Vyhledávání


Cena za rok 2018

 

Cena za rok 2018 byla udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt

Most přes údolí Chomutovky na silnici I/27 na obchvatu Velemyšlevsi

 

 autorskému kolektivu Novák & Partner, s.r.o.
pod vedením
Doc. Ing. Lukáše Vráblíka, Ph.D.

 

 

 Udělením Ceny IA ČR ocenila návrh a realizaci mostní konstrukce, jež je svým rozsahem, geometrickými parametry (délka polí, výška pilířů) a postupem 

výstavby unikátní mostní konstrukcí navrženou s využitím několika výpočetních modelů, jež umožnily vytvořit materiálově vyváženou, štíhlou konstrukci,

která je dokladem vysoké úrovně mostního stavitelství v České republice. Mostní konstrukce je vybavena trvalými stabilizovanými body,

které umožnily v průběhu výstavby provádět měření a sledování geometrie konstrukce sloužící ke kalibraci modelů s ohledem na skutečné účinky

dotvarování betonu na chování konstrukce. Je rovněž osazena tenzometry pro dlouhodobé sledování chování konstrukce během výstavby a provozu

a umožní kalibraci současných matematických modelů reologických vlastností betonu, dlouhodobých ztrát předpětí a dlouhodobého působení betonu a předpínací výztuže.

Dlouhodobé sledování konstrukce tak bude zásadním přínosem pro rozvoj teorie i technologie výstavy mostních konstrukcí i pro budoucí návrhy mostních konstrukcí tohoto typu.

  

  Sponzory Ceny IA ČR jsou Nadace Preciosa,   

a MM Průmyslové spektrum

 

 

 

12. 12. 2018