Vyhledávání


Cena za rok 2017


Cena za rok 2017 byla udělena v kategorii za vynikající realizovaný projekt


Malá vodní elektrárna s násoskovou vírovou turbínou

 

autorskému kolektivu Energetického ústavu
Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně
vedenému
Prof. Ing. Františkem Pochylým, CSc., FEng.

 


Násosková varianta vírové turbíny pro využití energetických potenciálů jezů. cip využívá skutečnosti, že vlastní turbína je bez rozvaděče. Je tvořena pouze oběžným kolem, hřídelem a generátorem. Turbína je samoobslužná. Hydraulická část je navržena tak, aby stroj při startu pracoval jako čerpadlo a to při synchronních provozních otáčkách. Tím  dojde k zahlcení násosky a stroj se automaticky převedo do generátorového, tj. turbinového režimu.Zastavení stroje je jednoduché, probíhá opět automaticky, pomocí zavzdušňovacího ventilu umístěného

v nejvyšším bodě převodního kolena. Násoskové uspořádání nevyžaduje strojovnu, stavební náklady jsou tedy minimální. Tato koncepce umožňuje převést vodu přes jez s optimálním využitím energie při minimálních finančních investicích. Vzhledem k provozním vlastnostem - hydraulická účinnost až 85% a vyšší průtočnost - jsou vírové turbiny předurčeny k využití na většině říčních toků již od spádu 1 m.

Na principu násoskové varianty vírové turbíny byl realizován projekt malé vodní elektrárny v lokalitě Želina. Jedná se o světovou premiéru této koncepce nízkonákladové vírové turbíny, určené pro říční elektrárny. Elektrárna byla uvedena do provozu dne 1. července 2016.

Sponzory Ceny IA ČR jsou Nadace Preciosa
a MM Průmyslové spektrum

 

 

15. 1. 2018