Vyhledávání


Aktuality/zprávy

Zprávy z jaderné energetiky

12.4.2023

 14- 2023- Zprávy z jaderné energetiky a další informace - 7. 4. 2023

více zde


Přednáška Ing. Jan Bartáka, Ph.D. prezidenta NucAdvisor na českých vysokých školách

5.4.2023

Inženýrská akademie uspořádala, ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (FST/KKE) a ČVUT v Praze (FJFI/KJR) přednášku Ing. Jan Bartáka, Ph.D. z francouzské poradenské firmy NucAdvisor na českých vysokých školách. Přednáška na téma „Jaderná energie ve Francii, minulé  úspěchy, současné problémy a poučení pro novou výstavbu“ proběhla koncem února v Plzni a následně v Praze. Obě přednášky přilákaly nejen řadu studentů z jaderných i nejaderných oborů, ale také řadu profesionálů z řad odborné veřejnosti. Přednášející, kterým je erudovaný odborník v jaderné oblasti a v současné době prezident francouzsaké poradenské firmy NucEdvisor, dokázal svou přednáškou vzbudit velký zájem posluchačů. Ve svém poutavém příspěvku popsal vývoj francouzské jaderné energetiky, který nemá obdobu v jiných zemích. Pozornost vzbudil zejména svým rozborem některých problémů, které výstavbu JE ve Francii, ale i ve světě provázely a které by měly být poučením pro výstavbu nových bloků i v České republice. Plzeňská přednáška byla se svolením přednášejícího nahrána a bude zájemcům k dispozici na webu „jadernedny“.

Jan Zdebor, vedoucí odborné sekce IA ČR.

 

více zde


Zprávy z jaderné energetiky

2.4.2023

 13- 2023- Zprávy z jaderné energetiky a další informace - 31.3. 2023
 
 
 

více zde


Zprávy z jaderné energetiky

21.3.2023

11- 2023- Zprávy z jaderné energetiky a další informace - 18.3. 2023
 

více zde


Jaderná energie ve Francii

15.3.2023

Přednáška Ing. Jana Bartáka, Ph.D., prezidenta francouzské poradenské společnosti NucAdvisor Jaderná energie ve Francii - minulé úspěchy, současné problémy a poučení pro novou výstavbu -  pozvánka

více zde


Vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské akademie České republiky pro rok 2022

21.4.2022

 

Inženýrská akademie ČR, z. s.

vyhlašuje soutěž o

 

Cenu Inženýrské akademie České republiky

za rok 2022

 

Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt

 

Návrhy na udělení Ceny IA ČR mohou předkládat právnické a fyzické osoby ČR.

 

Informace a návrhový list získají zájemci na sekretariátu IA ČR: Národní třída 3, 110 00 Praha1 nebo na www.eacr.cz

 

Návrh na udělení Ceny IA ČR je nutno doručit nejpozději do 15. září 2022

(rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR.

 

prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng., h. c., FEng.

prezident IA ČR

 

 

Partnery a sponzory Ceny jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové Spektrum

 

 

více zde


Podrobnosti k vyhlášení soutěže o Cenu Inženýrské akademie České republiky 2020

21.4.2022

Inženýrská akademie České republiky, z.s. vyhlásila 25. ročník soutěže o Cenu Inženýrské akademie.
 
Cena se od roku 1997 uděluje význačným osobnostem a kolektivům z České republiky i ze zahraničí za vynikající výsledek tvůrčí práce – vynikající realizovaný technický projekt či významný přínos k rozvoji inženýrského výzkumu.
Cena bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt. Návrhy na udělení Ceny mohou předkládat právnické i fyzické osoby ČR.
Inženýrská akademie se obrací na všechny tvůrčí kolektivy, organizace výzkumu, projekční i výrobní organizace i jednotlivce s výzvou, aby své návrhy na Cenu Inženýrské akademie 2022 předložili do 15. 9 2022 sekretariátu IA ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1. Informace o Ceně a návrhové listy lze získat na www.eacr.cz.
 
Výsledky soutěže budou vyhlášeny do konce listopadu 2022. Ocenění za vítězný projekt bude předáno na slavnostním večeru Inženýrské akademie konaném v Betlémské kapli.
 

Partnery a sponzory ceny jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové spektrum

 

více zde


Joint Statement

5.3.2022

 Prague, 1 March 2022

 Joint Statement in Support of Ukraine

On the sixth day after the invasion of Ukraine by the Russian army, the representatives of umbrella organizations of scientists involved in basic research in natural sciences and humanities and academics in the medical and engineering sciences reiterate their condemnation of this reckless, cruel, inhuman, and senseless act, and identify with previous statements of the Learned Society of the Czech Republic. We call for maximum help to invaded Ukraine and call on the Russian aggressor to stop all fighting and to withdraw the Russian army completely from the territory of Ukraine.

At the same time, we express solidarity with our colleagues from Ukraine and with all the people of this cruelly tested country. The determination and heroism of the Ukrainians defending their homes, cities, the entire country, and its freedom and independence, inspires our deep admiration and sympathy.

Our respect goes also to the large number of Russian academics, artists, journalists, students and many others who have raised their voices to stop the war. This war not only leads to death and injury to body and soul, but also significantly erodes the trust that has prevailed for many decades among ordinary people in the West and East of the European continent. It is the voice of these people that we see as a hope not only for an end to this criminal war, but also as the seed for future trust between the states of the European Union and Russia.

Rebuilding trust will be a very long process. Its first step must be the unconditional cessation of fighting by the Russian aggressor and the withdrawal of Russian troops from Ukraine. As academics from a small country in the centre of Europe, we are convinced that the path to future peace is not only possible but absolutely necessary, and we are ready to help in any way we can.

 

On behalf of the Learned Society of the Czech Republic 

Pavel Jungwirth, President

 

On behalf of the Czech Medical Academy

Michal Anděl, President

 

On behalf of the Engineering Academy of the Czech Republic

Petr Zuna, President

 

více zde


Agrese Ruska na Ukraině

5.3.2022

 Inženýrská akademie ČR odsuzuje útok na Ukrajinu

Inženýrská akademie ČR (IA ČR) sdílí stanovisko České konference rektorů (ČKR) k válce na Ukrajině a připojuje se k jejímu prohlášení. IA ČR zásadně odsuzuje útok Ruské federace na nezávislý stát Ukrajiny a skrze své členy nabízí pomoc ukrajinským pracovníkům a studentům na jednotlivých fakultách technických univerzit v ČR.

 IA ČR sdružuje členy, jejichž společným zájmem je nejenom podpora a rozvíjení technických disciplín, technického rozvoje a technického vzdělávání, ale hájí nejvyšší hodnoty demokratické společnosti a nedopustí, aby respektování práv a svobody druhých bylo tímto nepřípustným způsobem drceno.

 Prohlášení rektorů najdete zde:

https://www.crc.muni.cz/dokumenty/usneseni/prohlaseni-ckr-k-valce-na-ukrajine

 

 

 

                                                           Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.,h.c., FEng.

                                                                              prezident

                                                           Inženýrská akademie České republiky

 

více zde


Zprávy z jaderné energetika 5.11.

2.10.2021

Jednou větou:
• V Dukovanech jsou všechny čtyři bloky na plném výkonu.
• V Temelíně jsou v provozu oba dva bloky
Provoz EDU:
• blok – 100%
• blok – 100%
• blok - 100 %
• blok - 100%
• výroba letos 12 172 GWh
Provoz ETE:
• ETE 1 1092 MWe, výroba letos 6 503 GWh.
• ETE 2 1102 MWe, výroba letos 6 348 GWh
provoz v souladu s LAP

Ze zahraničí:
• Jaderná energie je životně důležitým nástrojem pro dosažení dekarbonizace.
• Jaderná loď dopravuje komponenty pro JE Rooppuru.
• NuScale SMR plánováno pro Rumunsko.
• Smlouva o přípravě k nasazení rumunského SMR
.
 

   Celý rext najdete zde


 

více zde