Vyhledávání


Mezinárodní výzkumná spolupráce

 

Významné místo v činnosti IA ČR zaujímá mezinárodní výzkumná spolupráce a to zejména v rámci mezinárodních sdružení inženýrských akademií, jichž je členem – International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS) a European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering. Euro-CASE je stálým konsultačním fórem pro sdílení poznatků z oblasti vědy a techniky s vazbami na evropské instituce, oblast výzkumu i průmyslu. Široká báze vysoce kvalifikovaných odborníků soustředěných ve 23 členských akademiích umožňuje Euro-CASE poskytovat Evropské komisi a dalším institucím EU nezávislé, nestranné a vyvážené poradenství zaměřené na strategické otázky v oblasti aplikovaných věd, techniky a technologií.


Podklady pro strategické rozhodování jsou rozpracovávány v rámci mezinárodních výzkumných platforem Euro-CASE složených z odborníků jednotlivých členských inženýrských akademií. Jedná se o platformy zaměřené na oblast inovací, energetiky a inženýrského vzdělávání. V rámci těchto platforem, byla připravena řada významných analýz a dokumentů, které Euro-CASE zařadil mezi své zásadní “poziční“ dokumenty určené pro strategické poradenství orgánům Evropské unie a národním vládám zemí EU (www.euro-case.org)


Přímo je do strategického poradenství pro Evropskou komisi Euro-CASE zapojen prostřednictvím konsorcia pěti hlavních evropských akademických sdružení Euro-CASE, ALLEA (Federation of All European Academies), EASAC (European Academies Science Advisory Council), Academia Europea (European Academy of Humanities, Letters and Sciences) a FEAM (Federation of European Academies of Medicine). Založením konsorcia reagovala tato akademická sdružení na nový mechanismus nezávislého vědecky podloženého poradenství (Scientific Advice Mechanismus – SAM), který byl vyhlášen předsedou Evropské komise Jeanem Claudem Junckersem a komisařem pro výzkum, vědu a inovace Carlosem Moedasem 13. května 2015 (https://www.sapea.info/).


Projekt “Science Advice by European Academies“ (SAPEA)

Akademické Konsorcium v roce 2016 připravilo v rámci programu HORIZON 2020 projekt “Science Advice by European Academies“ (SAPEA), jehož cílem je vytvořit podmínky pro poskytování vědecky podloženého poradenství, navrhnout a rozvinout formy poradenství a posílit spolupráci a koordinaci v rámci konsorcia a umožnit, aby se do přípravy vědeckých podkladů k rozpracovávaným tématům v co nejširší míře zapojily i členské akademie jednotlivých akademických sdružení. Cílem projektu je zároveň vypracovat příslušné metodiky a standardy kvality a etické normy zajišťující nezávislost poradenství.
Prostřednictvím členů konsorcia je do poradenství v rámci projektu SAPEA zapojeno více než 100 členských akademií, které do mezinárodních pracovních skupin ustavovaných k řešení jednotlivých výzkumných problémů nominují své členy případně další špičkové experty ze svých zemí

.

V rámci projektu SAPEA, do něhož je Inženýrská akademie České republiky aktivně zapojena, jsou konsorciem podle požadavků Evropské komise a také z iniciativy členů konsorcia připravovány analýzy a další strategické dokumenty, na jejichž přípravě se podílejí mezinárodní týmy expertů širokého spektra vědeckých disciplín a oborů.

 

Strategické analýzy připravené konsorciem


- Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing
- Cybersecurity in the European Digital Single Market
- Food from the Oceans
- Authorisation processes of plant protection products in Europe from Scientific point of view
- Novel Carbon Capture and Utilisation Technologies (CCU): Research and Climate aspect
- Microplastics in nature and society
- Transforming the future of ageing


Všechny tyto publikace najdete v angličtině zde