktním způsobem sleduje životní projevy pacienta a podává o jeho stavu informaci zdravotnímu personálu. Sleduje bezpečí prostředí pacienta a samo reaguje na vzniklá rizika, přičemž některá z nich dokáže také samostatně vyřešit.

31. 1. 2014