Vyhledávání


Cena za rok 2015


Cena za rok 2015 byla udělena v kategorii za vynikající technický projekt
autorskému kolektivu pod vedením Ing. Jiřího Petráka, FEng.
 
 Projekt nového mostu přes Vltavu v Praze Troji
 
 
 
Udělením Ceny IA ČR ocenila projekt této významné a odvážné mostní stavby aplikující dosud nepoužité vzájemné vazby stavebních prvků složených z ocelového oblouku a předpjaté betonové desky mostovky vzájemně spojených sítí závěsů. Způsob uspořádání a tvarování mostu při rozpětí 200,4 m vytváří světově unikátní konstrukci. Rada ocenila i skutečnost, že vzniklé dílo je příkladem skloubení správné statické funkce a výrazně pozitivního funkčního a vzhledového efektu.
 
Partnery a sponzory Ceny IA ČR jsou Nadace Preciosa
a MM Průmyslové spektrum
 
 

 

 

23. 11. 2015