Vyhledávání


Cena za rok 2014


Cena za rok 2014 byla udělena v kategorii za vynikající technický projekt
autorskému kolektivu VÚTS, a.s. Liberec pod vedením Ing. Petra Jiráska, PhD.
 
 Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC
  
Udělením Ceny IA ČR ocenila progresivní koncepci obráběcího stroje umožňujícího sloučit technologické operace přesného frézování, měření a následného broušení a kalení vaček. K obráběcímu stroji byl vyvinut tříosý řídicí systém. Unikátnost systému brusky radiálních vaček nové koncepce VUTS je založena na tom, že druhým způsobem řízení pohybu výrobních os je použití funkce dvou vzájemně svázaných elektronických vaček. Systém rovněž zpracovává hodnoty excentricity uložení vačky na rotační ose C a transformuje ji do souřadného systému stroje. Hodnoty řídících výstupních registrů pohonu jsou generovány v uživatelské funkci PLC. Rovněž je využito měření kontury vačky bez nutnosti sejmuti obrobku vačky a využití naměřených dat k přímé korekci výrobních dat generovaných uživatelskou funkcí. Přesné frézování a měření tvaru bez nutnosti vyjmout součást z obráběcího stroje usnadňuje výrobu a umožňuje dosáhnout větší přesnost frézování. Tím se zmenšuje velikost přídavku na broušení.
 
Partnerem Ceny IA ČR je Nadace Preciosa
Sponzory ceny IA ČR 2014 jsou dále
Metrostav a.s. a MM Průmyslové spektrum
 

 

4. 2. 2014